.

 Preşedinte  Nistor Laurenţiu  DA;  DI;

 

Vicepreședinte Țambă Alin Adam  DA;  DI;

Vicepreședinte  Bădin Ion  DA;  DI; 

 

Secretar General al Judeţului  Dan Daniel  DA;  DI; 

Administrator public  Avram Costel  DA;  DI;

 

Consilieri județeni 

 

Arion Viorel   DA;  DI;

Bălănesc Doinița Maria  DA;  DI;

Bârea Vasile  DA;  DI;

Bogdan Sever  DA;  DI;

Chiș Alexandru  DA;  DI;

Chivu Cristina  DA;  DI;

Ciodaru Iulian Dacian  DA;  DI;

Colțescu Marin  DA;  DI;

David Adrian Nicolae  (sfârșit de mandat)  DA;  DI;

Demeter Ioan  DA;  DI;

Dunca Victoria Alina  DA;  DI;

Fekete Zoltan Iosif  DA;  DI;

Gligor Dorin Oliviu  DA;  DI;

Goia Marcel Adrian  DA;  DI;

Hangan Pollyanna Hanellore (sfârșit de mandat)  DA;  DI; 

Hirghiduși Ion  DA;  DI;

Iovănescu Alin Cosmin  DA;  DI;

Ivăniși Maria   DA;  DI;

Logofătu Daniela - Maria  DA;  DI;

Mate Marta  DA;  DI; 

Mutulescu Marius   DA;  DI;

Muzsic Robert Eugen  DA;  DI;

Pârvuța Gabriel – Ionuț   DA;  DI;

Popa Dorin Ioan  DA;  DI;

Rus Ioan  DA;  DI;

Socaci Andrei   DA;  DI;

Suciu Ancuța Elena  DA;  DI;

Șpan Ioan  DA;  DI;

Ștaier Ioan Dumitru  DA;  DI;

Ștefănie Maria  DA;  DI;

Zvîncă Adrian  DA;  DI;

 

Funcționari publici

 

Albu Vasile Alin  DA;  DI;

Amihăesei Andrei Cristian  DA;  DI;

Anca Adriana  DA;  DI;

Andrăşescu Luciana Elena   DA;  DI;

Andrei Amelia  DA;  DI;

Băbuţ Lorita Amalia  DA;  DI;

Bădila Claudia   DA;  DI;

Bălan Lucia Angela  DA;  DI;

Beldean Liviu Lucian  DA;  DI;

Bîrluţ Adrian  DA;  DI;

Bîrsoan Mariana Daniela  DA;  DI;

Bocşeri Mădălina Ileana  DA;  DI;

Bodor-Zudor Edit Andreea  DA;  DI;

Bogdan Simona Sanda  DA;  DI;

Boldor Alin Virgil   DA;  DI;

Brănescu Elena Claudia   DA;  DI;

Buliga Andrei  Claudiu  DA;  DI;

Bureta Carmen  DA;   DI;

Butar Marin  DA;   DI;

Cherteş Margareta Vasilica  DA;  DI;

Chiorean Andreea Paula  DA;  DI;

Cîmpean Corina Mihaela  DA;  DI;

Ciobanu Ramona Mariana   DA;  DI;

Ciuşcă Aurel   DA;  DI;  (la pensionare)  DA;  DI;

Clonţa Maria Felicia  DA;  DI;

Coposescu Tiberiu Sorin   DA;  DI;

Cordunianu Eugenia Nicoleta   DA;  DI;

Coroiu Flavius Tiberiu   DA;  DI;

Corui Ionel Cristian   DA;  DI;

Cozma Adela Olimpia  DA;  DI;

Crişan Anca Codruţa  DA;  DI;

Crişan Marian Daniel   DA;  DI;

Crişan Tiberiu  DA;  DI;  (la pensionare)  DA;  DI;

Crişovan Gabriela Liliana  DA;  DI;

Dan Daniela Ioana  DA;  DI;

Dănescu Paula Dorina   DA;  DI;

Dănila Simona Cecilia  DA;  DI;

Dănila Sorin  DA;  DI;

Doană Victor Ştefan   DA;  DI;

Doda Aurelia Cristina   DA;  DI:

Domnariu Graţiela Simona  DA;  DI:

Drăgănescu Stoica Oana  DA;  DI:

Dumitra Anca Maria  DA;  DI:

Duşan Ioan Mircea  DA;  DI:

Enuţ Dana Paula  DA;  DI;

Furcă Monica   DA;  DI:

Furcă Radu Ioan   DA;  DI:

Găman Eugenia Cristina Titiana  DA;  DI:

Ghilea Bran Laura   DA;  DI:

Ghilea George Anton  DA;  DI:

Ghiura Mihaela Dorina  DA;  DI:

Goanţă Lia Ani Anemari   DA;  DI:

Grec Roman Nicolae   DA;  DI:

Groza Daniela Ileana  DA;   DI:

Gurgu Cristiana  DA;  DI:

Haiduc Florica Daniela   DA;  DI:

Hălălai Marius  DA;  DI:

Hapeci Adriana Simona  DA;  DI:

Hărăguş Diana Cristina   DA;  DI:

Henţ Carmen Mirela  DA;  DI:

Horvat Felicia   DA;  DI:

Ilea Diana-Zoiţa  DA;  DI:

Izele Larisa   DA;  DI:

Josan Carmen Daniela   DA;  DI:

Josan Larisia Ariana   DA;   DI:

Jula Roxana-Ana   DA;  DI;

Jurca Ana Melania   DA;  DI:

Kollmann Erika   DA;  DI:

Liţă Daniela  DA;  DI;

Lascău Liliana Otilia (plecare)  DA;  DI;

Mang Marius Nicu   DA;  DI;

Maniţiu-Kreuzel Annelise   DA;  DI;

Margău Octavian   DA;  DI;

Marian Delina Ramona   DA;  DI;

Marina Melinda   DA;  DI;

Markotsan Felicia Aurora   DA;  DI;

Markotsan Ladislau Cristian   DA;  DI;

Marton Andrei Vasile    DA;  DI;

Mateş Cecilia Mariana    DA;  DI;

Matuşa Neli   DA;  DI;

Meda Mariana Adriana  DA;  DI;

Mezei Luminiţa Ioana   DA;  DI;

Miclean Ciprian Florin   DA;  DI; 

Mihailă Ramona Ştefania   DA;  DI;

Mihuţ Voicu Valentin   DA;   DI;

Mitriţă Ionel Eugen   DA;  DI;

Mitriţă Ivona Mirela   DA;  DI;

Miulescu Melania Maria   DA;  DI;

Mocan Corina   DA;  DI;

Monenci Dorina Emilia   DA;   DI;

Munteanu Marius (plecare)  DA;  DI;

Mureşan Corina Carmen   DA;  DI;

Mutu Ion-Sever   DA;  DI;

Noghiţă Codruţa Maria   DA;  DI;

Oneţ Gabriela   DA;  DI;

Oprişa Maria Cristina   DA;  DI;

Pahomi Flavia Maria  DA;   DI;

Palaghia Georgeta   DA;  DI;

Palko Melinda Iulia  DA;  DI;

Paul Mircea Titus   DA;  DI;

Părpăneață Florin (pensionare)  DA;  DI;

Pescaru Dorin Ioan   DA;  DI;

Peter Anton   DA;  DI;

Pleşa Mastici Octavia Gabriela   DA;  DI;

Pleşoianu Otilia  DA;  DI;

Pop Raul Mihai    DA;  DI;

Popa Andreea Carmen  DA;  DI;

Popa Cristian Valentin  DA;  DI;

Popa Gheorghe Florin    DA;  DI;

Prodan Dubeştean Adina   DA;  DI;

Răchita Ciprian Stelian   DA;  DI;

Rădoiu Cristian    DA;  DI;

Samuel Rodica Daniela  DA;  DI;

Sava Alexandra Liliana   DA;  DI;

Sava Marinela Maria  DA;  DI;

Sicre Tatiana  DA;  DI;

Sinoi Ioan   DA;  DI;

Stan Antonela   DA;  DI;

Stanca Olimpia Emilia  DA;  DI;

Stancovici Diana Camelia  DA;  DI;

Stepan Angela Aurora   DA;  DI;

Stolnicu Liliana  DA;  DI;

Şerbănoiu Nicoleta Roxana  DA;  DI;

Ștefoni-Buțan Virginia-Alexandra  DA;  DI;

Toma Tania Mihaiela   DA;  DI;

Toncean Blaga Tudor Bogdan   DA;  DI;

Tudorache Ioana Antonia   DA;  DI;

Tulitu Claudia Carmen  DA;  DI;

Uriţesc Nicolae Doru   DA;   DI;

Vasile Cosmin  Florin  DA;  DI;

Vasiliu Luminita Adriana  DA;  DI;

Vinţan Daniela Elena    DA;  DI;

Waszkievicz Mihaela  DA;  DI;

Zaiu Florin Daniel   DA;  DI;

 

Informaţii în completare