.


Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 389/2020

Minuta

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Anexa 1  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020;  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale spitalelor de interes județean  Anexa 1  Anexa 2  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020;  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de   funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul IV  2020;  Anexe execuție  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul IV 2020;  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2021;  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2021 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2021;  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara;  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.178/2020;  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.95/2020 privind aprobarea transmiterii către unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara a unor investiții realizate în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara”;  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui microbuz către școala Gimnazială ”I.G. Duca” Petroșani;  Doc;

                        Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

Suplimentare:

Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

Inițiator: domnul Adam-Alin Țambă în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara cu atribuții delegate

Informaţii în completare