Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 139/2024

Minuta

 

Depunerea jurământului de către doamna consilier județean Cobori Gabriela Sorina;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Investiții privind implementarea programului de Screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții„Lucrări de instalații electrice interioare de curenți tari și slabi la clădirea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobareanotei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc și parcare în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva, după demolare clădire C7”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentruaprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.77/2024 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții„Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara” DJ 687A: Hasdat (DJ687)-Silvasu de Jos-Hateg (DJ687G) tronson de reabilitat km 0+000 – km 16+000”aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere și Etajare corp extins Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva, aflat în curs de execuție; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare 687F: Teliucu Superior(DJ 687E)- Govăjdie- Lelese, km 10+800-km 13+410, km 14+000-km 14+600, km 15+050- km 15+500” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții„Anghel Saligny”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor finanțări nerambursabile pentru anul 2024; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan în scopul realizării lucrărilor de interes județean necesare reabilitării și modernizării sectorului din drumul național DN66A, cuprins între km 7+012-km 10+510, aflat în administrarea Municipiului Vulcan; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroșani; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 101/2024

Dispoziția 111/2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Teatrului de Artă Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui consilier județean în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea clădirii administrative aferente Castelului Nopcsa – Sântămăria Orlea”; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Hunedoara date în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, în scopul realizării lucrărilor de interes județean necesare reabilitării și modernizării sectoarelor din drumul național DN 66A cuprinse între: km 10+530- km 11+925 și Km 16+042-Km 16+530; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean Salvamont; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții„Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara” DJ 687A: Hasdat (DJ687)-Silvasu de Jos-Hateg (DJ687G) tronson de reabilitat km 0+000 – km 16+000”aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii temporare către Consiliul Județean Hunedoara a dreptului de administrare asupra drumului Taia-Aușelu aflat în domeniul public al Orașului Petrila și în administrarea Consiliului Local al Orașului Petrila; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

PUNCTE SUPLIMENTARE

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de şef Secție Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după finalizarea obiectivului de investiții:„CONSTRUIRE POD DE LEGĂTURĂ CENTURA PETRILA, ORAȘ PETRILA, JUDEȚUL HUNEDOARA“aprobat pentru finanțare prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny” , a valorii totale reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local precum și a caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Orașul Petrila prin Consiliul Local al Orașului Petrila în scopul realizării proiectului de interes public județean „Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului Exploatarea Minieră Petrila”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate”, asigurarea și susținerea din surse proprii a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de Administrația Fondului pentru Mediu și a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare în zona turistică Pasul Vîlcan, municipiul Vulcan, județul Hunedoara” și a acordului de parteneriat; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 707: Vața de Jos (jud.Hunedoara) - Petriș (jud.Arad) - "DRUMUL REGELUI"”, a cheltuielilor proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Județul Hunedoara - lider de proiect şi Județul Arad - partener,depus în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, intervenția regională IR 5.1A Drumuri județene, apel de proiecte PRV/5.1A/1; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Raport al delegației Consiliului Județean Hunedoara în Raionul înfrățit Strășeni – Republica Moldova, desfășurat în perioada 28 februarie – 02 martie 2024.

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 104/2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, a cheltuielilor proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beriu și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Orăștioara de Sus, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – Regiune conectată, Obiectiv specific RSO3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)Intervenția Regională 5.1A - Drumuri județene, Apel de proiecte nr PRV/5.1A/1; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.31/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare DJ 707: lim.jud.Arad - Căzănești-Vața de Jos, km 22+700-km 35+700”; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare în zona turistică Pasul Vîlcan, Municipiul Vulcan, Județul Hunedoara’’; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.79/2022; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Informaţii în completare