.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 55/2021

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului actualizat al Asociației Salvital Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara - Deva;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2021 privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Comunei Totești;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea, inventarierea și înscrierea în domeniul public al Județului Hunedoara a cetăților dacice din Munții Orăștiei – monumente istorice cuprinse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Puncte suplimentare:

.

Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 42/2021

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Cetății Sarmizegetusa din cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, punct ”Dealul Grădiștii” finanțat prin Programului RO- Cultura;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Casa de cultură Municipiul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate pe traseul Deva-Vărmaga din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în Județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Petroșani” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului de Interes Național ”Inființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 17/2021

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de hotărâri :

 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Fekete Zoltan Iosif și doamna consilier județean Chivu Cristina;                                                                                                                                     
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020 privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe principalele domenii de activitate;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie și șef secție II Pneumologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie – TBC și șef secție II Pneumologie – TBC la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul şcolar 2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar  2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2020 – 2021  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2020-2021  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Anexa 1  Anexa 2  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Hunedoara din România și Provincia Shaanxi din Republica Populară Chineză;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, pentru închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și conducte de gaz aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din Centrul de management integrat al deșeurilor Bârcea Mare”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al comunei Totești;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2021”.  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

Puncte suplimentare:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

 

Vicepreședinte Țambă Alin Adam  DA;  DI;

Vicepreședinte  Bădin Ion  DA;  DI; 

 

Consilieri județeni 2021

 

Bârea Vasile  DA;  DI;

Chivu Cristina  DA;  DI;

David Adrian Nicolae  (sfârșit de mandat)  DA;  DI;

Fekete Zoltan Iosif  DA;  DI;

Hangan Pollyanna Hanellore (sfârșit de mandat)  DA;  DI; 

 

Funcționari publici

 

Munteanu Marius (plecare)  DA;  DI;

Părpăneață Florin (pensionare)  DA;  DI;

Ștefoni-Buțan Virginia-Alexandra  DA;  DI;

Informaţii în completare