David Adrian Nicolae   DA;   DI ;        Presedinte:  DA;   DI

Gligor Dorin Oliviu - Vicepresedinte   DA; DI 1;   DI 2

Stanescu Vetuta -  DA;   DI 1;   DI 2;   Vicepresedinte:   DA;   DI

 

Molot Mircea Ioan   sfarsit mandat presedinte   DA;   DI

Balint Tiberiu Ioan   DA;   DI;   sfarsit mandat vicepresedinte   DA;   DI

 

       Consilierilor Judeteni 

1. BĂBĂU VALERIU   DA;   DI 1;   DI 2

2. BÂREA VASILE   DA;   DI 1;   DI 2

3. Bejinariu Valeriu    DA;   DI;

4. CAZAN AGRIPINA ELENA    DA;    DI 1;   

5. BOTICI OVIDIU LAURENȚIU   DA;    DI

6. COLTESCU MARIN   DA;   DI 1;   DI 2;

7. CRISTESCU COSTICĂ    DA;   DI ;

8. DĂMIAN DANA   DA;    DI

9. DOBREI LIDIA   DA;    DI 1;   DI 2

10. Joitoiu Cosmin    DA;   DI;

11. GAITA DORU   DA;    DI;

12. HENȚI IULIAN COSMIN   DA;   DI 1;   DI 2;

13. HIRGHIDUȘI  ION   DA;   DI 1;    DI  2;

14. CARAGUT VASILE    DA;    DI ;

15. MORAR NICOLAE SIMION   DA;    DI;

16. OPRIȘA IOAN FLORIN   DA;   DI

17. MUȚIU FLORIN    DA;    DI;

18. PETRUI IOAN DORIN    DA;    DI;

19. PLEȘCAN DORINA    DA;  DI;

20. PRIP IOAN    DA;    DI;

21. RUDEANU MIHAIL NICOLAE    DA;   DI;

22. RUS IOAN   DA;    DI 1;    DI 2;   DI 3;  DI 4;

23. STOICA RAUL   DA;    DI;

24. ȘTAIER IOAN DUMITRU   DA;    DI 1;    DI 2;

25. TOMA FLORIAN   DA;    DI 1;    DI 2;

26. TURDEAN RADU EUGEN   DA;    DI ;

27. ȚOLAȘ LILIANA   DA;    DI 1;    DI 2;

28. IVANUS NICOLAE    DA;   DI 1;   DI 2;

29. ZVÎNCĂ ADRIAN    DA;    DI;

 

 

Informaţii în completare