-

 

Ordinul Prefectului privind aprobarea Planului de Pregatire 2022;  Plan de  Pregatire in Domeniul Situatiilor de Urgenta pentru anul 2022;

 

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum și obiecțiile cu privire la legalitate,efectuate în scris 

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

 

Minutele sedintelor Consiliului Judetean

Procese verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Hunedoara

 

Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.22 Hunedoara pentru alegerile locale parțiale 2021 

Informaţii în completare