.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 341/2021

Minuta 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara pentru anul şcolar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2021-2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2021-2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Clubul Sportiv Hunedoara în vederea realizării în comun a evenimentului de interes județean ”Meciul de fotbal din șaisprezecimile Cupei României între CS Hunedoara și FCSB”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 303/2021

Minuta

Proces verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.236/2021 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul fiscal 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de Șef secție Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.5 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila - Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni - Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila - Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni - Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2019;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 316/2021

Minuta 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de Șef Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 

.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 280/2021 

Dispoziția 285/2021 

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul II 2021;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2021;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în regim de urgență la clădirea Palatului Administrativ din Municipiul Deva, str.1 decembrie 1918, nr.28, jud. Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara, cu modificările ulterioare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PRODURI S.A. Deva – în faliment;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.150/2020 privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru Județul Hunedoara, aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara” ;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2020 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea unor terenuri în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.166/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Hunedoara;  Doc;

            Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea denunțării unilaterale a acordului de parteneriat între Consiliul Județean Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.154/2020;  Doc;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea si însușirea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire clădire pentru secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea de Primire Urgențe“;  Anexe  Doc;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;

Informaţii în completare