SELECTAȚI LIMBA

Strategii

Imprimare

 

 • Programe și strategii :

 • Strategia județeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate, 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 65/2014;

 • Strategia județeană Antidrog Hunedoara 2013-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog 2014 – 2016 aprobată prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 139/2014;

 • Planul strategic pentru dezvoltarea turismului cultural în județul Hunedoara aprobat prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 28/2013;

 • Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de  finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 pentru anul 2016 aprobat prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 6/2016;

 • Programul de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe 2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 5/2016;

 • Programul de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 8/2016;

 • Planul de Investiții pe Termen Lung aferent proiectului Sistem integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 178/2010;

 • Planul județean de gestionare a deșeurilor revizuit pentru Județul Hunedoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 15/2015 ;

 • Planul județean de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Hunedoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 207/2016;

 • Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 219/2015;

 • Plan de amenajare a teritoriului județean – PATJ Hunedoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 142/2010;

 • Plan de dezvoltare regională al Județului Hunedoara 2014 – 2020 – Varianta Proiect.

 

 

INDECO
Copyright © 2011 - 2017 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.