times new roman 12

           

         Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului investiţii.

         Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Investiții și a unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Investiții.     - Rezultatul selectei dosarelor; Rezultat selectie dosare consilier superior

         Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, Relații Publice, ATOP.                       -Rezultatul selectiei dosarelor - Rezultatul probei scrise din data de 05.02.2018 -Rezultatul probei interviu din 08.02.2018 - Rezultatul final 09.02.2018

     Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul IA, din cadrul Serviciului administrare drumuri al Direcției tehnice.   -Rezultatul selectiei dosarelor   -Rezultatul probei scrise   -Rezultatul probei interviu.   - Rezultatul final

 

 

Concursuri finalizate:

          Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de muncitor calificat, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ     - rezultat selectie dosare;   - rezultatul probei scrise; - Rezultat interviu- Rezultat final;

          Consiliul Județean Hunedoara organizează examen de promovare în grad imediat superior celui deținut    - Rezultatul selectiei dosarului:   Compartiment Informatizare; Compartiment Culte; Serviciul Transport.;    - Rezultatul probei scris: Compartiment InformatizareCompartiment CulteServiciul Transport.;   - Rezultatul probei interviu: Compartiment InformatizareCompartiment Culte; Serviciul Transport.; - Rezultatul final: Compartiment Informatizare; Compartiment Culte; Serviciul Transport.;

          Consiliul Judetean Hunedoara organizeaza examen de promovare intr-o functie contractuala de executie         - rezultatul concursului

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul IA, din Serviciul UIP-Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara         - Rezultatul selecției dosarelor

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior și a unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare, autorizații și disciplina în construcții

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv la Direcția tehnică și investiții. 

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș.               * Rezultatul selectiei dosarelor;     * Rezultatul probei scrise     * Rezultatul probei interviu;        * Rezultatul final   

            Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate

            Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din Serviciul dezvoltare regională şi integrare europeană

           Anunț concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului achiziții publice

 Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice vacante la Serviciul achizitii publice

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul tehnic și administrare drumuri din cadrul Direcției tehnice și investiții

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director Executiv la Directia Administratie Publica Locala.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director Executiv la Directia Tehnica si Investitii.

Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ

- Rezultatul selectiei dosarelor

- Rezultatul probei scrise

- Rezultatul probei interviu

- Rezultate finale

 Anunț concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului administrarea domeniului public si privat, agenti economici

Rezultatul examenului de promovare Almasan Daniela

Anunț pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul direcției Arhitect-șef - Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților

 Anunt: Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ.     

 - Rezultatul selecției dosarelor      

-  Rezultatul probei scrise

- Rezultatul probei interviu

- Rezultate finale

            Anunț privind concursul de promovare a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv la Direcția tehnică și investiții. 

Informaţii în completare