Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 440/2022

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului aferent unui sector din drumul județean DJ 742A aflat în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Construire pod de legătură centura Petrila, județul Hunedoara", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 672C limita județul Gorj-Valea de Pești - DN 66A, km 40+776-km 50+309", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; Anexe; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la contractul de folosință gratuită nr.3877/2008 – A/1735/2008 a imobilului cazarmă 450 Deva și darea în folosință gratuită către Centrul Militar Județean Hunedoara a unor bunuri aparținând domeniului privat al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Puncte suplimentare:

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul județului Hunedoara a unei sume, în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2022;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului pe anul 2022.   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare