Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 467/2023

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a-II-a a proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară ,extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgența Deva,, cod SMIS 126695 și a cheltuielilor legate de etapa a-II-a a proiectului din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027; Doc.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a-II-a a proiectului ,,Modernizare, extindere și dotare - Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva,, cod SMIS 122283și a cheltuielilor legate de etapa a-II-a a proiectului din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027; Doc.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” cod SMIS 124110 şi a cheltuielilor legate de etapa a II-a a proiectului din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027; Doc.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii ”Centrului de zi de recuperare pentru adulți Deva” cod 8899 CZ- D- II, aprobarea statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului social "Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Deva”; Doc.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Informaţii în completare