.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 141/2022 

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2021;  Anexe 1-21  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și conducte de gaze aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din CMID Bârcea Mare”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de recuperare pentru adulți Deva;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități Brad;  Anexa  Doc;

       Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități nr.2 Brad;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social – centru de zi Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea-Strei;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brănișca;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani;   Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Petrila;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Cămin pentru persoane vârstnice Pui;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Păclișa;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.2 Păclișa;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.3 Păclișa;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea promovării investițiilor și proiectelor europene în România;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind implementarea unui sistem de management pentru flota auto utilizat de Consiliul Județean Hunedoara, la care se vor înrola instituțiile subordonate și întreprinderile publice la care Consiliul Județean Hunedoara are calitatea de autoritate tutelară;  Doc;

Inițiatori: consilier județean Oprițescu Adrian și consilier județean Micula Dacian

 

SUPLIMENTARI:

-          Proiect de hotărâre pentru revocarea mandatului special acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre pentru revocarea mandatului special acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI” în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiul Brad, în scopul realizării lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor sectoare din drumul național DN 76;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale S.C. APAPROD S.A. DEVA;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

 

Informaţii în completare