.

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 4/2021

 

 

Proiecte de horărâri: 

  1. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Bârea Vasile;
  2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Hangan Pollyanna Hanellore;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean la domnului David Adrian Nicolae;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” ce vizează investiția ”Modernizare DJ 705 A: Orăștie – Costești - Sarmizegetusa Regia, km 2+200-19+465”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare