.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 55/2021

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului actualizat al Asociației Salvital Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara - Deva;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2021 privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Comunei Totești;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind preluarea, inventarierea și înscrierea în domeniul public al Județului Hunedoara a cetăților dacice din Munții Orăștiei – monumente istorice cuprinse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Puncte suplimentare:

Informaţii în completare