.

 .

 Proiectul ordinii de zi

 Dispoziția 459/2021

 Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” doamnei Cosana Vinca – „Tezaur uman viu”, cântăreață neprofesionistă de muzică vocală tradițională;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanelor adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecției Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării drumului comunal DC 58A, cuprins între km 0+000 la km 2+200 de la intersecția cu drumul județean DJ668A până la cetatea dacică Costești – Cetățuia, din categoria drumurilor de interes local în categoria drumurilor de interes județean;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul “Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” şi care se finanţează din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (FIID);  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea bunului ”Teren de sport multifuncțional” din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Comunei Băcia;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 874/1975/22.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg și a Contractului nr.1760/760/27.11.2018 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara și modificare Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.24/2019 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională „administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Administrare a Monumentelor și Promovare Turistică a județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

SUPLIMENTARI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării procentului de restituție a apelor uzate din apa potabilă pe întreaga arie de operare a SC APA PROD SA Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2021;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2021;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  Anexa 4  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor de interes județean, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa 1  Anexa 2  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 438/2021

Minuta

 Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între unitatea administrativ teritorială Județul Hunedoara și Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea punerii la dispoziția UAT Județul Hunedoara, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice;  Doc;

Inițiatori: Micula Dacian Claudiu și Fekete Zoltan Iosif – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Deva;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru utilizarea și punerea în valoare a Galeriei Naționale de Artă ”FORMA” din Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Montare ascensor de persoane la Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Deva”;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2022 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și suplimentarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.301/2021 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2021-2022 – semestrul I;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

 

PUNCTE SUPLIMENTARE:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare