.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 421/2022

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie parte din Componenta Integrală pentru selecția a 7 membri în Consiliul de Administraţie al SC APA PROD S.A. Deva  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea Centrului de zi de recuperare pentru adulți Deva” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani-Green Line Valea Jiului” Componenta 1, cod SMIS 122119;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani-Green Line Valea Jiului” Componenta 2, cod SMIS 122120;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.64/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.196/2019 privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico – Socială Baia de Criș;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, precum și virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare