Ordine de zi

Dispozitia nr. 198 / 2024

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara, a unor Diplome de Excelență și premii antrenorului principal, echipei de jucători și colectivului tehnic al Clubului Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila- Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2 și a cheltuielilor aferente investiției;    doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie” și a cheltuielilor aferente investiției;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional” și a cheltuielilor aferente investiției;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2024;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici (anexa 2.2c) și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare 687F: Teliucu Superior(DJ 687E)- Govăjdie- Lelese, km 10+800-km 13+410, km 14+000-km 14+600, km 15+050- km 15+500” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții„Anghel Saligny”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

PUNCTE SUPLIMENTARE:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”;   anexa   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”;   anexa   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

 

 

 

 

 

Ordine de zi

Dispozitie 199/2024

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef Serviciu de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, șef Secție Pneumologie, șef Secție Urologie, șef Secție Medicină Internă, șef Secție Cardiologie, șef Secție Oncologie Medicală și șef Laborator de Analize Medicale la Spitalul Județean de Urgență Deva;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2023;   doc   anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în vederea finanțării în comun a evenimentului de interes județean „Zilele Hunedoarei”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui teren aflat în domeniul public al județului Hunedoara și aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Planul strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2024;   doc

Întrebări, interpelări.

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 186/2024

Minuta

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Instalare sistem de iluminat arhitectural pe sediul Consiliului Judeţean Hunedoara”; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:„Modernizarea clădirii Centrului de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Păclișa nr.3”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.25/2024 privind aprobarea înființării Asociației Club Sportiv F.C.CORVINUL HUNEDOARA 1921; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor aferente investiției; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A: Orăștie – Costești –Sarmizegetusa Regia, km 2+200 – km 19+465“ aprobat pentru finanțare prin Programul Regional Vest 2021-2027, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

Puncte suplimentare

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;  Anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

     2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

      3. Proiect de hotărâre privind trecerea unei clădiri din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara și aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc și parcare în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva, după demolare clădire C7”;   Doc;   Anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 155/2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Comunei Râu de Mori în domeniul public al Județului Hunedoara în scopul realizării proiectului de interes public județean ”Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara, tronson de reabilitat DJ 686: Sântămărie-Orlea (Dn66)-Cabana Râușor km 0+000-km 27+500”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, pentru unii operatori de transport rutier; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor de director medical și director financiar contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului membrului fondator - Județul Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv F.C. CORVINUL HUNEDOARA 1921; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I 2024; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul I 2024; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, a unei construcții ce aparține domeniului public al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2023; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea 2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.15/2023 privind aprobarea cuantumului contribuției de întreținere lunară datorată de beneficiarii de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Baia de Criș, precum și a costului mediu lunar de întreținere; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi repartizate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din Județul Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.29994/9472/2024 de predare-primire a unui teren din domeniul public al Municipiului Hunedoara în domeniul public al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 

PUNCTE SUPLIMENTARE

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Instalare sistem de iluminat arhitectural pe sediul Consiliului Judeţean Hunedoara”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului Exploatarea Minieră Petrila”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Regenerare și revitalizare urbană în perimetrul ansamblului Exploatarea Minieră Petrila”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ÎNFIINȚARE CENTRU DE CREATIVITATE ȘI INOVARE ROBOTICS HUB PRIN CONSOLIDAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A OBIECTIVELOR: C4 STAȚIA VENTILATOARE CENTRU, C12 CASA MAȘINII LA SKIP NOU, C18 PUȚUL NOU CU SKIP AFLATE ÎN PERIMETRUL ANSAMBLULUI ”EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ668A: Streisângeorgiu (DJ668)- Chițid-Boșorod-Luncani-Târsa- Costești (DJ705A), km12+410-15+410”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea în patrimoniul Județului Hunedoara a bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții “Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Sântămăria – Orlea, județul Hunedoara”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale SC APA PROD SA Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara a construcției „Stație de salvare” ce aparține domeniului public al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Informaţii în completare