SELECTAȚI LIMBA

INFORMARE SOLICITĂRI ASOCIERE

Imprimare

Prin prezenta se informează instituţiile, fundaţiile, ONG-urile care solicită asocierea cu Instutiţia Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea realizarii în comun a unei acţiuni de interes judeţean în domeniile, cultură, educaţie, învăţământ şi sport că data limită de depunerea a solicitării este cu cel puţin 30 de zile înainte de data de debut a respectivei acţiuni.

INDECO
Copyright © 2011 - 2017 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.