Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 94/2023

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef Laborator Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie şi şef Centru de Hemodializă, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor      

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Intercomunală Țara Hațegului pentru organizarea în comun a proiectului de interes județean „Întâlnirea Rețelei Europene a Geoparcurilor 2023”, care va avea loc la Hațeg, în perioada 27 – 31 martie 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor      

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Federația Română de Tir cu Arcul pentru participarea la evenimentele internaționale „Cupa Mondială Columbia” și „Campionatul Mondial Tineret Irlanda”;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor      

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Comunei Șoimuș asupra sectorului de drum județean DJ706A de la km 18+782 la km 22+500;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor      

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor      

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Informaţii în completare