.

Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 42/2021

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Cetății Sarmizegetusa din cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, punct ”Dealul Grădiștii” finanțat prin Programului RO- Cultura;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Casa de cultură Municipiul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate pe traseul Deva-Vărmaga din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în Județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Petroșani” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului de Interes Național ”Inființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara