Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 23/2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor bunuri din domeniul privat al județului Hunedoara și aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte aflat în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.37283/29768/2023 de predare-primire a unor terenuri din domeniul public al Orașului Hațeg în domeniul public al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și a sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din județul Hunedoara care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, în anul școlar 2023 – 2024; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2024 – 2025; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC APA PROD SA Deva la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.147/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatrul Dramatic “ I.D.Sîrbu” Petroșani; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.30”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Salina artificială la Sanatoriul de Pneumoftiziolgie Brad”; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui bun din domeniul public al județului Hunedoara și aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Serviciul Public Județean ”Salvamont” Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de scoatere din funcțiune în vederea casării și valorificării unui mijloc fix ce aparține domeniului privat al județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea unor protocoale de predare-primire încheiate între S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și UAT – Județul Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de afaceri și a listei lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în administrare de către S.C. APA PROD S.A. Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Brad prin Consiliul Local al Municipiului Brad, pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public județean: „Avram Iancu – Erou Martir al Națiunii Române” - Monument de For Public; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2024”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de consultanță, asistență și reprezentare a intereselor în justiție de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Asociației Club Sportiv F .C. CORVINUL HUNEDOARA 1921”; Doc; Anexa.

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Țambă Alin Adam

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.52/2023 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DC20: Săliștioara – Stoieneasa – Lunca, km 0+000 – 3+336 și km 3+336 – km 5+336”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 

PUNCTE SUPLIMENTARE:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

Informaţii în completare