Raport de activitate

Anexe la Raport:

   - Bugetul Judetului Hunedoara pe anul 2017: HCJ 44/2017 (format doc);

     - Anexele in format Excel:   anexa 1;   anexa 2;   anexele 3,9,8 si 10;   anexele 4, 5, 6 si 7;   anexele 11 - 13;   anexele 14 - 18;   anexele 19 - 31;   anexele 32 - 36;    anexele 37 - 39;   anexele 40 - 42;   anexele 43 si 44;   anexa 45;   anexa 46 - Programul de Investitii;

   - Bugetul rectificat   (pdf);

   - Lista contracte   (pdf);

   - Organigrama CJH   (xls);