DECLARATIA DE POLITICÃ REFERITOARE LA CALITATE A CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA

 

Consiliul judetean Hunedoara este autoritatea administratiei publice locale, constituitã la nivel judetean, pentru coordonarea activitãtii consiliilor comunale si orãsenesti, în vederea realizãrii serviciilor publice de interes judetean.

Administratia publicã localã la nivelul judetului Hunedoara, un utilizator al resurselor umane, materiale si financiare, contribuie permanent la eficientizarea sistemului administrativ si îmbunãtãtirea relatiilor dintre administratie, societatea civilã si contribuabili, în concordantã cu cerintele referitoare la implementarea aquis-ului comunitar si integrarea României în Uniunea Europeanã

 

Valorile

Serviciile administratiei publice locale la nivelul judetului Hunedoara vor avea ca bazã de referintã urmãtoarele valori comune:

 • excelentã în administratia publicã - profesionalism si eticã la cele mai ridicate standarde si performante ridicate ale functionarilor publici;  
 • transparentã în actul administrativ si a activitãtilor tuturor structurilor administrative; 
 • accesibilite pentru servicii, flexibilitate si adaptabilitate a acestora conform cerintelor individualizate ale cetãtenilor;
 • calitate superioarã si eficientã a serviciilor personalizate oferite;
 •  responsabilitate fatã de cetãtean si comunitatea localã.

       Consiliul Judetean Hunedoara are ca obiectiv prioritar, implementarea valorilor spatiului administrativ europen: transparenta, eficienta, responsabilitate, adaptabilitate, care are ca tinta cunoasterea problemelor cu care se confrunta cetatenii, societatea civila, si implicarea in rezolvarea lor. Principala noastrã responsabilitate este aceea de a oferi cetatenilor din judetul Hunedoara servicii de calitate, de a fi considerat un partener credibil pentru toti colaboratorii, un sprijin real pentru investitorii care-si doresc extinderea activitãtilor în aceastã parte a tãrii, dezvoltarea relatiilor de colaborare cu unitãti administrativ teritoriale din alte tãri, contribuind în acest fel la dezvoltarea economicã si socialã a judetului, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

In amplul proces de edificare a unei societãti europene unite, principala noastra responsabilitate este aceea de definire a identitatii si spiritului locului, prin valorificarea pozitiei geografice, peisagistice, cultural istorice, cele economice si sociale, ale judetului Hunedoara.

În preocuparea de a satisface asteptãrile privind necesitãtile cetãtenilor, Consiliul Judetean Hunedoara a hotãrât implementarea unui sistem de management al calitãtii bazat pe modelul furnizat de standardul SR EN ISO 9001: 2001.

Pentru imbunatatirea continua a performantei, pentru implementarea unei politici referitoare la calitate, la nivelul Consiliului Judetean Hunedoara s-au identificat urmatoarele directii strategice:

 

 1. Principala preocupare a Consiliului Judetean Hunedoara este sa incerce sa satisfaca si sa depaseasca mereu asteptarile clientului privind serviciile furnizate acestuia si implica:
  - identificarea si intelegerea tuturor nevoilor si asteptarilor clientilor:

  Managementul în administratia publicã este puternic influentat de solicitãrile permanente care vin din partea cetãtenilor, a partenerilor sociali. Pentru gestionarea acestora se vor pune la dispozitia cetãtenilor toate informatiile (legi, hotãrâri, date statistice, etc.) pentru clasificarea problemelor; organizarea bine si profesionista a compartimentelor de relatii publice si relatii cu publicul;

  - satisfacerea asteptãrilor exprimate sau implicite ale cetãtenilor judetului, în deplinã concordantã cu legislatia care stã la baza activitãtii institutiei noastre;

  -evaluarea satisfactiei clientilor pentru imbunatatirea continua a rezultatelor;

    

 2. fundamentarea foarte atenta a deciziilor si manifestarea unui profesionalism ridicat, dat fiind Impactul foarte mare al optiunilor manageriale asupra populatiei, creeazã necesitatea consultãrii punctelor de vedere ale populatiei sau a reprezentantilor acesteia.

   

 3. Implicarea activa a angajatilor de la toate nivelurile, asumarea raspunderii in rezolvarea problemelor;
  - punerea in valoare a competentelor, cunostintelor si experientei;
  - dezvoltarea competentelor profesionale si perfectionarea continua în domeniile în care consiliul judetean are atributii, prin programe flexibile de formare pentru a se situa la înãltimea cerintelor actuale ale societãtii românesti:
 4. Conducerea activitatilor si resurselor organizatiei ca procese, fapt ce presupune:
  - definirea proceselor, identificarea interferentelor proceselor cu entitatile functionale ale organizatiei, stabilirea clara a responsabilitatilor si autoritatilor privind managementul proceselor:

   

 5. Abordarea managementului ca sistem, intercorelarea proceselor la nivelul Consiliului Judetean Hunedoara, pentru realizarea obiectivelor stabilite
  - asigurarea în institutie a unui climat de muncã bazat pe implicare, responsabilitate si respect reciproc, cooperare, astfel încât, fiecare participant la proces sã-si valorifice la maximum potentialul profesional, intelectual si uman;

    

 6. Imbunatatirea continua a serviciilor,incepand cu studiile de marketing pentru identificarea cerintelor clientilor si pana la asigurarea utilizarii corespunzatoare a produselor/serviciilor. Rolul esential va reveni angajatilor care trebuie sa se preocupe permanent de imbunatatirea activitatilor pe care le desfasoara.

   

 7. Abordarea bazata pe fapte in luarea deciziilor
  - analiza datelor si informatiilor, si a cerintelor clientilor si evaluarea satisfactiei acestora

  -Utilizarea unei metode de analizã statisticã pe baza sondãrii opiniei cetãtenilor pentru culegerea, prelucrarea si întelegerea nevoilor comunitãtii;

   

 8. Sustinerea realizarii parteneriatelor si implicarea societãtii civile în procesul de dezvoltare a judetului; sa constituie un sprijin real pentru investitorii care-si doresc extinderea activitãtilor în aceastã parte a tãrii, dezvoltarea relatiilor de colaborare cu unitãti administrativ teritoriale din alte tãri.

    

În calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Hunedoara voi depune toate eforturile în ceea ce priveste implementarea performantã, dezvoltarea si imbunatatirea continuã a sistemului de management al calitãtii si pentru asigurarea resurselor necesare functionãrii acestuia, în vederea rezolvãrii problemelor ridicate de cetãtenii judetului Hunedoara.

 

Solicit implicarea în acest proiect a fiecãrui angajat al Consiliului Judetean Hunedoara, prin asumarea responsabilitãtilor si respectarea reglementãrilor sistemului de management al calitãtii, ca metodã de apropiere de cetãteni, de nevoile lor, de modelele europene, pe care le dorim functionale si în judetul nostru.

 

Data: 30 octombrie 2006

 PRESEDINTE,

Mircea Ioan Molot

Informaţii în completare