.

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 381/2021

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Intervenții de reparații și reamenajare Remiză Valea Albă” în situl arheologic cetatea dacică Sarmizegetusa Regia – cod LMIHD – I – s - A – 03190”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Bănița – cod LMI HD – I – s - A – 03156”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în  situl arheologic cetatea dacică Costești – Blidaru  – cod LMI HD – I – s - A – 03181”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în  situl arheologic cetatea dacică Luncani – Piatra Roșie – cod LMI HD – I – s - A – 03200”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în  situl arheologic cetatea dacică Costești – Cetățuie – cod LMI HD – I – s - A – 03177”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. Orașul Petrila – prin Consiliul Local al Orașului Petrila și U.A.T. Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 707: lim. jud. Arad - Cazanesti – Vața de Jos, km 22+700 - 35+700”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 672 C limita județului Gorj – Valea de Pești – DN66A, km. 40+776 – 50+309”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara” tronson de reabilitat DJ 686: Sântămărie Orlea (DN 66) – Cabana Râușor, km. 0+000 – km.27+500;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI – ”DJ 687E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Poenița Voinii – Vadu Dobrii, tronson km.0+000 – 18+180 și tronson km.21+630 – 33+575;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km.12+410 – km.15+410”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI DJ 687D: Teliucu Inferior (DJ 687 E) – Cinciș Cerna – Toplița – Hășdău – Lunca Cernii de Jos – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului – lim. Jud. Caraș-Severin, tronson km.0+000 – 15+165;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara” - DJ 685: Cârnești (DN 68) – Ostrov – Clopotiva – Gura Zlata – Baraj Retezat - Cabana Rotunda”, tronson de reabilitat DJ 685 sector 2, km. 8+219 – 32+873;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ,,Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara“;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 762: Baia de Criș-Bulzești de Sus- Limită județ Alba, km22+253-40+600(km22+253- km35+202)”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara - Călan km 0+000 - 7+590”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural al judetului Hunedoara”DJ 686D: Brazi (DJ 685) – Riu de Mori (DJ686);  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural al județului Hunedoara” DJ 687A : Hasdat (DJ 687) – Silvasu de Jos – Hateg (DJ 687G), tronson de reabilitat  km 0+000 - km 16+000;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ 687E) - Govajdia - Lelese, km 10+800 - km 13+410, km 14-000 - km 14+600 , km 15+050 - km 15+500”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sârbi (DJ 706), km 3+800 – 5+827";  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare