Scurt istoric al proiectului

Ideea modernizării DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara – Călan a apărut în anul 2014, an în care au fost demarate și procedurile de achiziție pentru un Studiu de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile HG 28/2008. Doi ani mai târziu, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 213/2016 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Modernizare DJ687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km13+050 - km 22+971)” din cadrul Studiului de Fezabilitate elaborat. SF-ul a cuprins toate elementele de modernizare a drumului, adaptate cerințelor actuale, printre care și o a treia bandă pe urcare. La vremea respectivă, a fost realizată și o expertiză geo-tehnică, chiar dacă pentru a treia bandă nu erau clarificate toate chestiunile legate de proprietatea asupra terenului. Spre sfârșitul anului 2016 a fost clarificat statutul asupra proprietății, proiectul a fost depus și a îndeplinit condițiile de eligibilitate.

 

Proiectul a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. În luna iulie 2017, a fost semnat: contractul de finanțare nerambursabilă nr. 175, beneficiar fiind parteneriatul format din U.A.T. Județul Hunedoara, în calitate de lider de parteneriat, și U.A.T. Municipiul Hunedoara, în calitate de partener.

 

Valoarea totală a contractului este de 36.392.043,73 lei, din care

Valoare totală eligibilă 33.206.229,45 lei

Valoare eligibilă finanțată UE: 28.229.523,39 lei

Lungime proiect - 9,971km

Structura propusă:

Sectoare asfaltate existente

 • 4cm strat de uzură BA16

 • 6 cm strat de binder BAD20

Sectoare unde se extinde partea carosabilă cu casete de lărgire

 • 4 cm strat de uzură BA16

 • 6 cm strat de binder BAD20

 • 15 cm strat din piatră spartă

 • 30 cm material granular

Scurgerea apelor: pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului au fost prevăzute:

 • 6815 ml şanţuri pereate cu beton

 • 500 ml șanturi de pamânt în afara localităţilor

 • 1485 ml rigolă carosabilă ranforsată

 • 250 ml drenuri

Podeţe proiectate

Se vor proiecta un număr de 6 podeţe dalate

Parcări şi drumuri laterale

Structura rutieră pentru parcări va fi aceași ca a drumului modernizat cu sistem rutier nou:

  • 4 cm strat de uzură BA16

  • 6 cm strat de binder BAD20

  • 15 cm strat din piatră spartă

  • 30 cm material granular

Siguranţa circulaţiei

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei se vor realiza următoarele lucrări:

 • 1620 ml fundaţie de parapet tip L;

 • 1100 ml parapet tip N2;

 • 950 ml parapet tip H1.

Lucrări de consolidări și protecție

Se vor realiza 650ml zid de sprijin

Reabilitarea pasajului, ce supratraversează Magistrala CF 202 Simeria – Petroșani, la km 22+243, în lungime de 37 m și deschidere de 22,60 m, până la finalizarea proiectului.

În prezent, structura rutieră este necorespunzătoare, cu îmbrăcăminte având durata de exploatare mult depășită (îmbrăcăminte bituminoasă fisurată și faianțată), capacitatea portantă a structurii rutiere insuficientă, regimul de scurgere a apelor, în general “defavorabil’’, deoarece pe unele porțiuni nu sunt amenajate dispozitive de scurgere a apelor – șanțuri sau rigole, podețe, iar cele existente sunt în general nefuncționale datorită colmatării, lucrările de modernizare ce se vor executa la acest obiectiv de investiții, vor avea în vedere modernizarea căii rutiere pentru clasa tehnică IV, sistemul rutier fiind e dimensionat în funcție de traficul drumului şi de capacitatea portantă a terenului.

Pentru implementarea proiectului au fost atribuite după finalizarea procedurilor de achiziție:

- Contractul de prestări servicii consultanță pentru managementul investiției și elaborare documentației de atribuire

- Contractul de servicii de vizibilitate (informare și publicitate)

- Contractul de proiectare + execuție deviere rețea electrică.

- Contractul de proiectare + execuție lucrări “Elaborarea Proiectului tehnic, detalii de execuţie, DTAC, asistenţa tehnică pe perioada execuţiei, verificare tehnică a proiectului și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ687 Sântuhalm – Hunedoara - Călan (km13+050- km 22+971)”

 • ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PROACTIV SRL- SC DRUPO SRL & SERCOTRANS, LIDER DE ASOCIERE SC PROACTIV SRL

 • Semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări: 02.10.2018

 • Valoarea contract: 28.229.523,39 lei

 • PERIOADA DE EXECUȚIE : 26 LUNI

La această dată, este în derulare faza de elaborare a proiectului tehnic, termenul de finalizare fiind 01.03.2019.

Informaţii în completare