ANUNT:  achizitie directa documentatie tehnico-economica pentru "reparatii capitale paviment curte interioara la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara"    -   tema proiectare;    caiet de sarcini;    CU;    plan amplasament;    contract;     formulare;                     afisat in 25.10.2017

ANUNT - Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului Muzeului Civilizației Dacice și Romane.    - Dispozitia + caietul de obiective;  Continuare;   Anexa;        Bugete: 2014;  2015;  2016;   Anexe la dispozitie;     -  Anunț desfășurare    - Rezultat etapa I  - Anunț rezultat - Rezultat final

Achizitie directa - servicii de dirigentie de santier pentru intretinere drumuri - invitatie de participare;   - Caiet de sarcini;   - Model de contract;   - Formulare;   Cantitatile de lucrari;

Achiziție directă Expertiză Tehnică drum tehnologic CMID Bârcea Mare - Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract 

INVITATIE de participare privind achizitia de servicii pentru elaborarea documentatiei pentru consolidarea cosurilor de fum aferente cladirii Consiliului Judetean Hunedoara       Documentatie:   Tema de proectare;   Nota conceptuala;    Expertiza tehnica;   Caiet de sarcini;   Aviz de la Ministerul Culturii;    Autorizatie de construire;   Certificat de urbanism;   Punct de vedere al Agentiei pentru Protectia Mediului;   Contract;   Formulare;

REZULTATUL FINAL la evaluarea finală a managementului Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului relaţii externe, asocieri şi comunicare interinstituţională. 


 INVITATIE de participare privind achizitia directa a documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru 6 poduri                                                                 - caiet de sarcini  - formulare  - model contract  - clarificari.

 Studiu geotehnic pentru consolidare versant la km 36+600 pe DJ 705A - Invitație - Caiet de sarcini - Rapoarte - Formulare - Model contract - Clarificare

Expertiză tehnică pentru consolidare versant la km 36+600 pe DJ 705A - Invitație - Caiet de sarcini - Rapoarte - Formulare - Model contract

Concurs de promovare in grad profesional imediat superior a unor functionari publici din aparatul de specialitate al CJH

Serviciile de cadastru și întăbulare (prima înscriere) pentru imobilele aparținând patrimoniului public al județului Hunedoara - Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract

Rapoartele comisiei de evaluare a cererilor de finantare depuse de furnizorii privati de servicii sociale conform HCJ Nr.94/2017  - 18.05.2017

Procesele verbale de selectie intocmite de comisia de evaluare a cererilor de finantare depuse de furnizorii privati de servicii sociale conform HCJ Nr.94/2017  - 18.05.2017

Achiziție directă de execuție lucrări privind ,,Protecţia conductei de transport gaze naturale Dn 500 Haţeg – Paroşeni – Turcineşti (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merişor) – Dealu Babii – Vulcan, km 5+010-10+000’’ Invitație - Proiect tehnic - Formulare 1 - Formulare 2 - Model contract - Desene - Listă fără valori

Consiliul Judeţean Hunedoara,  face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2017

    * Hotararea HCJ 40/2017;    

    * Formulare:  Culte;   Sport;  Cultura - tineret - social - asociatii;  

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului Teatrului de Artă Deva

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Rezultatul evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu"

ANUNȚ IMPORTANT - În atenția beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai măsurilor de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020.

Consiliul Judetean Hunedoara organizeaza concurs de proiecte de management pentru Teatrul Dramatic "Ion D Sirbu" Petrosani;                       afisat in 16.03.2017  

                  * Rezultatul final

                  Rezultat concurs

                 * Rezultatul primei etape - analiza proiectelor de management

                 * Data si locul desfasurarii sedintelor comisiei de concurs

                 * Rezultatul selectiei dosarelor;    

Model de cerere de inscriere la concurs

Caiet de obiective   - anexa 1;   - anexa 2;   - anexa 3 contine situatii financiare dupa cum urmeaza:  201420152016

Regulament de organizare si desfasurare a concursului

Modele de declaratii pe propria raspundere si de adeverinta

------------

Reluare concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara;                      afisat in 16.03.2017      

              *Rezultatul final

             * Rezultatul concursului

               * Rezultatul primei etape – analiza proiectelor de management

               * Anunț susținere interviu

               * Rezultatul selectiei dosarelor

Model de cerere de inscriere la concurs

Caiet de obiective   - anexa 1;   - anexa 2;   - anexa 3 contine situatii financiare dupa cum urmeaza: Ansamblul Profesionist Dragan Muntean 201420152016 si Centrul Judetean de Promovare a Culturii Traditionale 201420152016

Regulament de organizare si desfasurare a concursului

Modele de declaratii pe propria raspundere si de adeverinta

Anunt: Se supune consultarii publice 'Proiectul de buget propriu al Judetului Hunedoara pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 - 2020'

Invitatie de participare privind atribuirea contractului de servicii: Elaborare documentatii tehnico - economice si consultanta la elaborarea cererii de finantare privind Cre~terea eficientei energetice a cladirilor Centrul de Plasament Brad, Centrul de Ingrijire si Asistenta Petrila si Centrul de Ingrijire si Asistenta Paclisa 1  ---  caiet de sarcini; ---  contract Lot 1 si 2;  ---  contract Lot3;  ---  extras CF Lot1;  Lot2;  Lot3;  ---  formulare;  ---  Plan de situatie Lot1;  Lot2;

Anunt: Consiliul Judetean Hunedoara supune consultarii pubice ,,Proiectu l de hotarare privind aprobarea regulamentelor pentru finantarea furn izorilor privati, acreditati ca furnizori de servicii sociale in domeniul protectiei copilului si in domeniul protectiei persoanei adulte cu handicap persoanei varstnice"    expunere de motive;    anexa 1;    anexa 2;

Consiliul Judetean Hunedoara organizeaza concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara;                       afisat in 15.02.2017       REZULTATUL SELECTIEI DISARELOR;       REZULTAT FINAL;

Model de cerere de inscriere la concurs

Caiet de obiective   - anexa 1;   - anexa 2;   - anexa 3: Situatii financiare dupa cum urmeaza: Ansamblul Profesionist Dragan Muntean 201420152016 si Centrul Judetean de Promovare a Culturii Traditionale 201420152016

Regulament de organizare si desfasurare a concursului

Modele de declaratii pe propria raspundere si de adeverinta

------------

- Servicii de dirigenție de șantier aferente amenajare mansardă ISU Hunedoara - Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract

           Calendarul targurilor si pietelor - 2017

 In urma ședinței de îndată din data de 19 decembrie 2016, conducerea Consiliului Județean Hunedoara are următoarea componență:

 •  MIRCEA-FLAVIU BOBORA – președinte
 • DANIEL-COSTEL ANDRONACHE – vicepreședinte
 • SORIN-ADRIAN VASILESCU - vicepreședinte

 Biroul de presă

   

COMUNICAT

În urma ședinței de constituire a noului Consiliu Județean Hunedoara din 25 iunie 2016, au fost validate mandatele celor 33 de consilieri județeni aleși, 18 consilieri ai PSD și 15 consilieri ai PNL, după cum urmează:

PSD
Laurenţiu Nistor, Sorin-Adrian Vasilescu, Ioan-Dumitru Ştaier, Rodica Dimulescu, Maria Ivănişi, Daniel-Costel Andronache, Mircea-Flaviu Bobora, Petru Hodor, Ioan Demeter, Eduard Felciuc, Ancuţa-Elena Suciu, Doiniţa-Maria Bălănesc, Ioan Hirghiduşi, Mircea-Marcel Popa, Aurel-Vasile Circo, Alin-Cosmin Iovănescu, Lucian-Ioan Rus şi Victoria-Alina Dunca.

PNL
Adrian-Nicolae David, Vetuţa Stănescu, Dorin-Oliviu Gligor, Liviu-Marius Antal, Florin Mârza, Martin Ionel Burlec, Ovidiu-Ioan Popa, Valeriu Bejinariu, Dan-Adrian Magheru, Valentin Popescu, Ionuţ-Lucian Şimon, Ovidiu Vlad, Oana-Elisabeta Frânc, Lenuţa Armean şi Florian Toma.

 Anunt public - dezbatere publica in vederea emiterii autorizatiei de mediu pentru Centrul de Management al Deseurilor - Barcea Mare      afisat in 21.12.2016

 - Dirigenție de șantier aferentă amenajare mansardă ISU Hunedoara - Invitație - Formulare - Clauze contractuale - Raport de anulare

 - Amenajare mansardă la ISU Hunedoara - Invitație - Caiet de sarcini - Liste cantități - Planșe - Formulare - Clauze contractuale - Clarificări 1

Plan operativ de actiune pe timpul iernii 2016-2017    afisat in 28.11.2016

    - Contracte de lucrari si servicii de intretinere drumuri judetene - 2016:   - zona Hunedoara - Hateg;    - zona Orastie;   - zona Brad;   - zona Deva - Paulis;   - zona Valea Jiului

Anunt pentru dezbatere publicaPlan de mentinere a calitatii aerului - propunere    afisat in 28.11.2016

Anunt privind achizitia directa de executie lucrari la obiectivul ,,Protecţia conductei de transport gaze naturale Dn 500 Haţeg – Paroşeni – Turcineşti (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merişor) – Dealu Babii – Vulcan, km 5+010-10+

Fisa cadru de prezentare a Proiectului Conservare, Restaurare la Amfiteatrul si Forul din cadrul Sitului Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa.      afiasat in 21.11.2016       - avizul Ministerului Culturii

ANUNȚ privind intentia de elaborare a unui PLAN URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul de investiții: CONSERVARE, RESTAURARE LA AMFITEATRUL ȘI FORUL DIN CADRUL SITULUI ARHEOLOGIC ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA - afisat in 8.11.2016

Invitaţie de participare privind achiziția directă de Servicii de expertiză tehnică pentru C.M.J. Hunedoara - Caiet de sarcini - Formulare - Contract

 Elaborare PUZ Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Invitație - Caiet de sarcini - Desene - Memoriu - Certificat urbanism - Formulare - Model contract

Anunt public: Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, cu sediul in Bulevardul Libertatii, nr. 14, sector 5, Bucuresti, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de revizuire a etapei de incadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul: 'Ro-NET - Construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale' propus a fi implementat la nivel national care nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile care au condus la luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, str. Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Bucuresti; in zilele de luni - joi intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30; si la sediul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, Bulevardul Libertatii, nr. 14, sector 5, Bucuresti. Draftul deciziei ertapei de incadrare este afisat pe pagina web a A.N.P.M. (www.anpm.ro) accesand domeniul Reglementari/ Acord de mediu/Drafturi acte de reglementare.  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, str. Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Bucuresti si la urmatoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. in termen de 10 zile de la publicare.  Lista localitatilor vizate.   afisat in 5.10.2016

Anunt public privind elaborarea planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Hunedoara; --- Propunere plan.     afisat in 26.10.2016

Servicii topo-cadastrale - Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract

 Anunț public privind dezbaterea publică privind impactul de mediu pentru proiectul ”Tronsonul de Autostradă Lugoj - Deva”

Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea  posturilor vacante de: Sef serviciuIngrijitor; Portar (5 posturi)Consilier juridic; Economist;             afisat in 27.09.2016/ respectiv 29.09 pentru consilier juridic./ in 4.10 pentru economist.

Servicii de expertiză tehnică pentru Centrul Militar Județean Hunedoara -Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract 

Rezultat final   (publicat in 22 sept 2016) Rezultatul probei interviu;  Rezultatul probei scrise;  Rezultatul selectiei dosarelor (afisat in 15.09.2016) pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor.

VALORIFICARE MASĂ LUMNOASĂ PE PICIOR DIN ZONA DE SIGURANȚĂ A DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 687G - Anunț - Instrucțiuni - Caiet de sarcini - Formulare -Model contract -   PRELUNGIRE DATĂ DEPUNERE DOCUMENTATII

Scrisoare de asteptari privind Sef Departament Economic al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petrosani                                                  afisat in 7.09.2016

Agenția de Dezvoltare Economico –Socială a județului Hunedoara, în calitate de administrator al Parcului de Afaceri Simeria, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional  2007-2013, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea mediului de afaceri regional și local” , Domeniul de intervenție 4.1 ”Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”cod SMIS 2298,  anunță demararea procedurii de selecție în vederea închirierii spațiilor din halele de producție ale Parcului de Afaceri Simeria, începând cu data de 29.08.2016, procedura de selecție fiind continuă și deschisă până la un grad de ocupare 100%.

Detalii: http://www.adeh.ro/parc-de-afaceri-simeria

INFORMARE SOLICITĂRI ASOCIERE

Prin prezenta se informează instituţiile, fundaţiile, ONG-urile care solicită asocierea cu Instutiţia Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea realizarii în comun a unei acţiuni de interes judeţean în domeniile, cultură, educaţie, învăţământ şi sport că data limită de depunerea a solicitării este cu cel puţin 30 de zile înainte de data de debut a respectivei acţiuni.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de îngrijitor, din cadrul Serviciului administrativ

Rezultatul final   (afisat in 21.06)  Rezultatul concursului  (afisat in 15.06)  Rezultatul primei etape   (afisat in 13.06)    Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul de Arta Deva              afisat in 2.06.2016

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare, autorizații și disciplina în construcții;

Anunt in legatura cu proiectul  de management al managerului Teatrului Dramatic Ion D Sirbu, Petrosani.

Anunt in legatura cu proiectul  de management al managerului Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Hunedoara

Consiliul Judetean Hunedoara organizeaza concurs de proiecte de management pentru Teatrul de Arta Deva

Model de cerere de inscriere la concurs

Caiet de obiective   - anexa 1;   - anexa 2;   - anexa 3;

Regulament de organizare si desfasurare a concursului

Modele de declaratii pe propria raspundere si de adeverinta

 * REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională;

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de șef serviciu, grad II, la Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic Ion D. Sirbu, Petrosani.   

 Caiet de obiective    ...continuare   ... continuare    ...continuare;

 Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Hunedoara.   

Caiet de obiective    ...continuare   ... continuare    ...continuare;

DJ 705A: GRĂDIȘTEA DE MUNTE – SARMIZEGETUSA REGIA
ESTE ÎNCHIS CIRCULAȚIEI ÎN PERIOADA 22 MARTIE – 30 IUNIE 2016.
   data afisarii 28.03.2016

Rezultate finale; (afisat in 6.04.20`6)   Rezultatul contestatiei; (afisat in 6.04.20`6)     Rezultatul probei scrise (afisat in 5.04.2016);   Rezultatul selectiei dosarelor de concurs   (29.03.2016)---   Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul I, din cadrul Serviciului administrativ.            data afisarii 11.03.2016 

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului Ansamblul Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, pentru anul 2015            data afisarii 23.03.2016

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului Teatruluii de Artă Deva pentru anul 2015         data afisarii 22.03.2016

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru anul 2015         data afisarii 18.03.2016

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană.   data afisarii 17.03.2016

Rezultatul evaluarii anuale a managementului Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, pentru anul 2015         data afisarii 15.03.2016

Anunt initiere proces de elaborare a Planului de mentinere a calitatii aerului pentru judetul Hunedoara

*****

Finantari nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes general in baza Legii 350/2005.

REGULAMENT

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională.

 REZULTATELE FINALE;   REZULTATUL PROBEI INTERVIU;   Rezultatul contestatiei la proba scrisa;  REZULTATUL PROBEI SCRISE;   REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS  a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de șofer, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ din data de 12.02.2016

REZULTATELE FINALE;   REZULTATUL PROBEI INTERVIU;  REZULTATUL PROBEI SCRISE;  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ, din data de 12.02.201

ANUNT - Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara organizează la sediul instituţiei din Deva , Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr 28, Judeţul Hunedoara, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi la Parcul de Afaceri Simeria:

-          Portar – normă întreagă, perioadă nedeterminată ( 5 posturi)

-          Îngrijitor – normă întreagă, perioadă nedeterminată ( 1 post)

-          Muncitor calificat– normă întreagă, perioadă nedeterminată ( 1 post)

-          Consilier juridic  – studii superioare de specialitate , gradul II ,normă întreagă, perioadă nedeterminată (1 post)

-          Şef Serviciu  – studii superioare de specialitate, gradul II , normă întreagă, perioadă nedeterminată ( 1 post)

-          Economist  – studii superioare de specialitate, gradul II , norma intreaga, perioada nedeterminata

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul www.adeh.ro la sectiunea angajari sau la numărul de telefon 0354105676

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Serviciului administrative (două posturi de șofer si un post de îngrijitor).

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor.

Rezultatul final al probei scrise a concursului organizat pentru postul de sofer

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru postul de sofer

Evaluarea finala a managementului la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Hunedoara

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea posturilor de ingrijitor

Rezultatul probei interviu a concursului organizat pentru postul de ingrijitor

Rezultatul concursului organizat pentru ocuparea postului de sofer

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante

Consiliul Judeţean Hunedoara face cunoscut publicului interesat că  „Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2015-2016” a fost aprobat prin HCJ nr. 161/2015 şi anunţă numerele de telefon la care se pot face sesizări privitoare la starea drumurilor judeţene

Rezultatul selectiei pentru ocuparea  a două posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie  de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ

Anunt concurs pentru ocuparea postului de sofer

Anunt concurs pentru ocuparea  a două posturi vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs in vederea ocuparii postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează examen de promovare în grad 

 Consiliul Judeţean Hunedoara organizează examen de promovare în grad 

...

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ.funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ.

 Proces verbal afisare rezultate concurs Consilier gr. IA - Serviciul public de administrare a monumentelor istorice 

Anexat regasiti rezultatul probei interviu pentru afisare

 Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru concursul de ocupare a postuluii contractual de executie vacant, de la Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice 

ANUNT

 Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de consilier.

... 

Comunicare privind compensarea imobilelor preluate abuziv in perioada comunismului

...

Comunicat de presa in legatura cu inchiderea temporara a drumului de acces la Sarmizegetusa Regia

... 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocupare funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale.

-Probele stabilite pentru concurs:  

         17.11.2015 - proba scrisă, ora 10.00

         19.11.2015 – interviul, ora 12.00

- ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 26.10.2015

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

Condiţii de vechime pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal: - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.

Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.182

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

-      formularul de înscriere la concurs;

-      copie după actul de identitate;

-      copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-      copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta adeverinţa întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-      adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-      cazier judiciar;

-      declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-      declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

privind concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată;

Ordonanţei Guvernului României nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr.245/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006;

Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125/2002, republicată;

Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, republicată.

ANUNT privind examenul de promovare in grad

 ...

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă de referent III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților.

Probele stabilite pentru concurs:   

                     01.09.2015 - proba scrisă, ora 10.00

                     03.09.2015 – interviul, ora 13.00

- ambele probe se desfățoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor 17.08 – 25.08.2015

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților, sunt :

                    - studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.;

 Condiţii de vechime pentru funcțiile publice de referent III, grad profesional superior:

- vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

-       formularul de înscriere la concurs;

-       copie după actul de identitate;

-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-       copie după carnetul de muncă, şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta adeverinţa întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-       cazier judiciar;

-       declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-       declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare în funcţiile publice de execuţie vacante de referent clasa III, grad profesional    superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților

  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii;

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor.

Probele stabilite pentru concurs:   - proba scrisă -  08.09.2015, ora 1000 

Dosarele de înscriere se depun până la data de 26.08.2015.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

- loc desfăşurare: la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara;

          - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din   Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism sau în domeniul inginerie şi managemet sau în domeniul inginerie civilă sau în domeniul ingineria instalaţiilor.

Pentru domeniul inginerie şi managemet se solicită specializarea inginerie economică în construcţii.

Pentru domeniul inginerie civilă se solicită specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau specializarea căi ferate, drumuri şi poduri sau specializarea înginerie urbană şi dezvoltare regională.

Pentru domeniul ingineria instalaţiilor se solicită specializarea instalaţii pentru construcţii.

            Condiţii de vechime pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii  :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism sau în domeniul inginerie şi managemet sau în domeniul inginerie civilă sau în domeniul ingineria instalaţiilor sau în domeniul inginerie geodezică.

Pentru domeniul inginerie şi managemet se solicită specializarea inginerie economică în construcţii.

Pentru domeniul inginerie civilă se solicită specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau specializarea căi ferate, drumuri şi poduri, sau specializarea inginerie urbană şi dezvoltare regională.

Pentru domeniul ingineria instalaţiilor se solicită specializarea instalaţii pentru construcţii.

Pentru domeniul inginerie geodezică se solicită specializarea măsurători terestre şi cadastru.

Condiţii de vechime pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor:

           - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau în domeniul ştiinţe administrative –specializarea administraţie publică.

Condiţii de vechime pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor:

- vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 Acte necesare pentru dosarul de concurs :

-      formularul de înscriere la concurs

-      copie după actul de identitate

-      copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

-      copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

-      cazier judiciar

-      adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

-      declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

-      declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuție vacantă de

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii și a funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor

                                                                                             

 1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 6. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului României nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările completările ulterioare;
 9. Legea nr.422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice;

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la Consiliul județean;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;
 4. Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările completările ulterioare;
 6. Codul civil în vigoare,  aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

****

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activităţi culturale.

Probele stabilite pentru concurs:  

27.07.2015, ora 1000 - proba scrisă

29.07.2015, ora 1200 - interviul.

Ambele probe se desfășoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 21.07.2015 la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activităţi culturale, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.

Condiţiile de vechime pentru funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal:

- vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.

Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.182.

Actele necesare pentru dosarul de concurs :

-       formularul de înscriere la concurs;

-       copia actului de identitate;

-       copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-       copia carnetului de muncă şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta o adeverinţă întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-       cazierul judiciar;

-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-       declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-       declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare privind ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activităţi culturale

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la Consiliul județean;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;
 4. Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,cu modificările și completările ulterioare, 
 5. Codul civil în vigoare, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Obiectul contractului; 

Informații suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/int.182.

 ______________________________________________________

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii;

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocupare a două funcţii publice de consilieri juridici, clasa I, grad profesional principal şi a unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic - contencios şi relaţii cu consiliile locale. 

Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de CONSILIER JURIDIC -  studii superioare, gradul IA, normă întreagă; AFISARE REZULTATE

Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de executie CONSILIER -  studii superioare, gradul IA, normă întreagă; REZULTATE CONCURS continuare

 Anunt casare si valorificare a bunurilor existente in incinta fostei cazarme militare Bacia

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de șef serviciu la Serviciul corp control, urmărire încasare creanțe și executare silităpublice de conducere de șef serviciu la Serviciul corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI organizează Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – 3 posturi şi auditor, clasa I, grad profesional principal – 1 post din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului dezvoltare regională și integrare europeană.

Anunt pentru dezbatere publica privind harta strategica de zgomot si a planului de actiune pentru sectorul DJ 687 Santuhalm - Hunedoara, km 0+000 - km 10+090

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocupare a două funcţii publice de consilieri juridici, clasa I, grad profesional principal şi a unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic - contencios şi relaţii cu consiliile locale.

 Proces verbal incheiat la selectia dosarelor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de consilier gradul 1A la Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice

 Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la sediul său din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de executie vacant de:

CONSILIER -  studii superioare, gradul IA, normă întreagă; 

Anunt referitor la managerul bibliotecii judetene

Proiect de management, Biblioteca Judeteana Ovid Densuseanu

Anunt referitor la managerul Teatrului de Arta Deva

Proiect de management, Teatrul de Arta Deva

Depunere nou proiect de management 2015:

         Biblioteca Ovid Densusianu Deva - Caiet obiective ; Regulament

         Teatrul de arta Deva - Caiet obiective ; Regulament

Raport de evaluare a impactului achizitiei publice a serviciilor de publicitate

Arhiva anunturi functii publice = anul 2013

Anunt rezultat evaluare finala management Teatrul de Arta Deva

Anunt rezultat evaluare finala management Biblioteca Judeteana Ovid Densusianu,  Hunedoara

Anunt privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, situate in coridorul de expropriere a lucrarii de utilitate publica: Reabilitare conducta de aductiune apa tratata pentru alimentarea cu apa a localitatilor

_____________________________________________________________________

Anunt privind consemnarea sumelor individuale reprezentand plata despagubirilor la dispozitia proprietarilor de imobile, afectati de exproprierea pentru cauza de utilitate publica necesara realizarii obiectivului de interes judetean "Reabilitate conducta de aductiune apa tratata pentru alimentarea cu apa a localitatilor Hateg, Calan, Simeria si Deva"

Hotararea nr.153/2014

Anexe

Centraliztor

SANTAMARIE ORLEA

-lista

BRETEA ROMANA

-lista

CALAN

-lista

DEVA

-lista

 _____

Anunt referitor la etapa III privind decizia de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes judetean "Reabilitare conducta de aductiune apa tratata pentru alime

_____________________________________________________________

Anunt de participare licitatie electronica pentru servicii de publicitate in presa scrisa si la radio 2014 - 2017 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

          Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită.

Probele stabilite pentru concurs:   

                                                  17.03.2015 - proba scrisă, ora 10.00

                                                              19.03.2015 – interviul, ora 12.00

 - ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

 - termenul de depunere al dosarelor –11.03.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

   Condiţii de vechime pentru funcțiile publice de consilier, clasa I, grad profesional principal:

- vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

-       formularul de înscriere la concurs;

-       copie după actul de identitate;

-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-       copie după carnetul de muncă şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta adeverinţa întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-       cazier judiciar;

-       declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-       declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutarepentru funcţia publică temporar vacantă de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită :

  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;

  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

 1. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   5.Ordonanţa Guvernului României nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Norme metodologicede aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/182

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul dezvoltare regională și integrare europeană.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                         24.11.2014 - proba scrisă, ora 11.00

                                      26.11.2014 – interviul, ora 14.00

 - ambele probe se desfășoară la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a -III– a, la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara.

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice sau științelor juridice.;

 Acte necesare pentru dosarul de concurs :

$1-       formularul de înscriere la concurs

$1-       copie după actul de identitate

$1-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

$1-       copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

$1-       cazier judiciar

$1-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

$1-       declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

$1-       declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs de recrutare înfuncţia publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul dezvoltare regională și integrare europeană

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România , actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr.64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Programul Operational Regional 2014 - 2020 ( varianta oficială august 2014) – (adrvest.ro).

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

ANUNT SELECTIE PARTENERI POSDRU

  

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a intrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Unitatea Administrativ Teritorială Hunedoara, cu sediul in municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28 anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui/unor Acord/Acorduri de Parteneriat cu entitati de drept privat si public, in vederea depunerii cererilor de finantare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cererea de propuneri de proiecte nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale” finanţată din DMI 6.1, pentru proiectul cu titlul „Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba”. Proiectul va fi unul de tip strategic cu un calendar de implementare de 12 luni. Obiectivul general al proiectului va fi înființarea a 6 entități de economie socială care să aibă ca și obiect de activitatea furnizarea de servicii de îngrijire paleativă și la domiciliu. Obiectivele specifice le reprezintă activitățile de înființare a entităților, identificarea în cadrul grupurilor țintă a personalului ce urmează a fi angajat, elaborarea planului de management al fiecărui centru în parte, implicarea în asigurarea sustenabilității entităților după finalizarea proiectului.           

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru proiecte POSDRU sunt specificate in Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).

 Profilul partenerilor 

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor/instituțiilor care respecta urmatoarele conditii:

 Conditii generale de eligibitate: 

Sa aiba un numar de inregistrare juridic (Asociatii, Fundatii, Federatii, Instituții);

Sa fie acreditati (acolo unde e cazul) pentru desfasurarea activitatilor relevante pentru acest Domeniu Major Interventie;

Sa aiba experienta in domeniu (informatii cu privire la istoricul proiectelor anterioare)

Specificatii cu privire la rolul partenerului in proiect;

Furnizarea unor informatii financiare: numar mediu de angajati, cifra de afaceri/venituri din activitati fara scop patrimonial);

Detalierea istoricului finantarii anterioare.

 Conditii specifice de eligibilitate:

ONG-uri;

Cooperative;

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

Furnizori de servicii sociale;

Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;

Întreprinderi implicate în economia socială;

Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, cat si activitatile de management al proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe linkul http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gscs_61.pdf.   Activitatile vor fi cele conectate direct cu atingerea obiectivelor operationale ale acestui DMI, în principal dezvoltarea structurilor economiei sociale.

$1·         dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formală;

$1·         promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local;

$1·         consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea parteneriatelor public/private în domeniul economiei sociale;

$1·         consolidarea capacităţii structurilor din economia socială, precum şi încurajarea cooperării între organizaţii.

DOSARUL DE PARTICIPARE

Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:

 1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul

legal:

Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor solicitate. Pentru dovedirea obiectului de activitate participantul poate depune în plus şi un certificat constatator obţinut de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului;

 1. În original:

Declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002;

Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;

Cererea de participare completată şi semnată

O descriere a experienţei relevante a participantului (pentru activităţile solicitate în funcţie de natura partenerului, însoţită de documente care atestă că participantul are experienţa relevantă (de exemplu contracte încheiate sau în curs de derulare, proiecte anterioare);

Prezentarea aspectelor considerate de către participant ca esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maxim două pagini).

      Partenerul selectat va gestiona, pe lângă activitățile specifice managementului de proiect, și înființarea și managementul a cel puțin 2 entități de economie socială nou înființate.

Solicitantul doreste alcatuirea unuia sau mai multor asocieri de parteneri pentru incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

Firmele sau ONG-urile interesate sa participe la selectie vor depune Fisa Partenerului impreuna cu documentele care atesta incadrarea in conditiile generale si speciale si Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POSDRU la sediul Consiliului Județean Hunedoara sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până vineri, 17 octombrie 2014, orele 12.00.

      Partenerul/Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerului/partenerilor selectati va fi publicata pe site-ul instituției.

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

-1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională;

- 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului achiziții publice;

-Probele stabilite pentru concurs:  

                           - 28.10.2014 ora 9 – proba scrisă;

                           - 31.10.2014 ora 10 – interviul;

- ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 15.10.2014 la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională, sunt :

- studii superioare de lungă durată în domeniul relații internaționale și studii europene absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- atestat/certificat competențe lingvistice de nivel avansat în limba franceză

- atestat/certificat competențe lingvistice în limba spaniolă

                Condiţii de vechime:

                - vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţiile de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului achiziții publice, sunt :

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

                Condiţii de vechime :

                - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Informații suplimentare la tel.0254/211350, int.182.

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană.

Probele stabilite pentru concurs:   

                                             15.09.2014 - proba scrisă, ora 10.00

                                                         18.09.2014 – interviul, ora 11.00

 - ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

 - termenul de depunere al dosarelor – 03.09.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.

           

 Acte necesare pentru dosarul de concurs :

$1-       formularul de înscriere la concurs

$1-       copie după actul de identitate

$1-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

$1-       cazier judiciar

$1-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

$1-       declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

$1-       declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs/examen de recrutare/promovare înfuncţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană

1.Legea nr.7 privind Codul de conduita a fuctionarilor publici,  – cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul fuctionarilor publici - cu modificările şi completările

ulterioare;

3.Legea administratiei publice locael nr.215/2001,  – cu modificările şi completările ulterioare;

4.LEGE nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România - cu modificările şi completările ulterioare;

5.Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 - privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  - cu modificările şi completările ulterioare;

6.Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale  - cu modificările şi completările ulterioare;

7.Programul Operational Regional 2014 - 2020 ( varianta 2 – iulie 2014) – sectiunea 1.

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/182

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Camera Agricolă Județeană Hunedoara.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                                                 25.08.2014 - proba scrisă, ora 11.00

                                                         28.08.2014 – interviul, ora 10.00

 - ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

 - termenul de depunere al dosarelor – 12.08.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de conducere de de șef serviciu la Camera Agricolă Județeană Hunedoara sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești – specializarea agricultură;

            Condiţii de vechime :

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice –  minimum 2 ani.

 Acte necesare pentru dosarul de concurs :

$1-       formularul de înscriere la concurs

$1-       copie după actul de identitate

$1-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

$1-       copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

$1-       cazier judiciar

$1-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

$1-       declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

$1-       declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs/examen de recrutare/promovare înfuncţia publică de conducerede șef serviciu la Camera Agricolă Județeană Hunedoara

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;

4.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Ordonanţa Guvernului nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă ;

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

30.07.2014

LISTA FINALĂ CU PARTENERUL SELECTAT

pentru Proiectul ” Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara si Alba”

         Consiliul Județean Hunedoara anunță că, în urma evaluării documentelor depuse, a fost selectat Municipiul Alba-Iulia, în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, pentru depunerea cererii de finanțare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, finanţată din DMI 6.1, pentru proiectul amintit mai sus.

ANUNT SELECTIE PARTENERI POSDRU

  

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a intrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Unitatea Administrativ Teritorială Hunedoara, cu sediul in municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28 anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui/unor Acord/Acorduri de Parteneriat cu entitati de drept privat si public, in vederea depunerii cererilor de finantare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cererea de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale” finanţată din DMI 6.1, pentru proiectul cu titlul ”Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba. Proiectul va fi unul de tip strategic cu un calendar de implementare de 12 luni. Obiectivul general al proiectului va fi înființarea a 6 entități de economie socială care să aibă ca și obiect de activitatea furnizarea de servicii de îngrijire paleativă și la domiciliu. Obiectivele specifice le reprezintă activitățile de înființare a entităților, identificarea în cadrul grupurilor țintă a personalului ce urmează a fi angajat, elaborarea planului de management al fiecărui centru în parte, implicarea în asigurarea sustenabilității entităților după finalizarea proiectului.           

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru proiecte POSDRU sunt specificate in Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).

 Profilul partenerilor 

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor/instituțiilor care respecta urmatoarele conditii:

 Conditii generale de eligibitate: 

Sa aiba un numar de inregistrare juridic (Asociatii, Fundatii, Federatii, Instituții);

Sa fie acreditati (acolo unde e cazul) pentru desfasurarea activitatilor relevante pentru acest Domeniu Major Interventie;

Sa aiba experienta in domeniu (informatii cu privire la istoricul proiectelor anterioare)

Specificatii cu privire la rolul partenerului in proiect ;

Furnizarea unor informatii financiare: numar mediu de angajati, cifra de afaceri/venituri din activitati fara scop patrimonial);

Detalierea istoricului finantarii anterioare.

 Conditii specific de eligibilitate:

ONG-uri ;

Cooperative;

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

Furnizori de servicii sociale;

Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;

Întreprinderi implicate în economia socială;

Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specific, cat si activitatile de management al proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe linkul http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs168f.pdf.   Activitatile vor fi cele conectate direct cu atingerea obiectivelor operationale ale acestui DMI, în principal dezvoltarea structurilor economiei sociale.

$1·         dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formală;

$1·         promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local;

$1·         consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea parteneriatelor public/private în domeniul economiei sociale;

$1·         consolidarea capacităţii structurilor din economia socială, precum şi încurajarea cooperării între organizaţii.

DOSARUL DE PARTICIPARE

Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:

 1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul

legal:

Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor solicitate. Pentru dovedirea obiectului de activitate participantul poate depune în plus şi un certificat constatator obţinut de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului;

 1. În original:

Declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002;

Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;

Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice);

Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;

Cererea de participare completată şi semnată

O descriere a experienţei relevante a participantului (pentru activităţile solicitate în funcţie de natura partenerului, însoţită de documente care atestă că participantul are experienţa relevantă (de exemplu contracte încheiate sau în curs de derulare, proiecte anterioare);

Prezentarea aspectelor considerate de către participant ca esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maxim două pagini).

      Partenerul selectat va gestiona, pe lângă activitățile specifice managementului de proiect, și înființarea și managementul a cel puțin 2 entități de economie socială nou înființate.

Solicitantul doreste alcatuirea unuia sau mai multor asocieri de parteneri pentru incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

Firmele sau ONG-urile interesate sa participe la selectie vor depune Fisa Partenerului impreuna cu documentele care atesta incadrarea in conditiile generale si speciale si Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POSDRU la sediul Consiliului Județean Hunedoara sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pana la data de 29.07.2014.

      Partenerul/Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerului/partenerilor selectati va fi publicata in data 30.07.2014 pe site-ul instituției.

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

          Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului autoritate judeţeană de transport.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                                                  04.08.2014 - proba scrisă, ora 10.00

                                                             07.08.2014 – interviul, ora 11.00

- ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 22.07.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

formularul de înscriere la concurs

copie după actul de identitate

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

cazier judiciar

declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs/recrutare/ funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului autoritate judeţeană de transport

  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;

  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/182

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                        24.06.2014 ora 10  – proba scrisă

             26.06.2014 ora 13 – interviul

- ambele probe se vor desfășura la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 20.06.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Informații suplimentare la tel.0254/211350, int.182.

BIBLIOGRAFIE

privind concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale din aparatul de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată;

Ordonanţei Guvernului României nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr.245/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006;

Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125/2002, republicată;

Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, republicată;

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

       Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv la Direcția administrație publică locală.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                                                  15.07.2014 - proba scrisă, ora 10.00

                                                               17.07.2014 – interviul, ora 13.00

- ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 07.07.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de conducere de Director executiv la Direcția administrație publică locală sunt :

studii universitare de licenţă absolvite cu dipomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

            Condiţii de vechime :

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 3 ani.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

formularul de înscriere la concurs

copie după actul de identitate

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

cazier judiciar

adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

 pentru concurs/examen de recrutare/promovare în funcţia publică de conducere de  Director executiv al Direcției Administrație Publică Locală din aparatul de specialitate

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicată;

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IV, capitolul 2– conflictele de interese; capitolul 3-incompatibilităţi;

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 Constituția României, în vigoare, cap. V. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

  

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

 - 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP;

 - 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul informatizare;

 - 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului corp control, urmărire și încasare creanțe și executare silită;

 - 1 funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul autoritate județeană de transport.

 -Probele stabilite pentru concurs: 17.06.2014 ora 9  –proba scrisă;

                                                                 19.06.2014 ora 11 – interviul;

- ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

 - termenul de depunere al dosarelor – 04.06.2014

- candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul  Compartimentului informatizare, sunt :

studii universitare de licenţă în domeniul informatic absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul informatic absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior:

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului autoritare județeană de transport, sunt:

studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime minimă în specialitatea studiilor – 6 luni.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

formularul de înscriere la concurs

copie după actul de identitate

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

cazier judiciar

adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.183.

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP

  

Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea privind Statutul funcționarilor publici nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea privind Codul de conduită a funcţionarilor publici nr.7/2004, republicată;

Legea arhivelor naţionale nr.16/1996, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului informatizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Ordonanţa Guvernului României nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Norme metodologicede aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și

           completările ulterioare.

                                                                                                                         

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului autoritare județeană de transport

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu       

              modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni de depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţiIlor publice de execuție vacante:

- 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice;

- 2 funcții publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul autoritate județeană de transport.

-Probele stabilite pentru concurs: 10.06.2014 ora 9  –proba scrisă;

                                                                 12.06.2014 ora 11 – interviul;

- ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 28.05.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcțiile publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul autoritate județeană de transport sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.183.

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice

  

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.53/2003 –  Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.Ordonanța de Urgență nr.103/2013privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

pentru posturile vacante de consilier debutant din cadrul Serviciului autoritate județeană de transport :

  

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni de depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

  

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv la Direcția tehnica si investitii.

-Probele stabilite pentru concurs:  

                        27.05.2014 - proba scrisă;

                                 29.05.2014 – interviul;

- ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 14.05.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de conducere de Director executiv la Direcția tehnică și investiții sunt :

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea căi ferate, drumuri și poduri absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea căi ferate, drumuri și poduri absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 3 ani.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

formularul de înscriere la concurs

copie după actul de identitate

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

cazier judiciar

adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

Bibliografie :

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;

Ordonanța nr.43/1997privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;

Ordinul nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

Hotărârea nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

A N U N Ţ

  

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante:

- un post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor.

Probele stabilite pentru concurs:  

                           - 09.04.2014 ora 9 – proba scrisă;

                           - 11.04.2014 ora 11 – interviul;

Ambele probe se vor desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse, sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti - construcţii civile, urbanism, arhitectură;

            Condiţii de vechime:

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

5.Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare la tel. 0254/211350, int.183.

A N U N Ţ

Ca urmare a finalizării în data de 12.02.2014 a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, domnul FODOR CRISTIAN SEBASTIAN singurul candidat înscris la concurs, a obţinut nota 10 (zece) şi a fost declarat câştigător.

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană

- două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului tehnic şi administrare drumuri

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii

- o funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice

- o funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relaţii externe, comunicare interinstituţională şi mass – media

-Probele stabilite pentru concurs:  

             08.01.2014 ora 9 – proba scrisă

             10.01.2014 ora 12 – interviul

- ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pana in 23.12.2013 la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Pentru funcțiile de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor economice absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

 1. Pentru funcţiile publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului tehnic şi administrare drumuri, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti sau în domeniul arhitectură absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti sau în domeniul arhitectură absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti sau în domeniul arhitectură absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul inginerie civilă sau în domeniul arhitectură absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relaţii externe, comunicare interinstituţională şi mass – media, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul limbi moderne aplicate absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul limbi moderne aplicate absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an.

Informații suplimentare la tel.0254/211350, int.183.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională;

ANUNŢ PUBLIC

privind elaborarea planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Hunedoara

se supune consultarii publice :

,,Proiectu l de hotarare privind aprobarea regulamentelor pentru finantarea furn izorilor privati, acreditati ca furnizori de servicii sociale in domeniul protectiei copilului si in domeniul protectiei persoanei adulte cu handicap I persoanei varstnice"