.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 354/2022

Minuta

Procesul verbal 

 

 Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de merit și stimulente financiare;  Doc;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale I.G.Duca Petroșani pentru anul școlar 2022-2023;  Doc;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul școlar 2022-2023;  Doc;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara pentru anul școlar 2022-2023;  Doc;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Școală Europeană, pentru anul școlar 2022-2023;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Hunedoara 2022-2026;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Hunedoara din România și Regiunea Beni Mellal Khenifra din Regatul Marocului;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Hunedoara;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Orăștie;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Pricaz nr.55.;  Doc;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Centrul Maternal Hunedoara;  Doc;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva;  Doc;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției „Amenajare spații RMN la Spitalul Județean de Urgență Deva”;  Doc;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la contractele de administrare încheiate între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și instituțiile publice subordonate;  Doc;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud.Hunedoara”;  Doc;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei;  Doc;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

SUPLIMENTARE:

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare actualizată a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „AQUA PREST HUNEDOARA”, precum și a cotei corespunzătoare nivelului pierderilor de apă ale sistemului din aria de acoperire a SC APA PROD SA DEVA;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara şi Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălașu de Sus pentru realizarea în comun a lucrărilor de reparații pentru „Punerea în funcțiune a vechii Linii Electrice Aeriene (LEA) pe zona Nucșoara - Cârnic”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Extindere bloc operator, Spitalul Județean de urgență Deva”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind însușirea formei finale a Scrisorii de aşteptări necesare selecției membrilor consiliului de administrație, pe o perioadă de patru ani, 2022-2026 la SC APA PROD S.A. Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2021, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexa 1;  Anexa 2;  Anexa 3;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie  Brad, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului,  precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Asociația Pur și Simplu Verde;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie pentru realizarea în comun a obiectivului de investiţii de interes județean „Realizare monument al Regelui Ferdinand I - Întregitorul de țară”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Republica Moldova a unei delegații a Teatrului Ion D. Sîrbu Petroșani.  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Republica Moldova a unei delegații a Teatrului de Artă Deva.  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare