Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 104/2024

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, a cheltuielilor proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beriu și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Orăștioara de Sus, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – Regiune conectată, Obiectiv specific RSO3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)Intervenția Regională 5.1A - Drumuri județene, Apel de proiecte nr PRV/5.1A/1; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.31/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare DJ 707: lim.jud.Arad - Căzănești-Vața de Jos, km 22+700-km 35+700”; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare în zona turistică Pasul Vîlcan, Municipiul Vulcan, Județul Hunedoara’’; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.79/2022; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Informaţii în completare