Anunt privind sedinta extraordinara din 19 decembrie 2016

Anunt privind sedinta publica din 29 noiembrie 2016proces verbal de afisare; afisat 24.11.2016

Se supune consultării publice  ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017”         afisat 15.11.2016

Se supune consultarii publice Proiectul de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole si a pretului mediu la masa verde de pe pajisti, pentru anul 2017 - Proiect            afisat in 9.11.2016

Anunt privind sedinta publica din 28.10.2016       afisat in 21.10.2016

Anunt privind sedinta publica din 30.09.2016       afisat in 26.09.2016

Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara pentru perioada 2014 – 2020

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014 - 2020 pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții

Anunț ședință publică 27.07.2016

Anunt sedinta publica 26 august 2016

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de  Vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia- Grădiştea de Munte  Anunț - Proiect Hotărâre - Regulament

A N U N Ț:     In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 23 mai 2016, orele 11,00, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

ANUNT:   Se supune consultarii publice Proiectul de Hotarare privind aprobarea tarifelor de calatorie pe unele trasee             afisat la data de 13.04.2016

Anunt privind completarea taxelor si tarifelor - 2016     afisat la data de 30.03.2016

Anunt privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole - 2016

 

 Se propune consultarii publice proiectul de hotarare privind actualizarea programului de transport public judetean

Anunt privind proiectul de hotarare cu taxele si tarifelepe anul 2016    

                                  

 ANUNȚ

CONSULTARE PUBLICĂ

privind ”Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara” ce va fi adoptat în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara

Unitățile Administrativ Teritoriale (U.A.T.) din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara" au inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 (*republicată*), privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la prevederile ”Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara” ce urmează a fi adoptat ca urmare a implementării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare publicat spre consultare îl regăsiți în format electronic la adresa: www.cjhunedoara.ro

Etapa consultării publice are loc în perioada 20.07.–20.08.2015. Persoanele interesate pot trimite opiniile, observațiile, propunerile la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pot înregistra adrese scrise la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Serviciul UIP Deșeuri, Bld. 1 Decembrie 1918, nr.28, Deva, jud. Hunedoara.

Anunțul îl regăsiți publicat la avizierul fiecărei instituții publice, parte a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara".

Lista UAT-urilordin cadrul A.D.I. "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara" este formată din 7 municipii (Brad, Deva, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petroșani, Vulcan), 7 orașe (Aninoasa, Călan, Geoagiu, Hațeg, Petrila, Simeria, Uricani) și 55 de comune (Baia de Criş, Balşa, Băniţa, Baru, Băcia, Băiţa, Bătrîna, Beriu, Blăjeni, Boşorod, Brănişca, Bretea Română, Buceş, Bucureșci, Bulzeştii de Sus, Bunila, Burjuc, Cerbăl, Certeju de Sus, Cîrjiți, Crișcior, Densuş, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Gurasada, Hărău, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Mărtineşti, Orăştioara de Sus, Pestişu Mic, Pui, Rapoltu Mare, Răchitova, Ribiţa, Râu de Mori, Romos, Sarmizegetusa, Sălaşu de Sus, Sântămăria-Orlea, Şoimuş, Teliucu Inferior, Tomeşti, Topliţa, Toteşti, Turdaş, Vaţa de Jos, Vălişoara, Veţel, Vorţa, Zam).

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau la nr. de tel. 0725 404 418.

*************

Plan de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului rutier pentru sectorul de drum judetean DJ687: Santuhalm - Hunedoara, cuprins intre km 0+000 - km 1-+090;  Anexa - Minuta dezbaterii publice.

        SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC ,

        RELATIILE CU CONSILIILE LOCALE

Nr.6503/03.06.2015

ANUNŢ

                    În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală se supune consultarii publice:

                 ,,PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR.3 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA NR.14/2015 PRIVIND APROBAREA NIVELULUI TAXELOR SI TARIFELOR, PRECUM SI ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, DIN COMPONENTA CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA , APLICABILE IN ANUL FISCAL 2015”             

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetaţeanului,la sediul Consiliului Judetean Hunedoara, camera 28 sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara,la adresa de internet:www.cjhunedoara.ro.               Propunerile,sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre ,se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara,prin poşta la adresa: Deva-330025,str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28,judeţul Hunedoara sau prin intermediul poştei electronice la adresa: relaţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,până la data de 15 iunie 2015.

CONSILIER JURIDIC,

OLIMPIA EMILIA STANCA

Anunt privind supunerea consultarii publice a proiectului de hotarare privind taxele si tarifele aplicabile in 2015

Anunt pentru dezbatere publica privind harta strategica de zgomot si a planului de actiune pentru DJ 687

Raport privind harta strategica de zgomot;  harta strategica de zgomot - ziua / noaptea

Anunt privind hărţile strategice de zgomot şi a planului de acţiune elaborat cu rapoartele aferente pentru sectorul de drum judeţean DJ 687, km 0+000  - km 10+090

Anunt privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2015Proiect de hotarare

Anunt privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2015Proiect de hotarare

 Proiect de Hotarare privind controlul reproducției câinilor în Municipiul/Orașul Comuna __________

Proiect de hotarare privind preturile medii ale produselor agricole pe anul 2014      

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2013

Proiect de hotarare privind pretul mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2014 

Hotararea CJH 22/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere

 Monitorul Oficial al Judetului trim IV  

Contract linie de credit de investitie  

 Primaria Lupeni - Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative de executare silita

 Primaria Lupeni - Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative

                

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor si tarifelor precum si a altor taxe asimilate acestora din competenta Consiliului Judetean Hunedoara, aplicabile in anul fiscal 2015

Informaţii în completare