Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 343/2023

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Investiții în infrastructură și dotări la Spitalul Județean de Urgență Deva”; Doc;
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare salină artificială la Sanatoriul de Pneumoftiziolgie Brad”; Doc;
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc;
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara; Doc; Anexa1; Anexa2;
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare