Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 335/2022

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Hunedoara nr.103/2022 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea eficienței energetice si reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 30, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNNR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu;

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului nr.1916/17393/08.09.2022 de predare-primire a unor terenuri din domeniul public al Comunei Sarmizegetusa în domeniul public al Județului Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu;

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Deva, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;   Doc1;   Doc2;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu;

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.72/2022 privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu;

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație a societății SC Apa Prod SA Deva pentru mandatul 2022-2026.   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu;

     6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Construire pasarelă între U.P.U. și Laborator de Imagistică”;  Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu;

 

Informaţii în completare