Coordonatele de contact ale persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă:

Persoanele responsabile pentru relația cu societatea civilă:

Stanca Olimpia Emilia, consilier juridic - Serviciul Juridic - Contencios si Relatii cu Consiliile Locale 

Cordunianu Eugenia Nicoleta, consilier juridic

Telefon :

0254 211350/ int. 131

Fax :

0254 230030

Adresa poștală :

Deva-330025, str. 1 Decembrie nr. 28, județul Hunedoara

E-mail :

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

connect

CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență

 

ANUNȚ - Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022  Proiect de horărâre  - publicat 20.10.2021

 

ANUNȚ - Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2022 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2022PROIECTUL PDF -  publicat 07.10.2021

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică ordinară din data de 29.10.2021, orele 11,00

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică extraordinară din data de 22.10.2021, orele 11,30

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică extraordinară din data de 20.10.2021, orele 13,00

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică extraordinară din data de 15.10.2021, orele 13,00

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică ordinară din data de 30.09.2021, orele 10,00

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică extraordinară din data de 15.09.2021, orele 11,00

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxei pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică ordinară din data de 27.08.2021, orele 11,00

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică ordinară din data de 16.08.2021, orele 12,00

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică ordinară din data de 30.07.2021, orele 11,00

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulat   Documentaţie

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2021

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică ordinară din data de 28.06.2021, orele 13,00

--------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică extraordinară din data de 22.06.2021, orele 14,00

 --------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică ordinară din data de 27.05.2021, orele 11,00

--------------------------------------------------------------------------------

Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2020

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Parcului Industrial Călan  Proiect de horărâre

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședința publică ordinară din data de 31.03.2021, orele 11,00

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Proiectul de buget al Județului Hunedoara pentru anul 2021

---------------------------------------------------------------------------------

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult,  precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor  Anunț  Proiect de hotărâre  Anexă

---------------------------------------------------------------------------------

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Hunedoara  Anunț  Proiect de hotărâre  ROF

---------------------------------------------------------------------------------

Consultare publică - Proiect de hotărâre privind desfășurarea activității de control al transporturilor de mărfuri, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor

---------------------------------------------------------------------------------

Consultare publica - PLANUL TERITORIAL PENTRU TRANZITIE JUSTA HUNEDOARA 2021-2027

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ -  ședința publică extraordinară în data de 11 februarie 2021 - se va desfășura în sistem de videoconferință

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședinta publică ordinară din data de 29.01.2021, orele 11,00

---------------------------------------------------------------------------------

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2021    afișat 19.01.2021

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - Sedinta publica ordinara din data de 22.12.2020, orele 11,00 se va desfasura in sistem de videoconferinta 

---------------------------------------------------------------------------------

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2021  Anunț;  Proiect de horărâre      afișat 30.10.2020

---------------------------------------------------------------------------------

Proiect dehotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2021 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2021  -  Anunț;  Proiect de horărâre;      afișat 27.10.2020

---------------------------------------------------------------------------------

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr. 20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara  AnunțProiect de horărâreMemoriu tehnicRaport de analiză;      -afișat 20.10.2020

---------------------------------------------------------------------------------

Raport privind transparenta decizionala

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - Sedinta publica ordinara din data de 22.10.2020, orele 11,00 se va desfasura in sistem de videoconferinta 

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT  - Proiect de hotarare privind aprobarea completarii regulamentelor privind cofinantarea furnizorilor privati, acreditati de servicii sociale in domeniul protectiei copilului si in domeniul protectiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei varstnice, din cuprinsul hotararii HCJH 55/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;   Anexe:     - afisat in 1.10.2020

--------------------------------------------------------------------------------- 

ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Hunedoara - Anexa - afisat in data de 12.08.2020

Modificări 23.09.2020 Anexa  Procesul verbal

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Ședință publică ordinară 31.07.2020  - afișat în 27.07.2020

---------------------------------------------------------------------------------  

ANUNȚ - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public de calatori, în cadrul proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” și a documentației de atribuire privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public de calatori prin curse regulate între localitățile din Valea Jiului proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului  -  HCJ aprobare studiu de oportunitateStudiu oportunitateContractAnexa 11Anexa 12Anexe contract  afișat în 24.07.2020

--------------------------------------------------------------------------------  

ANUNȚ - Ședință publică ordinară 30.06.2020  - afișat în 25.06.2020

---------------------------------------------------------------------------------  

ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2019 și aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Hunedoara - Anexa 1 - Anexa 2 - Anexa 3 - Anexa 4

--------------------------------------------------------------------------------- 

ANUNȚ - Sedinta publica ordinara 29.05.2020  - afișat în 22.05.2020

--------------------------------------------------------------------------------- 

ANUNȚ - Sedinta publica ordinara 30.04.2020  - afișat în 24.04.2020

--------------------------------------------------------------------------------- 

Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2019

--------------------------------------------------------------------------------- 

ANUNȚ - Sedinta publica ordinara 31.03.2020  - afisat 26.03.2020

--------------------------------------------------------------------------------- 

ANUNȚ - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare 

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - sedinta de consilu in 26 februarie 2020;  Proces verbal de afisare.

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT  -  Proiectul de buget al Judetului Hunedoara pentru anul 2020 

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentlui pentru finantarea nerambursabila din bugetul propriu al judetului a programelor si proiectelor culturale, inclusiv culture scrisa, sportive, tineret, unitatilor de cult, constituirii Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor si a Comisiei de solutionare a contestatiilor;

 

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind modul de efectuare a transportului judetean de persoane;     - Regulament;     Anexa;

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor aplicabile in anul fiscal 2020; 

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - Proiect de hotarare privind actualizarea programului de transport rutier contra cost, de persoane, la nivel judetean;      Anexa 1 program;      Anexa 2 statii;     publicat in 18.10.2019

Modificari la proiectul de hotarare: Anexa 1   Anexa 2   Proces Verbal - publicate in 25.11.2019

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole si a pretului mediu la masa verde de pe pajisti, pentru anul 2020     publicat in 9.10.2019

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - Proiect de hotarare pentru aprobarea taxei pentru eliberarea licentelor de traseu si a taxei pentru inlocuirea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului rutier contra cost, de persoane, prin servicii regulate, la nivel judetean    publicat in 27.08.2019

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Proiect de hotarare privind aprobarea pretului pentru apa potabila, si a tarifului pentru canalizare - epurare pentru aria de operare a SC Apaprod SA Deva   publicat in 18.07.2019

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ -Ședință publică extraordinară 16.07.2019 ora 10:00 

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - se supune consultarii publice Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea procedurii de selectie a rezidentilor din Parcul Industrial Calan

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - consultare publică proiecte de hotărâri -  - Proiect 1 - Proiect 2   17.05.2019

---------------------------------------------------------------------------------

 ANUNT- se supune consultarii publice Proiectul de hotarare pentru modificarea regulamentului consolodat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si canalizare pentru Valea Jiului ; Regulament

---------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - se supune consultarii publice Proiectul de buget propriu al Judetului Hunedoara pe anul 2019

---------------------------------------------------------------------------------

Anunt privind aprobarea nivelului taxelor si tarifelor precum si altor taxe asimilate acestora, din componenta Consiliului Judetean Hunedoara, aplicabile in anul fiscal 2019   Anunț - Proiect de hotărâre

---------------------------------------------------------------------------------

 Anunț privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă, educativ-ştiinţifice, sportive, unităţilor de cult, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora - Anunț - Proiect de hotărâre

----------------------------------------------------------------------------------   

Anunț privind proiectul de hotărâre privind aprobarea unui program de masuri pentru imbunatatirea activitatii Parcului Industrial Calan - Anunț - Proiect de hotărâre

----------------------------------------------------------------------------------  

 

Anunț privind proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2019 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2019 și proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2019 - Anunț - Proiect de hotărâre 1 - Proiect de hotărâre 2 

----------------------------------------------------------------------------------  publicat in 18.10.2018

Proiect in faza de evaluare tehnica si financiara: "Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul Sitului Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa". - Fisa cadru prezentare poiect.                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------- publicat in 25.09.2018

Proiect de hotărâre pentru completarea şi actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.100/2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului  -  Anexe  publicat 13.07.2018

ANUNT - se supune consultarii publice proiectul de hotarare pentru aprobarea nivelului taxelor si tarifelor aplicabile in anul fiscal 2018                                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------publicat in 16.05.2018 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2018Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2018  Anunț  Hotărâre  PMUD 

------------------------------------------------------------------------------------------------- publicat în 22.03.2018

ANUNT - se supune consultării publice: Proiectul de hotărâre privind actualizarea programului de transport public judetean;   anexa 1;    anexa 2;

------------------------------------------------------------------------------------------------- publicat in 27.03.2018

ANUNT - se supune consultarii publice Proiectul de buget propriu al Judetului Hunedoara pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------- publicat in 18.01.2018

ANUNT - se supune consultării publice: ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de finantare nerambursabila pentru anul 2018"

ANUNT - se supune consultării publice: ,,Proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de contestare si a regulamentului de functionare a acestora pentru finantarile nerambursabile din anul 2018"

ANUNT - se supune consultării publice: ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului consolidat şi armonizat a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului ”;   ROF;   Studiu ape meteoStudiu ape uzate. 

ANUNȚ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență” - Proiectul de horărâre - Anexă   09.11.2017

ANUNȚ privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018 - Anexă

ANUNȚ pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Parcului Industrial Călan - Anexă

ANUNT - se supune consultării publice ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2018   -    afisat in 20.10.2017

Anunț privind proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.3 la HCJH pentru aprobarea nivelului taxelor și tarife  -afișat 23.08.2017

Anunt privind priectul de hotarare pentru modificarea anexei nr. 3 la HCJ nr. 11/201  - afisat in 25.07.2017

Anunt - se supun consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarari

 Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 26.05.2017

Anunț - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului - Anexa 1 - Anexa 2

Anunt: Se supune consultarii publice Proiectul  de  hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, județul Hunedoara;    Caiet de sarcini;

Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 28.04.2017

ANUNT Proiectul de hotărâre privind privind modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA - Anexa 1 - Anexa 2 - Anexa 3         03.04.2017

 ANUNȚ Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui de ajutor de minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de închiriere) și de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria - Anexă     03.04.2017

Se supune consultarii publice hotararea pentru aprobarea nivelului taxelor si tarifelor  -  Proiect de hotarare

Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 31.03.2017

Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 24.02.2017 

Anunt privind supunerea spre consultare publică a ,Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii ” și a ,,Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005” - Anexa 1 - Anexa 2 - 14.02.2017

 Anunț ședință publică 9 ianuarie 2017

Arhiva transparenta decizionala

Informaţii în completare