.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A FOST APROBAT PRIN ADOPTAREA DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA A HOTĂRÂRII NR. 161/2020