Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 465/2023

Minuta

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de Șef Secție Neurologie și Șef Secție Ortopedie și Traumatologie la Spitalul Județean de Urgență Deva; Doc.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; Doc.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; Doc. Anexa.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; Doc. Anexa.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva; Doc.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva; Doc.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara; Doc.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al comunei Pui; Doc.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Sanatoriul de Pneumoftiziolgie Brad”; Doc. Anexa1; Anexa2.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara; Doc.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ID Sîrbu Petroșani. Doc.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 

Puncte suplimentare:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023, precum și virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2023; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Hunedoara în comitetul de organizare UNESCO constituit pentru monumentele istorice din județul Hunedoara, înscrise în lista patrimoniului mondial ca parte a bunului serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Bai – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Șoimuș – Brănișca – DN7 (Ilia), cod SMIS 110202; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a-II-a a proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroşani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2, cod SMIS 122120 și a cheltuielilor legate de etapa a-II-a a proiectului din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.146/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:„Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.30”; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.161/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:„Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28”; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 69/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități URICANI”; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu aflat în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind etapizarea proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 4350/06.06.2019, cod SMIS 123893 și a cheltuielilor legate de etapa a-II-a a proiectului din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

Informaţii în completare