-

 

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum și obiecțiile cu privire la legalitate,efectuate în scris 

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din 23 ianuarie 2020;   

Proiectul ordinii de zi a sedintei din 3 februarie 2020;

 

Minutele sedintelor Consiliului Judetean

Procese verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Hunedoara

Informaţii în completare