.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 316/2021

Minuta 

Procesul verbal

Proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de Șef Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 

Informaţii în completare