Comisia Europeană a adoptat, la data de 11 decembrie 2019, o comunicare privind Pactul ecologic european, în care își prezintă foaia de parcurs către o nouă politică de creștere pentru Europa. Această politică de creștere se bazează pe obiective climatice și de mediu ambițioase și pe procese participative, care reunesc cetățenii, orașele și regiunile în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru protecția mediului. În concordanță cu obiectivul realizării neutralității climatice a UE până în 2050 într-un mod eficient și echitabil, Pactul ecologic european (PPE) a propus un Mecanism pentru o tranziție justă, care include un Fond pentru o tranziție justă, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă.


În acest sens, Comisia Europeană pune la dispoziție prin Fondul pentru o tranziție justă aproximativ 2,2 miliarde de euro (pentru 6 județe, inclusiv Hunedoara) în vederea finanțării de proiecte menite să atenueze impactul economic și social generat de tranziția către neutralitatea climatică a activităților de extracție a combustibililor fosili solizi.
 

Mecanismul pentru o Tranziție Justă sprijină exclusiv următoarele activități:

 • investiții productive în IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi noi, care conduc la diversificare economică, modernizare și reconversie;
 • investiții în crearea de noi firme, inclusiv prin incubatoare de afaceriși servicii de consultanță, care să conducă la crearea de locuri de muncă;
 • investiții în activități de cercetare și inovare, inclusiv de către universități și instituții publice de cercetare, și încurajarea transferului de tehnologii avansate;
 • investiții în implementarea tehnologiei, precum și în sisteme și infrastructuri pentru energie curată la prețuri accesibile, inclusiv tehnologii de stocare a energiei și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • investiții în energie regenerabilă în conformitate cu Directiva privind energia regenerabilă (UE) 2018/2001, inclusiv criteriile de durabilitate stabilite în aceasta, și în eficiența energetică, inclusiv în scopul reducerii sărăciei energetice;
 • investiții în mobilitate locală inteligentă și durabilă, inclusiv decarbonizarea sectorului de transport local și a infrastructurii acestuia;
 • investiții în reabilitarea și modernizarea rețelelor de termoficare în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a sistemelor de termoficare și investiții în producția de căldură, cu condiția ca acestea să fie furnizate exclusiv din surse de energie regenerabile;
 • investiții în digitalizare, inovare digitală și conectivitate digitală;
 • investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor industriale dezafectate, restaurarea terenurilor și inclusiv, dacă este necesar, infrastructura verde și proiectele de reconversie, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”;
 • investiții în îmbunătățirea economiei circulare, inclusiv prin
  prevenirea, reducerea, eficientizarea resurselor, reutilizarea, repararea și reciclarea deșeurilor;
 • perfecționare și recalificare a lucrătorilor și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 • asistență în căutarea unui loc de muncă pentru solicitanții de locuri de muncă;
 • includerea activă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 • asistență tehnică;
 • alte activități în domeniile educației și incluziunii sociale, inclusiv,acolo unde este justificat în mod corespunzător, infrastructura în scopul centrelor de formare, al instituțiilor de îngrijire a copiilor și apersoanelor în vârstă, astfel cum se indică în planurile de tranziție justă teritorială.

NU SE POT FINANȚA prin Mecanismul pentru o Tranziție Justă

 • dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
 • fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din
  tutun;
 • întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite la
  articolul 2 alineatul (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei,
  cu excepția cazului în care sunt autorizate în temeiul normelor temporare
  privind ajutorul de stat stabilite pentru a aborda circumstanțe excepționale
  sau în cadrul ajutorului de minimis pentru a sprijini investițiile care
  reduc costurile energetice contextul procesului de tranziție energetică;
 • investiții legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția,
  depozitarea sau arderea combustibililor fosili.

Consiliul Județean Hunedoara are rolul de coordonator în procesul de elaborare al Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă (PTTJ), document ce va sta la baza accesării finanțărilor acordate prin Fondul pentru o Tranziție Justă.
În prezent PTTJ se află în proces de elaborare, respectiv la stabilirea potențialului de diversificare economică și oportunitățile de dezvoltare.

Intenția instituției noastre este de a construi o bază solidă în elaborarea PTTJ-ului pentru județul Hunedoara, astfel că facem un apel către toți factorii implicați să adere la acest demers, care la această dată constituie o sursă certă de finanțare a investițiilor care vor asigura viitor economic și social al județului Hunedoara.

PLANUL TERITORIAL PENTRU TRANZIȚIE JUSTĂ AL JUDEȚULUI HUNEDOARA (versiunea 1 - elaborată având suportul tehnic permanent din partea Agenției de Dezvoltare Regională Vest, Asistența Tehnică din partea Frankfurt School of Finance and Management, în colaborare cu reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai Băncii Mondiale)

FISA DE COLECTARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE

Alte documente utile:

GHID_MFE_elaborare_PTTJ

PROPUNERE DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DE INSTITUIRE A FONDULUI PENTRU TRANZIȚIE JUSTĂ

ANEXE LA PROPUNEREA DE REGULAMENT

Grup Lucru PTTJ Hunedoara 2021

COMUNICARE COM PRIVIND PACTUL ECOLOGIC EROPEAN- GREEN DEAL

PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021 2027 (draft)

OBSERVATII SI RECOMANDARI COMUNE PTTJ - (transmise la MIPE si la Grupul de lucru)

Pentru date de contact incorecte sau orice alte nelamuriri va rugam sa contactati Consiliul Judetean Hunedoara prin mijloacele de contact disponibile in pagina de contact a site-ului nostru. https://cjhunedoara.ro/index.php/contact


Mai multe detalii găsiți pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, accesând link-ul
https://mfe.gov.ro/mecanismul-pentru-o-tranzitie-justa/


Mulțumim!

Informaţii în completare