Proiectul ordinii de zi  

Dispoziția nr.350/2021

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ762: Baia de Criș - Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km 22+253 – km 35+202”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construcție modulară parter – 6 module metalice” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate, pe traseul Deva-Lăsău-Fintoag din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea unor protocoale de predare-primire;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Hunedoara, în domeniul privat al județului Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Dramatic „Ion. D. Sîrbu” PetroșaniDoc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 347/2021

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de Parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” – cod SMIS 146275 ce vizează investiția ”Modernizare DJ 705A: Orăștie - Costești - Sarmizegetusa Regia, km. 2+200 – 19+465;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

Punct suplimentar:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.5 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 341/2021

Minuta

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara pentru anul şcolar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2021-2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2021-2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Clubul Sportiv Hunedoara în vederea realizării în comun a evenimentului de interes județean ”Meciul de fotbal din șaisprezecimile Cupei României între CS Hunedoara și FCSB”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 316/2021

Minuta 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de Șef Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 

Informaţii în completare