Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 22/2023

Dispoziția 23/2023

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții: ”Realizare conductă de aducțiune și conductă de branșament în orașul Geoagiu pe strada Calea Romanilor, (DJ705) de la intersecția cu Strada Independenței până la Calea Romanilor nr.187”;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2023”;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a unei construcții aflată în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Hunedoara la „Rețeaua Europeană a consilierilor locali și regionali ai UE” și la Rețeaua „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef Centru de Hemodializă, șef Laborator Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, șef Unitate de Primiri Urgențe UPU SMURD Deva și şef Secţie Psihiatrie la Spitalul Județean de Urgență Deva;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv actualizate ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2023-2024;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea și repartizarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din Județul Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției de întreținere lunară datorată de beneficiarii de servicii acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, precum și a costului mediu lunar de întreținere;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA Deva la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 

Puncte suplimentare:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 473/2022

Minuta 

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1, cod SMIS 122119;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2, cod SMIS 122120;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate pe anul 2022 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Anexa;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 466/2022

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Civilizației Dacice și Romane;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului de Artă Deva în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale instituției;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2022;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2022;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui teren aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2023 aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul ”Sistemul de management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” și care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID);   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor construcții din domeniul public al Orașului Petrila în domeniul public al Județului Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale aferente sectorului din drumul județean DJ 686, situat în Comuna Râu de Mori;   Anexa;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Județului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, pentru operatorul de transport rutier S.C. ZMK S.R.L.;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

PUNCTE SUPLIMENTARE

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării de către Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara a administrării temporare asupra unor terenuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 707:jud.Arad-Căzănești-Vața de Jos, km 22+700 - km 35+700”;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

      4. Informare privind participarea domnului Alin Adam Țambă, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, la o serie de întâlniri oficiale privind managementul deșeurilor și formare profesională, care au avut loc la Quimper – Franța.

      5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022.   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

Informaţii în completare