times new roman 12

Formulare si documente tip

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II, cu normă întreagă la Serviciul administrarea domeniului public si privat, agenti economici, monitorizare servicii comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

Anunț public; Formular de înscriere  Model adeverință  Rezultatul selecției dosarelor  ANUNȚ  Rezultatul probei scrise  Rezultatul probei interviu  Rezultatul final

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Dramatic "Ion D.Sîrbu” Petroşani.

Anunț public;  Caiet de obiective;  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului;  Organigrama;  Statul de funcții;  R.O.F.;  Buget 2018;  Buget 2019;  Buget 2020;  Buget 2021;  Rezultatul selecției dosarelorRezultate  etapa I concurs;  Rezultatul concursului  Rezultatul final al concursului Proiect de management

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului administrativ – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara:

- postul corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, (M;G);

- postul corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul profesional IA, (S).

 Anunț  Cerere de înscriere consilier  Cerere de înscriere șofer  Rezultatul selecției dosarelor  Rezultatul probei scrise - Consilier  Rezultatul probei scrise - Șofer  Rezultatul probei interviu - Consilier  Rezultatul probei interviu - Şofer   Rezultat final - Consilier    Rezultat final - Şofer

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II, cu normă întreagă la Serviciul administrare drumuri, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. Anunț  Formular de înscriere  Model adeverință  Rezultatul selecției dosarelor

 

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului al Teatrului de Arta Deva

Anunt public   Caietul de obiective   Regulament de organizare si desfasurare al concursului   BUGET TEATRUL DE ARTA DEVA 2018   BUGET TEATRUL DE ARTA DEVA 2019   BUGET TEATRUL DE ARTA DEVA 2020   Organigrama - Teatrul de Artă Deva   Regulamentul de organizare si functionare - Teatrul de Artă Deva   Statul de funcții - Teatrul de Artă Deva   Rezultat etapa I concurs nou proiect management al managerului Teatrului de Artă Deva   Rezultatul concursului  Rezultatul final

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II, cu normă întreagă la Serviciul achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara  Anunț  Formular de înscriere  Model adeverință  Rezultatul selecției dosarelor  Rezultatul probei scrise  Rezultatul probei interviu  Rezultatul final

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de conducere de director general, gradul II, al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara  Anunț  Cerere de înscriere  Declarație pe propria răspundere  Rezultatul selecției dosarelor  Rezultatul probei scrise  Rezultatul probei interviu  Rezultatul final

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare în funcția contractuală de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul administrativ – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe.  Anunț  Cerere de înscriere concurs  Declarație pe propria răspundere  Rezultatul selecției dosarului  Rezultatul probei scrise  Rezultatul interviului  Rezultatul final

  

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului achiziții publice, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, desfășurat în baza art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  Anunț  Formular  Model adeverință  Rezultatul selecției dosarelor

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de referent, treapta II din cadrul Serviciului administrativ  Anunț  Cerere de înscriere concurs  Declarație pe propria răspundere  Rezultatul selecției dosarelor  Rezultatul probei scrise  Rezultatul interviului   Rezultat final

Consiliul Județean Hunedoara organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate - Anunț  - Formular

 

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului Bibliotecii Județene ”Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva

Anunt public;     Caiet de obiective;     Regulament de organizare si desfasurare a concursului;    Organigrama;     ROF;     Anexa la ROF;     Stat de functii;   

Buget:   Articole 2019;     Cheltuieli 2019;     Venituri 2019;     Articole 2018;     Cheltuieli 2018;     Venituri 2018;     Articole 2017;     Cheltuieli 2017;     Venituri 2017; 

Rezultate etapa I concurs Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Hunedoara Deva

Rezultatul concursului  Rezultatul final  Proiect de management

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizare servicii comunitare de utilitate publică – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe;

                    - rezultatul selectiei dosarelor;       - rezultat probă scrisă     - rezultat interviu        - rezultat final

  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții;

                    - rezultatul selectiei dosarelor;      - rezultat probă scrisă       - rezultat interviu       - rezultat final

 

Concursuri finalizate

Informaţii în completare