...

 

Convocator

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de hotărâri

01 Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian - Documente

02 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Petruș Adrian;

03 Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion; - Documente

04 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Socaci Andrei; - Documente

05 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani; - Documente

06 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva; - Documente

07 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș; - Documente

08 Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO; - Documente

09 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858 Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ 686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare - km 1+055 Brazi; - Documente

10 Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; - Documente

11 Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție ortopedie-traumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef secție recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U. S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean de Urgență Deva; - Documente

Convocator

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de hotarari

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”;   -   Anexa;    - documentatie;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”;   - Anexa;   - documentatie;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă ;   - documentatie;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;    - documentatie;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;     - documentatie;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr.POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.    - documentatie;

 

 

 

Scurt istoric al proiectului

Ideea modernizării DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara – Călan a apărut în anul 2014, an în care au fost demarate și procedurile de achiziție pentru un Studiu de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile HG 28/2008. Doi ani mai târziu, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 213/2016 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Modernizare DJ687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km13+050 - km 22+971)” din cadrul Studiului de Fezabilitate elaborat. SF-ul a cuprins toate elementele de modernizare a drumului, adaptate cerințelor actuale, printre care și o a treia bandă pe urcare. La vremea respectivă, a fost realizată și o expertiză geo-tehnică, chiar dacă pentru a treia bandă nu erau clarificate toate chestiunile legate de proprietatea asupra terenului. Spre sfârșitul anului 2016 a fost clarificat statutul asupra proprietății, proiectul a fost depus și a îndeplinit condițiile de eligibilitate.

 

Proiectul a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. În luna iulie 2017, a fost semnat: contractul de finanțare nerambursabilă nr. 175, beneficiar fiind parteneriatul format din U.A.T. Județul Hunedoara, în calitate de lider de parteneriat, și U.A.T. Municipiul Hunedoara, în calitate de partener.

 

Valoarea totală a contractului este de 36.392.043,73 lei, din care

Valoare totală eligibilă 33.206.229,45 lei

Valoare eligibilă finanțată UE: 28.229.523,39 lei

Lungime proiect - 9,971km

Structura propusă:

Sectoare asfaltate existente

 • 4cm strat de uzură BA16

 • 6 cm strat de binder BAD20

Sectoare unde se extinde partea carosabilă cu casete de lărgire

 • 4 cm strat de uzură BA16

 • 6 cm strat de binder BAD20

 • 15 cm strat din piatră spartă

 • 30 cm material granular

Scurgerea apelor: pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului au fost prevăzute:

 • 6815 ml şanţuri pereate cu beton

 • 500 ml șanturi de pamânt în afara localităţilor

 • 1485 ml rigolă carosabilă ranforsată

 • 250 ml drenuri

Podeţe proiectate

Se vor proiecta un număr de 6 podeţe dalate

Parcări şi drumuri laterale

Structura rutieră pentru parcări va fi aceași ca a drumului modernizat cu sistem rutier nou:

  • 4 cm strat de uzură BA16

  • 6 cm strat de binder BAD20

  • 15 cm strat din piatră spartă

  • 30 cm material granular

Siguranţa circulaţiei

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei se vor realiza următoarele lucrări:

 • 1620 ml fundaţie de parapet tip L;

 • 1100 ml parapet tip N2;

 • 950 ml parapet tip H1.

Lucrări de consolidări și protecție

Se vor realiza 650ml zid de sprijin

Reabilitarea pasajului, ce supratraversează Magistrala CF 202 Simeria – Petroșani, la km 22+243, în lungime de 37 m și deschidere de 22,60 m, până la finalizarea proiectului.

În prezent, structura rutieră este necorespunzătoare, cu îmbrăcăminte având durata de exploatare mult depășită (îmbrăcăminte bituminoasă fisurată și faianțată), capacitatea portantă a structurii rutiere insuficientă, regimul de scurgere a apelor, în general “defavorabil’’, deoarece pe unele porțiuni nu sunt amenajate dispozitive de scurgere a apelor – șanțuri sau rigole, podețe, iar cele existente sunt în general nefuncționale datorită colmatării, lucrările de modernizare ce se vor executa la acest obiectiv de investiții, vor avea în vedere modernizarea căii rutiere pentru clasa tehnică IV, sistemul rutier fiind e dimensionat în funcție de traficul drumului şi de capacitatea portantă a terenului.

Pentru implementarea proiectului au fost atribuite după finalizarea procedurilor de achiziție:

- Contractul de prestări servicii consultanță pentru managementul investiției și elaborare documentației de atribuire

- Contractul de servicii de vizibilitate (informare și publicitate)

- Contractul de proiectare + execuție deviere rețea electrică.

- Contractul de proiectare + execuție lucrări “Elaborarea Proiectului tehnic, detalii de execuţie, DTAC, asistenţa tehnică pe perioada execuţiei, verificare tehnică a proiectului și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ687 Sântuhalm – Hunedoara - Călan (km13+050- km 22+971)”

 • ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PROACTIV SRL- SC DRUPO SRL & SERCOTRANS, LIDER DE ASOCIERE SC PROACTIV SRL

 • Semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări: 02.10.2018

 • Valoarea contract: 28.229.523,39 lei

 • PERIOADA DE EXECUȚIE : 26 LUNI

La această dată, este în derulare faza de elaborare a proiectului tehnic, termenul de finalizare fiind 01.03.2019.

 

 

Hotararea 1 Aprobarea Proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”

Hotararea 2 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici ale proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;   - anexa poate fi consultata la sediul institutiei.

Hotararea 3 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.129/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea si modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (Tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;   - anexa poate fi consultata la sediul institutiei.

Hotararea 4 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.130/2018 privind aprobarea devizului general consolidat al proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea străzilor de acces, in municipiul Orăștie” cu finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Hotararea 5 Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comun a Sintamaria Orlea, județul Hunedoara”

 

Hotararea 6 Aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2019”

Hotararea  7 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 8 Aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 9 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 10 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 11 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 12 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 13 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 14 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr Gheorghe

Hotararea 15 Modificarea Metodologiei de atribuire a spaţiilor destinate închirierii în clădirile şi platformele expoziţionale realizate prin Proiectul „Parc de Afaceri Simeria”, prevăzută în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea 16 Aprobarea unui program de măsuri pentru îmbunătățirea activității PARCULUI INDUSTRIAL CĂLAN

Hotararea 17 Aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui

Hotararea 18 Stabilirea modului de administrare a unui sector de drum județean pentru accesul în situl arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte

Hotararea 19 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 20 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 21 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 22 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 23 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Hotararea 24 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 25 Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții: ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Santamaria Orlea, județul Hunedoara”

Hotararea 26 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 27 Aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”

Hotărârea 28 Aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2”

Hotărârea 29 Aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 30 Aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 31 Aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 32 Aprobarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr.POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotărârea 33 Incetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian

Hotărârea 34 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Petruș Adrian

Hotărârea 35 Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion

Hotărârea 36 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Socaci Andrei

Hotărârea 37 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani

Hotărârea 38 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva

Hotărârea 39 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 40 Solicitarea de transmitere a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotărârea 41 Aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858 Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ 686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare - km 1+055 Brazi

Hotărârea 42 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 43 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție ortopedie-traumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef secție recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U. S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotararea 44 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni

Hotararea 45 Aprobarea proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea 46 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Informaţii în completare