.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 438/2021

Minuta

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între unitatea administrativ teritorială Județul Hunedoara și Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea punerii la dispoziția UAT Județul Hunedoara, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice;  Doc;

Inițiatori: Micula Dacian Claudiu și Fekete Zoltan Iosif – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Deva;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru utilizarea și punerea în valoare a Galeriei Naționale de Artă ”FORMA” din Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Montare ascensor de persoane la Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Deva”;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2022 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și suplimentarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.301/2021 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2021-2022 – semestrul I;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

 

PUNCTE SUPLIMENTARE:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

.

Proiectul ordinii de zi

 Dispoziția 423/2021

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului și suplimentarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Punct suplimentar:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 388/2021

Dispoziția 395/2021

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei și regulamentului pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi Nr.1 Petrila;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2021 – 2022, respectiv de la data de 15.11.2021 până la data 31.03.2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2021 – 2022 de la 15.11.2021 până la 31.03.2022 pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul III 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de management nr.7489/29.05.2017;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani a serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare în justiție;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația ”Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu din România” Filiala Zonală Brad, pentru realizarea în comun a unor evenimente de interes județean;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

SUPLIMENTĂRI

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiatori: Micula Dacian și Fekete Zoltan – consilieri județeni

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 417/2021

Minuta

Procesul verbal 

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Hunedoara ca membru în adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații în regim de urgență la DJ 680 B: Pod calamitat la km 0+950, Corp de drum distrus la km 5+000 – km7+300”;  Anexă  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea unei comisii speciale de analiză și verificare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare