.

.

Hotărârea 1 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Fekete Zoltan Iosif

Hotărârea 2 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 32.994,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Hotărârea 3 privind aprobarea cumpărării de către Județul Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila” aflate în proprietatea Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului S.A.

Informaţii în completare