Coordonatele de contact ale persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă:

Persoanele responsabile pentru relația cu societatea civilă:

Stanca Olimpia Emilia, consilier juridic - Serviciul Juridic - Contencios si Relatii cu Consiliile Locale 

Cordunianu Eugenia Nicoleta, consilier juridic

Telefon :

0254 211350/ int. 131

Fax :

0254 230030

Adresa poștală :

Deva-330025, str. 1 Decembrie nr. 28, județul Hunedoara

E-mail :

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

ANUNT - se supune consultării publice: ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului consolidat şi armonizat a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului ”;   ROF;   Studiu ape meteoStudiu ape uzate. 

ANUNȚ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență” - Proiectul de horărâre - Anexă   09.11.2017

ANUNȚ privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018 - Anexă

ANUNȚ pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Parcului Industrial Călan - Anexă

Anunț privind proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.3 la HCJH pentru aprobarea nivelului taxelor și tarife  -afișat 23.08.2017

Anunt privind priectul de hotarare pentru modificarea anexei nr. 3 la HCJ nr. 11/201  - afisat in 25.07.2017

Anunt - se supun consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarari

 Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 26.05.2017

Anunț - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului - Anexa 1 - Anexa 2

Anunt: Se supune consultarii publice Proiectul  de  hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, județul Hunedoara;    Caiet de sarcini;

Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 28.04.2017

ANUNT Proiectul de hotărâre privind privind modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA - Anexa 1 - Anexa 2 - Anexa 3         03.04.2017

 ANUNȚ Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui de ajutor de minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de închiriere) și de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria - Anexă     03.04.2017

Se supune consultarii publice hotararea pentru aprobarea nivelului taxelor si tarifelor  -  Proiect de hotarare

Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 31.03.2017

Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 24.02.2017 

Anunt privind supunerea spre consultare publică a ,Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii ” și a ,,Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005” - Anexa 1 - Anexa 2 - 14.02.2017

 Anunț ședință publică 9 ianuarie 2017

Anunt privind sedinta extraordinara din 19 decembrie 2016

Anunt privind sedinta publica din 29 noiembrie 2016; proces verbal de afisare; afisat 24.11.2016

Se supune consultării publice  ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017”         afisat 15.11.2016

Se supune consultarii publice Proiectul de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole si a pretului mediu la masa verde de pe pajisti, pentru anul 2017 - Proiect            afisat in 9.11.2016

Anunt privind sedinta publica din 28.10.2016       afisat in 21.10.2016

Anunt privind sedinta publica din 30.09.2016       afisat in 26.09.2016

 

Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara pentru perioada 2014 – 2020

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014 - 2020 pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții

Anunț ședință publică 27.07.2016

Anunt sedinta publica 26 august 2016

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de  Vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia- Grădiştea de Munte  Anunț - Proiect Hotărâre - Regulament

A N U N Ț:     In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 23 mai 2016, orele 11,00, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 

ANUNT:   Se supune consultarii publice Proiectul de Hotarare privind aprobarea tarifelor de calatorie pe unele trasee             afisat la data de 13.04.2016

 

Anunt privind completarea taxelor si tarifelor - 2016     afisat la data de 30.03.2016

 

Anunt privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole - 2016

 

 Se propune consultarii publice proiectul de hotarare privind actualizarea programului de transport public judetean

Anunt privind proiectul de hotarare cu taxele si tarifelepe anul 2016    

                                  

 ANUNȚ

CONSULTARE PUBLICĂ

privind ”Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara” ce va fi adoptat în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara

Unitățile Administrativ Teritoriale (U.A.T.) din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara" au inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 (*republicată*), privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la prevederile ”Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara” ce urmează a fi adoptat ca urmare a implementării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare publicat spre consultare îl regăsiți în format electronic la adresa: www.cjhunedoara.ro

Etapa consultării publice are loc în perioada 20.07.–20.08.2015. Persoanele interesate pot trimite opiniile, observațiile, propunerile la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pot înregistra adrese scrise la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Serviciul UIP Deșeuri, Bld. 1 Decembrie 1918, nr.28, Deva, jud. Hunedoara.

Anunțul îl regăsiți publicat la avizierul fiecărei instituții publice, parte a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara".

Lista UAT-urilordin cadrul A.D.I. "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara" este formată din 7 municipii (Brad, Deva, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petroșani, Vulcan), 7 orașe (Aninoasa, Călan, Geoagiu, Hațeg, Petrila, Simeria, Uricani) și 55 de comune (Baia de Criş, Balşa, Băniţa, Baru, Băcia, Băiţa, Bătrîna, Beriu, Blăjeni, Boşorod, Brănişca, Bretea Română, Buceş, Bucureșci, Bulzeştii de Sus, Bunila, Burjuc, Cerbăl, Certeju de Sus, Cîrjiți, Crișcior, Densuş, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Gurasada, Hărău, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Mărtineşti, Orăştioara de Sus, Pestişu Mic, Pui, Rapoltu Mare, Răchitova, Ribiţa, Râu de Mori, Romos, Sarmizegetusa, Sălaşu de Sus, Sântămăria-Orlea, Şoimuş, Teliucu Inferior, Tomeşti, Topliţa, Toteşti, Turdaş, Vaţa de Jos, Vălişoara, Veţel, Vorţa, Zam).

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau la nr. de tel. 0725 404 418.

*************

Plan de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului rutier pentru sectorul de drum judetean DJ687: Santuhalm - Hunedoara, cuprins intre km 0+000 - km 1-+090;  Anexa - Minuta dezbaterii publice.

 

        SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC ,

        RELATIILE CU CONSILIILE LOCALE

Nr.6503/03.06.2015

ANUNŢ

                    În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală se supune consultarii publice:

                 ,,PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR.3 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA NR.14/2015 PRIVIND APROBAREA NIVELULUI TAXELOR SI TARIFELOR, PRECUM SI ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, DIN COMPONENTA CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA , APLICABILE IN ANUL FISCAL 2015”             

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetaţeanului,la sediul Consiliului Judetean Hunedoara, camera 28 sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara,la adresa de internet:www.cjhunedoara.ro.               Propunerile,sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre ,se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara,prin poşta la adresa: Deva-330025,str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28,judeţul Hunedoara sau prin intermediul poştei electronice la adresa: relaţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,până la data de 15 iunie 2015.

 

CONSILIER JURIDIC,

OLIMPIA EMILIA STANCA

 

Anunt privind supunerea consultarii publice a proiectului de hotarare privind taxele si tarifele aplicabile in 2015

Anunt pentru dezbatere publica privind harta strategica de zgomot si a planului de actiune pentru DJ 687

Raport privind harta strategica de zgomotharta strategica de zgomot - ziua / noaptea

Anunt privind hărţile strategice de zgomot şi a planului de acţiune elaborat cu rapoartele aferente pentru sectorul de drum judeţean DJ 687, km 0+000  - km 10+090

Anunt privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2015; Proiect de hotarare

Anunt privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2015; Proiect de hotarare

 Proiect de Hotarare privind controlul reproducției câinilor în Municipiul/Orașul Comuna __________

Proiect de hotarare privind preturile medii ale produselor agricole pe anul 2014      

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2013

Proiect de hotarare privind pretul mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2014

Hotararea CJH 22/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere

 Monitorul Oficial al Judetului trim IV  

Contract linie de credit de investitie  

 Primaria Lupeni - Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative de executare silita

 Primaria Lupeni - Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative

                

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor si tarifelor precum si a altor taxe asimilate acestora din competenta Consiliului Judetean Hunedoara, aplicabile in anul fiscal 2015

 

se supune consultării publice

Informaţii în completare