Anunt public - dezbatere publica in vederea emiterii autorizatiei de mediu pentru Centrul de Management al Deseurilor - Barcea Mare      afisat in 21.12.2016

 - Dirigenție de șantier aferentă amenajare mansardă ISU Hunedoara - Invitație - Formulare - Clauze contractuale - Raport de anulare

 - Amenajare mansardă la ISU Hunedoara - Invitație - Caiet de sarcini - Liste cantități - Planșe - Formulare - Clauze contractuale - Clarificări 1

Plan operativ de actiune pe timpul iernii 2016-2017    afisat in 28.11.2016

    - Contracte de lucrari si servicii de intretinere drumuri judetene - 2016:   - zona Hunedoara - Hateg;    - zona Orastie;   - zona Brad;   - zona Deva - Paulis;   - zona Valea Jiului

Anunt pentru dezbatere publicaPlan de mentinere a calitatii aerului - propunere    afisat in 28.11.2016

Anunt privind achizitia directa de executie lucrari la obiectivul ,,Protecţia conductei de transport gaze naturale Dn 500 Haţeg – Paroşeni – Turcineşti (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merişor) – Dealu Babii – Vulcan, km 5+010-10+

Fisa cadru de prezentare a Proiectului Conservare, Restaurare la Amfiteatrul si Forul din cadrul Sitului Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa.      afiasat in 21.11.2016       - avizul Ministerului Culturii

ANUNȚ privind intentia de elaborare a unui PLAN URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul de investiții: CONSERVARE, RESTAURARE LA AMFITEATRUL ȘI FORUL DIN CADRUL SITULUI ARHEOLOGIC ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA - afisat in 8.11.2016

Invitaţie de participare privind achiziția directă de Servicii de expertiză tehnică pentru C.M.J. Hunedoara - Caiet de sarcini - Formulare - Contract

 Elaborare PUZ Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Invitație - Caiet de sarcini - Desene - Memoriu - Certificat urbanism - Formulare - Model contract

Anunt public: Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, cu sediul in Bulevardul Libertatii, nr. 14, sector 5, Bucuresti, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de revizuire a etapei de incadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul: 'Ro-NET - Construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale' propus a fi implementat la nivel national care nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile care au condus la luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, str. Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Bucuresti; in zilele de luni - joi intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30; si la sediul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, Bulevardul Libertatii, nr. 14, sector 5, Bucuresti. Draftul deciziei ertapei de incadrare este afisat pe pagina web a A.N.P.M. (www.anpm.ro) accesand domeniul Reglementari/ Acord de mediu/Drafturi acte de reglementare.  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, str. Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Bucuresti si la urmatoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. in termen de 10 zile de la publicare.  Lista localitatilor vizate.   afisat in 5.10.2016

Anunt public privind elaborarea planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Hunedoara; --- Propunere plan.     afisat in 26.10.2016

Servicii topo-cadastrale - Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract

 Anunț public privind dezbaterea publică privind impactul de mediu pentru proiectul ”Tronsonul de Autostradă Lugoj - Deva”

Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea  posturilor vacante de: Sef serviciuIngrijitor; Portar (5 posturi)Consilier juridic; Economist;             afisat in 27.09.2016/ respectiv 29.09 pentru consilier juridic./ in 4.10 pentru economist.

Servicii de expertiză tehnică pentru Centrul Militar Județean Hunedoara -Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract 

Rezultat final   (publicat in 22 sept 2016) Rezultatul probei interviu;  Rezultatul probei scrise;  Rezultatul selectiei dosarelor (afisat in 15.09.2016) pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor.

VALORIFICARE MASĂ LUMNOASĂ PE PICIOR DIN ZONA DE SIGURANȚĂ A DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 687G - Anunț - Instrucțiuni - Caiet de sarcini - Formulare -Model contract -   PRELUNGIRE DATĂ DEPUNERE DOCUMENTATII

Scrisoare de asteptari privind Sef Departament Economic al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petrosani                                                  afisat in 7.09.2016

Agenția de Dezvoltare Economico –Socială a județului Hunedoara, în calitate de administrator al Parcului de Afaceri Simeria, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional  2007-2013, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea mediului de afaceri regional și local” , Domeniul de intervenție 4.1 ”Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”cod SMIS 2298,  anunță demararea procedurii de selecție în vederea închirierii spațiilor din halele de producție ale Parcului de Afaceri Simeria, începând cu data de 29.08.2016, procedura de selecție fiind continuă și deschisă până la un grad de ocupare 100%.

Detalii: http://www.adeh.ro/parc-de-afaceri-simeria

INFORMARE SOLICITĂRI ASOCIERE

Prin prezenta se informează instituţiile, fundaţiile, ONG-urile care solicită asocierea cu Instutiţia Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea realizarii în comun a unei acţiuni de interes judeţean în domeniile, cultură, educaţie, învăţământ şi sport că data limită de depunerea a solicitării este cu cel puţin 30 de zile înainte de data de debut a respectivei acţiuni.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de îngrijitor, din cadrul Serviciului administrativ

Rezultatul final   (afisat in 21.06)  Rezultatul concursului  (afisat in 15.06)  Rezultatul primei etape   (afisat in 13.06)    Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul de Arta Deva              afisat in 2.06.2016

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare, autorizații și disciplina în construcții;

Anunt in legatura cu proiectul  de management al managerului Teatrului Dramatic Ion D Sirbu, Petrosani.

Anunt in legatura cu proiectul  de management al managerului Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Hunedoara

Consiliul Judetean Hunedoara organizeaza concurs de proiecte de management pentru Teatrul de Arta Deva

Model de cerere de inscriere la concurs

Caiet de obiective   - anexa 1;   - anexa 2;   - anexa 3;

Regulament de organizare si desfasurare a concursului

Modele de declaratii pe propria raspundere si de adeverinta

 * REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională;

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de șef serviciu, grad II, la Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic Ion D. Sirbu, Petrosani.   

 Caiet de obiective    ...continuare   ... continuare    ...continuare;

 Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Hunedoara.   

Caiet de obiective    ...continuare   ... continuare    ...continuare;

DJ 705A: GRĂDIȘTEA DE MUNTE – SARMIZEGETUSA REGIA
ESTE ÎNCHIS CIRCULAȚIEI ÎN PERIOADA 22 MARTIE – 30 IUNIE 2016.
   data afisarii 28.03.2016

Rezultate finale; (afisat in 6.04.20`6)   Rezultatul contestatiei; (afisat in 6.04.20`6)     Rezultatul probei scrise (afisat in 5.04.2016);   Rezultatul selectiei dosarelor de concurs   (29.03.2016)---   Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul I, din cadrul Serviciului administrativ.            data afisarii 11.03.2016 

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului Ansamblul Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, pentru anul 2015            data afisarii 23.03.2016

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului Teatruluii de Artă Deva pentru anul 2015         data afisarii 22.03.2016

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru anul 2015         data afisarii 18.03.2016

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană.   data afisarii 17.03.2016

Rezultatul evaluarii anuale a managementului Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, pentru anul 2015         data afisarii 15.03.2016

Anunt initiere proces de elaborare a Planului de mentinere a calitatii aerului pentru judetul Hunedoara

*****

Finantari nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes general in baza Legii 350/2005.

REGULAMENT

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională.

 REZULTATELE FINALE;   REZULTATUL PROBEI INTERVIU;   Rezultatul contestatiei la proba scrisa;  REZULTATUL PROBEI SCRISE;   REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS  a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de șofer, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ din data de 12.02.2016

REZULTATELE FINALE;   REZULTATUL PROBEI INTERVIU;  REZULTATUL PROBEI SCRISE;  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ, din data de 12.02.201

ANUNT - Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara organizează la sediul instituţiei din Deva , Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr 28, Judeţul Hunedoara, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi la Parcul de Afaceri Simeria:

-          Portar – normă întreagă, perioadă nedeterminată ( 5 posturi)

-          Îngrijitor – normă întreagă, perioadă nedeterminată ( 1 post)

-          Muncitor calificat– normă întreagă, perioadă nedeterminată ( 1 post)

-          Consilier juridic  – studii superioare de specialitate , gradul II ,normă întreagă, perioadă nedeterminată (1 post)

-          Şef Serviciu  – studii superioare de specialitate, gradul II , normă întreagă, perioadă nedeterminată ( 1 post)

-          Economist  – studii superioare de specialitate, gradul II , norma intreaga, perioada nedeterminata

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul www.adeh.ro la sectiunea angajari sau la numărul de telefon 0354105676

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Serviciului administrative (două posturi de șofer si un post de îngrijitor).

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor.

Rezultatul final al probei scrise a concursului organizat pentru postul de sofer

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru postul de sofer

Evaluarea finala a managementului la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Hunedoara

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea posturilor de ingrijitor

Rezultatul probei interviu a concursului organizat pentru postul de ingrijitor

Rezultatul concursului organizat pentru ocuparea postului de sofer

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante

Consiliul Judeţean Hunedoara face cunoscut publicului interesat că  „Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2015-2016” a fost aprobat prin HCJ nr. 161/2015 şi anunţă numerele de telefon la care se pot face sesizări privitoare la starea drumurilor judeţene

Rezultatul selectiei pentru ocuparea  a două posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie  de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ

Anunt concurs pentru ocuparea postului de sofer

Anunt concurs pentru ocuparea  a două posturi vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs in vederea ocuparii postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează examen de promovare în grad 

 Consiliul Judeţean Hunedoara organizează examen de promovare în grad 

...

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ.funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ.

 Proces verbal afisare rezultate concurs Consilier gr. IA - Serviciul public de administrare a monumentelor istorice 

Anexat regasiti rezultatul probei interviu pentru afisare

 Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru concursul de ocupare a postuluii contractual de executie vacant, de la Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice 

ANUNT

 Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de consilier.

... 

Comunicare privind compensarea imobilelor preluate abuziv in perioada comunismului

...

Comunicat de presa in legatura cu inchiderea temporara a drumului de acces la Sarmizegetusa Regia

... 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocupare funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale.

-Probele stabilite pentru concurs:  

         17.11.2015 - proba scrisă, ora 10.00

         19.11.2015 – interviul, ora 12.00

- ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 26.10.2015

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

Condiţii de vechime pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal: - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.

Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.182

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

-      formularul de înscriere la concurs;

-      copie după actul de identitate;

-      copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-      copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta adeverinţa întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-      adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-      cazier judiciar;

-      declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-      declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

privind concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată;

Ordonanţei Guvernului României nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr.245/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006;

Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125/2002, republicată;

Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, republicată.

ANUNT privind examenul de promovare in grad

 ...

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă de referent III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților.

Probele stabilite pentru concurs:   

                     01.09.2015 - proba scrisă, ora 10.00

                     03.09.2015 – interviul, ora 13.00

- ambele probe se desfățoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor 17.08 – 25.08.2015

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților, sunt :

                    - studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.;

 Condiţii de vechime pentru funcțiile publice de referent III, grad profesional superior:

- vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

-       formularul de înscriere la concurs;

-       copie după actul de identitate;

-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-       copie după carnetul de muncă, şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta adeverinţa întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-       cazier judiciar;

-       declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-       declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare în funcţiile publice de execuţie vacante de referent clasa III, grad profesional    superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților

  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii;

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor.

Probele stabilite pentru concurs:   - proba scrisă -  08.09.2015, ora 1000 

Dosarele de înscriere se depun până la data de 26.08.2015.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

- loc desfăşurare: la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara;

          - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din   Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism sau în domeniul inginerie şi managemet sau în domeniul inginerie civilă sau în domeniul ingineria instalaţiilor.

Pentru domeniul inginerie şi managemet se solicită specializarea inginerie economică în construcţii.

Pentru domeniul inginerie civilă se solicită specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau specializarea căi ferate, drumuri şi poduri sau specializarea înginerie urbană şi dezvoltare regională.

Pentru domeniul ingineria instalaţiilor se solicită specializarea instalaţii pentru construcţii.

            Condiţii de vechime pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii  :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism sau în domeniul inginerie şi managemet sau în domeniul inginerie civilă sau în domeniul ingineria instalaţiilor sau în domeniul inginerie geodezică.

Pentru domeniul inginerie şi managemet se solicită specializarea inginerie economică în construcţii.

Pentru domeniul inginerie civilă se solicită specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau specializarea căi ferate, drumuri şi poduri, sau specializarea inginerie urbană şi dezvoltare regională.

Pentru domeniul ingineria instalaţiilor se solicită specializarea instalaţii pentru construcţii.

Pentru domeniul inginerie geodezică se solicită specializarea măsurători terestre şi cadastru.

Condiţii de vechime pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor:

           - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau în domeniul ştiinţe administrative –specializarea administraţie publică.

Condiţii de vechime pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor:

- vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 Acte necesare pentru dosarul de concurs :

-      formularul de înscriere la concurs

-      copie după actul de identitate

-      copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

-      copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

-      cazier judiciar

-      adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

-      declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

-      declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuție vacantă de

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii și a funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor

                                                                                             

 1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 6. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului României nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările completările ulterioare;
 9. Legea nr.422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice;

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la Consiliul județean;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;
 4. Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările completările ulterioare;
 6. Codul civil în vigoare,  aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

****

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activităţi culturale.

Probele stabilite pentru concurs:  

27.07.2015, ora 1000 - proba scrisă

29.07.2015, ora 1200 - interviul.

Ambele probe se desfășoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 21.07.2015 la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activităţi culturale, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.

Condiţiile de vechime pentru funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal:

- vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.

Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.182.

Actele necesare pentru dosarul de concurs :

-       formularul de înscriere la concurs;

-       copia actului de identitate;

-       copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-       copia carnetului de muncă şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta o adeverinţă întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-       cazierul judiciar;

-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-       declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-       declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare privind ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activităţi culturale

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la Consiliul județean;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;
 4. Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,cu modificările și completările ulterioare, 
 5. Codul civil în vigoare, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Obiectul contractului; 

Informații suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/int.182.

 ______________________________________________________

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii;

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocupare a două funcţii publice de consilieri juridici, clasa I, grad profesional principal şi a unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic - contencios şi relaţii cu consiliile locale. 

Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de CONSILIER JURIDIC -  studii superioare, gradul IA, normă întreagă; AFISARE REZULTATE

Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de executie CONSILIER -  studii superioare, gradul IA, normă întreagă; REZULTATE CONCURS continuare

 Anunt casare si valorificare a bunurilor existente in incinta fostei cazarme militare Bacia

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de șef serviciu la Serviciul corp control, urmărire încasare creanțe și executare silităpublice de conducere de șef serviciu la Serviciul corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI organizează Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – 3 posturi şi auditor, clasa I, grad profesional principal – 1 post din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului dezvoltare regională și integrare europeană.

Anunt pentru dezbatere publica privind harta strategica de zgomot si a planului de actiune pentru sectorul DJ 687 Santuhalm - Hunedoara, km 0+000 - km 10+090

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocupare a două funcţii publice de consilieri juridici, clasa I, grad profesional principal şi a unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic - contencios şi relaţii cu consiliile locale.

 Proces verbal incheiat la selectia dosarelor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de consilier gradul 1A la Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice

 Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la sediul său din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de executie vacant de:

CONSILIER -  studii superioare, gradul IA, normă întreagă; 

Anunt referitor la managerul bibliotecii judetene

Proiect de management, Biblioteca Judeteana Ovid Densuseanu

Anunt referitor la managerul Teatrului de Arta Deva

Proiect de management, Teatrul de Arta Deva

Depunere nou proiect de management 2015:

         Biblioteca Ovid Densusianu Deva - Caiet obiective ; Regulament

         Teatrul de arta Deva - Caiet obiective ; Regulament

Raport de evaluare a impactului achizitiei publice a serviciilor de publicitate

Arhiva anunturi functii publice = anul 2013

Anunt rezultat evaluare finala management Teatrul de Arta Deva

Anunt rezultat evaluare finala management Biblioteca Judeteana Ovid Densusianu,  Hunedoara

Anunt privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, situate in coridorul de expropriere a lucrarii de utilitate publica: Reabilitare conducta de aductiune apa tratata pentru alimentarea cu apa a localitatilor

_____________________________________________________________________

Anunt privind consemnarea sumelor individuale reprezentand plata despagubirilor la dispozitia proprietarilor de imobile, afectati de exproprierea pentru cauza de utilitate publica necesara realizarii obiectivului de interes judetean "Reabilitate conducta de aductiune apa tratata pentru alimentarea cu apa a localitatilor Hateg, Calan, Simeria si Deva"

Hotararea nr.153/2014

Anexe

Centraliztor

SANTAMARIE ORLEA

-lista

BRETEA ROMANA

-lista

CALAN

-lista

DEVA

-lista

 _____

Anunt referitor la etapa III privind decizia de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes judetean "Reabilitare conducta de aductiune apa tratata pentru alime

_____________________________________________________________

Anunt de participare licitatie electronica pentru servicii de publicitate in presa scrisa si la radio 2014 - 2017 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

          Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită.

Probele stabilite pentru concurs:   

                                                  17.03.2015 - proba scrisă, ora 10.00

                                                              19.03.2015 – interviul, ora 12.00

 - ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

 - termenul de depunere al dosarelor –11.03.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

   Condiţii de vechime pentru funcțiile publice de consilier, clasa I, grad profesional principal:

- vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

-       formularul de înscriere la concurs;

-       copie după actul de identitate;

-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-       copie după carnetul de muncă şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta adeverinţa întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-       cazier judiciar;

-       declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-       declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutarepentru funcţia publică temporar vacantă de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită :

  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;

  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

 1. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   5.Ordonanţa Guvernului României nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Norme metodologicede aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/182

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul dezvoltare regională și integrare europeană.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                         24.11.2014 - proba scrisă, ora 11.00

                                      26.11.2014 – interviul, ora 14.00

 - ambele probe se desfășoară la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a -III– a, la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara.

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice sau științelor juridice.;

 Acte necesare pentru dosarul de concurs :

$1-       formularul de înscriere la concurs

$1-       copie după actul de identitate

$1-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

$1-       copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

$1-       cazier judiciar

$1-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

$1-       declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

$1-       declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs de recrutare înfuncţia publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul dezvoltare regională și integrare europeană

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România , actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr.64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Programul Operational Regional 2014 - 2020 ( varianta oficială august 2014) – (adrvest.ro).

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

ANUNT SELECTIE PARTENERI POSDRU

  

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a intrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Unitatea Administrativ Teritorială Hunedoara, cu sediul in municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28 anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui/unor Acord/Acorduri de Parteneriat cu entitati de drept privat si public, in vederea depunerii cererilor de finantare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cererea de propuneri de proiecte nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale” finanţată din DMI 6.1, pentru proiectul cu titlul „Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba”. Proiectul va fi unul de tip strategic cu un calendar de implementare de 12 luni. Obiectivul general al proiectului va fi înființarea a 6 entități de economie socială care să aibă ca și obiect de activitatea furnizarea de servicii de îngrijire paleativă și la domiciliu. Obiectivele specifice le reprezintă activitățile de înființare a entităților, identificarea în cadrul grupurilor țintă a personalului ce urmează a fi angajat, elaborarea planului de management al fiecărui centru în parte, implicarea în asigurarea sustenabilității entităților după finalizarea proiectului.           

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru proiecte POSDRU sunt specificate in Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).

 Profilul partenerilor 

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor/instituțiilor care respecta urmatoarele conditii:

 Conditii generale de eligibitate: 

Sa aiba un numar de inregistrare juridic (Asociatii, Fundatii, Federatii, Instituții);

Sa fie acreditati (acolo unde e cazul) pentru desfasurarea activitatilor relevante pentru acest Domeniu Major Interventie;

Sa aiba experienta in domeniu (informatii cu privire la istoricul proiectelor anterioare)

Specificatii cu privire la rolul partenerului in proiect;

Furnizarea unor informatii financiare: numar mediu de angajati, cifra de afaceri/venituri din activitati fara scop patrimonial);

Detalierea istoricului finantarii anterioare.

 Conditii specifice de eligibilitate:

ONG-uri;

Cooperative;

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

Furnizori de servicii sociale;

Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;

Întreprinderi implicate în economia socială;

Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, cat si activitatile de management al proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe linkul http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gscs_61.pdf.   Activitatile vor fi cele conectate direct cu atingerea obiectivelor operationale ale acestui DMI, în principal dezvoltarea structurilor economiei sociale.

$1·         dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formală;

$1·         promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local;

$1·         consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea parteneriatelor public/private în domeniul economiei sociale;

$1·         consolidarea capacităţii structurilor din economia socială, precum şi încurajarea cooperării între organizaţii.

DOSARUL DE PARTICIPARE

Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:

 1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul

legal:

Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor solicitate. Pentru dovedirea obiectului de activitate participantul poate depune în plus şi un certificat constatator obţinut de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului;

 1. În original:

Declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002;

Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;

Cererea de participare completată şi semnată

O descriere a experienţei relevante a participantului (pentru activităţile solicitate în funcţie de natura partenerului, însoţită de documente care atestă că participantul are experienţa relevantă (de exemplu contracte încheiate sau în curs de derulare, proiecte anterioare);

Prezentarea aspectelor considerate de către participant ca esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maxim două pagini).

      Partenerul selectat va gestiona, pe lângă activitățile specifice managementului de proiect, și înființarea și managementul a cel puțin 2 entități de economie socială nou înființate.

Solicitantul doreste alcatuirea unuia sau mai multor asocieri de parteneri pentru incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

Firmele sau ONG-urile interesate sa participe la selectie vor depune Fisa Partenerului impreuna cu documentele care atesta incadrarea in conditiile generale si speciale si Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POSDRU la sediul Consiliului Județean Hunedoara sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până vineri, 17 octombrie 2014, orele 12.00.

      Partenerul/Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerului/partenerilor selectati va fi publicata pe site-ul instituției.

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

-1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională;

- 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului achiziții publice;

-Probele stabilite pentru concurs:  

                           - 28.10.2014 ora 9 – proba scrisă;

                           - 31.10.2014 ora 10 – interviul;

- ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 15.10.2014 la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională, sunt :

- studii superioare de lungă durată în domeniul relații internaționale și studii europene absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- atestat/certificat competențe lingvistice de nivel avansat în limba franceză

- atestat/certificat competențe lingvistice în limba spaniolă

                Condiţii de vechime:

                - vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţiile de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului achiziții publice, sunt :

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

                Condiţii de vechime :

                - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Informații suplimentare la tel.0254/211350, int.182.

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană.

Probele stabilite pentru concurs:   

                                             15.09.2014 - proba scrisă, ora 10.00

                                                         18.09.2014 – interviul, ora 11.00

 - ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

 - termenul de depunere al dosarelor – 03.09.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.

           

 Acte necesare pentru dosarul de concurs :

$1-       formularul de înscriere la concurs

$1-       copie după actul de identitate

$1-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

$1-       cazier judiciar

$1-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

$1-       declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

$1-       declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs/examen de recrutare/promovare înfuncţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană

1.Legea nr.7 privind Codul de conduita a fuctionarilor publici,  – cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul fuctionarilor publici - cu modificările şi completările

ulterioare;

3.Legea administratiei publice locael nr.215/2001,  – cu modificările şi completările ulterioare;

4.LEGE nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România - cu modificările şi completările ulterioare;

5.Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 - privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  - cu modificările şi completările ulterioare;

6.Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale  - cu modificările şi completările ulterioare;

7.Programul Operational Regional 2014 - 2020 ( varianta 2 – iulie 2014) – sectiunea 1.

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/182

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Camera Agricolă Județeană Hunedoara.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                                                 25.08.2014 - proba scrisă, ora 11.00

                                                         28.08.2014 – interviul, ora 10.00

 - ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

 - termenul de depunere al dosarelor – 12.08.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de conducere de de șef serviciu la Camera Agricolă Județeană Hunedoara sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești – specializarea agricultură;

            Condiţii de vechime :

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice –  minimum 2 ani.

 Acte necesare pentru dosarul de concurs :

$1-       formularul de înscriere la concurs

$1-       copie după actul de identitate

$1-       copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

$1-       copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

$1-       cazier judiciar

$1-       adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

$1-       declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

$1-       declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs/examen de recrutare/promovare înfuncţia publică de conducerede șef serviciu la Camera Agricolă Județeană Hunedoara

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;

4.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Ordonanţa Guvernului nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă ;

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

30.07.2014

LISTA FINALĂ CU PARTENERUL SELECTAT

pentru Proiectul ” Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara si Alba”

         Consiliul Județean Hunedoara anunță că, în urma evaluării documentelor depuse, a fost selectat Municipiul Alba-Iulia, în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, pentru depunerea cererii de finanțare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, finanţată din DMI 6.1, pentru proiectul amintit mai sus.

ANUNT SELECTIE PARTENERI POSDRU

  

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a intrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Unitatea Administrativ Teritorială Hunedoara, cu sediul in municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28 anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui/unor Acord/Acorduri de Parteneriat cu entitati de drept privat si public, in vederea depunerii cererilor de finantare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cererea de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale” finanţată din DMI 6.1, pentru proiectul cu titlul ”Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba. Proiectul va fi unul de tip strategic cu un calendar de implementare de 12 luni. Obiectivul general al proiectului va fi înființarea a 6 entități de economie socială care să aibă ca și obiect de activitatea furnizarea de servicii de îngrijire paleativă și la domiciliu. Obiectivele specifice le reprezintă activitățile de înființare a entităților, identificarea în cadrul grupurilor țintă a personalului ce urmează a fi angajat, elaborarea planului de management al fiecărui centru în parte, implicarea în asigurarea sustenabilității entităților după finalizarea proiectului.           

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru proiecte POSDRU sunt specificate in Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).

 Profilul partenerilor 

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor/instituțiilor care respecta urmatoarele conditii:

 Conditii generale de eligibitate: 

Sa aiba un numar de inregistrare juridic (Asociatii, Fundatii, Federatii, Instituții);

Sa fie acreditati (acolo unde e cazul) pentru desfasurarea activitatilor relevante pentru acest Domeniu Major Interventie;

Sa aiba experienta in domeniu (informatii cu privire la istoricul proiectelor anterioare)

Specificatii cu privire la rolul partenerului in proiect ;

Furnizarea unor informatii financiare: numar mediu de angajati, cifra de afaceri/venituri din activitati fara scop patrimonial);

Detalierea istoricului finantarii anterioare.

 Conditii specific de eligibilitate:

ONG-uri ;

Cooperative;

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

Furnizori de servicii sociale;

Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;

Întreprinderi implicate în economia socială;

Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specific, cat si activitatile de management al proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe linkul http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs168f.pdf.   Activitatile vor fi cele conectate direct cu atingerea obiectivelor operationale ale acestui DMI, în principal dezvoltarea structurilor economiei sociale.

$1·         dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formală;

$1·         promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local;

$1·         consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea parteneriatelor public/private în domeniul economiei sociale;

$1·         consolidarea capacităţii structurilor din economia socială, precum şi încurajarea cooperării între organizaţii.

DOSARUL DE PARTICIPARE

Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:

 1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul

legal:

Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor solicitate. Pentru dovedirea obiectului de activitate participantul poate depune în plus şi un certificat constatator obţinut de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului;

 1. În original:

Declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002;

Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;

Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice);

Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;

Cererea de participare completată şi semnată

O descriere a experienţei relevante a participantului (pentru activităţile solicitate în funcţie de natura partenerului, însoţită de documente care atestă că participantul are experienţa relevantă (de exemplu contracte încheiate sau în curs de derulare, proiecte anterioare);

Prezentarea aspectelor considerate de către participant ca esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maxim două pagini).

      Partenerul selectat va gestiona, pe lângă activitățile specifice managementului de proiect, și înființarea și managementul a cel puțin 2 entități de economie socială nou înființate.

Solicitantul doreste alcatuirea unuia sau mai multor asocieri de parteneri pentru incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

Firmele sau ONG-urile interesate sa participe la selectie vor depune Fisa Partenerului impreuna cu documentele care atesta incadrarea in conditiile generale si speciale si Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POSDRU la sediul Consiliului Județean Hunedoara sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pana la data de 29.07.2014.

      Partenerul/Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerului/partenerilor selectati va fi publicata in data 30.07.2014 pe site-ul instituției.

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

          Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului autoritate judeţeană de transport.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                                                  04.08.2014 - proba scrisă, ora 10.00

                                                             07.08.2014 – interviul, ora 11.00

- ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 22.07.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

formularul de înscriere la concurs

copie după actul de identitate

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

cazier judiciar

declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs/recrutare/ funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului autoritate judeţeană de transport

  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;

  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/182

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                        24.06.2014 ora 10  – proba scrisă

             26.06.2014 ora 13 – interviul

- ambele probe se vor desfășura la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 20.06.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Informații suplimentare la tel.0254/211350, int.182.

BIBLIOGRAFIE

privind concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale din aparatul de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată;

Ordonanţei Guvernului României nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr.245/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006;

Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125/2002, republicată;

Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, republicată;

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

       Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv la Direcția administrație publică locală.

-Probele stabilite pentru concurs:   

                                                  15.07.2014 - proba scrisă, ora 10.00

                                                               17.07.2014 – interviul, ora 13.00

- ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 07.07.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de conducere de Director executiv la Direcția administrație publică locală sunt :

studii universitare de licenţă absolvite cu dipomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

            Condiţii de vechime :

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 3 ani.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

formularul de înscriere la concurs

copie după actul de identitate

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

cazier judiciar

adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

 pentru concurs/examen de recrutare/promovare în funcţia publică de conducere de  Director executiv al Direcției Administrație Publică Locală din aparatul de specialitate

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicată;

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IV, capitolul 2– conflictele de interese; capitolul 3-incompatibilităţi;

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 Constituția României, în vigoare, cap. V. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

  

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

 - 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP;

 - 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul informatizare;

 - 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului corp control, urmărire și încasare creanțe și executare silită;

 - 1 funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul autoritate județeană de transport.

 -Probele stabilite pentru concurs: 17.06.2014 ora 9  –proba scrisă;

                                                                 19.06.2014 ora 11 – interviul;

- ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

 - termenul de depunere al dosarelor – 04.06.2014

- candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul  Compartimentului informatizare, sunt :

studii universitare de licenţă în domeniul informatic absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul informatic absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită, sunt :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior:

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului autoritare județeană de transport, sunt:

studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime minimă în specialitatea studiilor – 6 luni.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

formularul de înscriere la concurs

copie după actul de identitate

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

cazier judiciar

adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.183.

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP

  

Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea privind Statutul funcționarilor publici nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea privind Codul de conduită a funcţionarilor publici nr.7/2004, republicată;

Legea arhivelor naţionale nr.16/1996, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului informatizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Ordonanţa Guvernului României nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Norme metodologicede aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și

           completările ulterioare.

                                                                                                                         

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului autoritare județeană de transport

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu       

              modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni de depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţiIlor publice de execuție vacante:

- 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice;

- 2 funcții publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul autoritate județeană de transport.

-Probele stabilite pentru concurs: 10.06.2014 ora 9  –proba scrisă;

                                                                 12.06.2014 ora 11 – interviul;

- ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 28.05.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcțiile publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul autoritate județeană de transport sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.183.

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice

  

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.53/2003 –  Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.Ordonanța de Urgență nr.103/2013privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

pentru posturile vacante de consilier debutant din cadrul Serviciului autoritate județeană de transport :

  

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni de depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

  

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv la Direcția tehnica si investitii.

-Probele stabilite pentru concurs:  

                        27.05.2014 - proba scrisă;

                                 29.05.2014 – interviul;

- ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

- termenul de depunere al dosarelor – 14.05.2014

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de conducere de Director executiv la Direcția tehnică și investiții sunt :

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea căi ferate, drumuri și poduri absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea căi ferate, drumuri și poduri absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 3 ani.

Acte necesare pentru dosarul de concurs :

formularul de înscriere la concurs

copie după actul de identitate

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

cazier judiciar

adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

Bibliografie :

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;

Ordonanța nr.43/1997privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;

Ordinul nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

Hotărârea nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/183

A N U N Ţ

  

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante:

- un post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor.

Probele stabilite pentru concurs:  

                           - 09.04.2014 ora 9 – proba scrisă;

                           - 11.04.2014 ora 11 – interviul;

Ambele probe se vor desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse, sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti - construcţii civile, urbanism, arhitectură;

            Condiţii de vechime:

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

5.Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare la tel. 0254/211350, int.183.

A N U N Ţ

Ca urmare a finalizării în data de 12.02.2014 a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, domnul FODOR CRISTIAN SEBASTIAN singurul candidat înscris la concurs, a obţinut nota 10 (zece) şi a fost declarat câştigător.

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană

- două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului tehnic şi administrare drumuri

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii

- o funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii

- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice

- o funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP

- o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relaţii externe, comunicare interinstituţională şi mass – media

-Probele stabilite pentru concurs:  

             08.01.2014 ora 9 – proba scrisă

             10.01.2014 ora 12 – interviul

- ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pana in 23.12.2013 la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Pentru funcțiile de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului dezvoltare regională şi integrare europeană, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor economice absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

 1. Pentru funcţiile publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului tehnic şi administrare drumuri, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti sau în domeniul arhitectură absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti sau în domeniul arhitectură absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti sau în domeniul arhitectură absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul inginerie civilă sau în domeniul arhitectură absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 1. Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relaţii externe, comunicare interinstituţională şi mass – media, condiţiile specifice de participare la concurs, sunt:

- studii universitare de licenţă în domeniul limbi moderne aplicate absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul limbi moderne aplicate absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Condiţii de vechime :

            - vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an.

Informații suplimentare la tel.0254/211350, int.183.

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională;

ANUNŢ PUBLIC

privind elaborarea planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Hunedoara

se supune consultarii publice :

,,Proiectu l de hotarare privind aprobarea regulamentelor pentru finantarea furn izorilor privati, acreditati ca furnizori de servicii sociale in domeniul protectiei copilului si in domeniul protectiei persoanei adulte cu handicap I persoanei varstnice"

 

Anunt privind sedinta extraordinara din 19 decembrie 2016

Anunt privind sedinta publica din 29 noiembrie 2016proces verbal de afisare; afisat 24.11.2016

Se supune consultării publice  ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017”         afisat 15.11.2016

Se supune consultarii publice Proiectul de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole si a pretului mediu la masa verde de pe pajisti, pentru anul 2017 - Proiect            afisat in 9.11.2016

Anunt privind sedinta publica din 28.10.2016       afisat in 21.10.2016

Anunt privind sedinta publica din 30.09.2016       afisat in 26.09.2016

Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara pentru perioada 2014 – 2020

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014 - 2020 pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții

Anunț ședință publică 27.07.2016

Anunt sedinta publica 26 august 2016

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de  Vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia- Grădiştea de Munte  Anunț - Proiect Hotărâre - Regulament

A N U N Ț:     In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 23 mai 2016, orele 11,00, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

ANUNT:   Se supune consultarii publice Proiectul de Hotarare privind aprobarea tarifelor de calatorie pe unele trasee             afisat la data de 13.04.2016

Anunt privind completarea taxelor si tarifelor - 2016     afisat la data de 30.03.2016

Anunt privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole - 2016

 

 Se propune consultarii publice proiectul de hotarare privind actualizarea programului de transport public judetean

Anunt privind proiectul de hotarare cu taxele si tarifelepe anul 2016    

                                  

 ANUNȚ

CONSULTARE PUBLICĂ

privind ”Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara” ce va fi adoptat în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara

Unitățile Administrativ Teritoriale (U.A.T.) din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara" au inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 (*republicată*), privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la prevederile ”Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara” ce urmează a fi adoptat ca urmare a implementării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara.

Regulamentul Serviciului de Salubrizare publicat spre consultare îl regăsiți în format electronic la adresa: www.cjhunedoara.ro

Etapa consultării publice are loc în perioada 20.07.–20.08.2015. Persoanele interesate pot trimite opiniile, observațiile, propunerile la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pot înregistra adrese scrise la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Serviciul UIP Deșeuri, Bld. 1 Decembrie 1918, nr.28, Deva, jud. Hunedoara.

Anunțul îl regăsiți publicat la avizierul fiecărei instituții publice, parte a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara".

Lista UAT-urilordin cadrul A.D.I. "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara" este formată din 7 municipii (Brad, Deva, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petroșani, Vulcan), 7 orașe (Aninoasa, Călan, Geoagiu, Hațeg, Petrila, Simeria, Uricani) și 55 de comune (Baia de Criş, Balşa, Băniţa, Baru, Băcia, Băiţa, Bătrîna, Beriu, Blăjeni, Boşorod, Brănişca, Bretea Română, Buceş, Bucureșci, Bulzeştii de Sus, Bunila, Burjuc, Cerbăl, Certeju de Sus, Cîrjiți, Crișcior, Densuş, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Gurasada, Hărău, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Mărtineşti, Orăştioara de Sus, Pestişu Mic, Pui, Rapoltu Mare, Răchitova, Ribiţa, Râu de Mori, Romos, Sarmizegetusa, Sălaşu de Sus, Sântămăria-Orlea, Şoimuş, Teliucu Inferior, Tomeşti, Topliţa, Toteşti, Turdaş, Vaţa de Jos, Vălişoara, Veţel, Vorţa, Zam).

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau la nr. de tel. 0725 404 418.

*************

Plan de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului rutier pentru sectorul de drum judetean DJ687: Santuhalm - Hunedoara, cuprins intre km 0+000 - km 1-+090;  Anexa - Minuta dezbaterii publice.

        SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC ,

        RELATIILE CU CONSILIILE LOCALE

Nr.6503/03.06.2015

ANUNŢ

                    În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală se supune consultarii publice:

                 ,,PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR.3 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA NR.14/2015 PRIVIND APROBAREA NIVELULUI TAXELOR SI TARIFELOR, PRECUM SI ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, DIN COMPONENTA CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA , APLICABILE IN ANUL FISCAL 2015”             

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetaţeanului,la sediul Consiliului Judetean Hunedoara, camera 28 sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara,la adresa de internet:www.cjhunedoara.ro.               Propunerile,sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre ,se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara,prin poşta la adresa: Deva-330025,str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28,judeţul Hunedoara sau prin intermediul poştei electronice la adresa: relaţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,până la data de 15 iunie 2015.

CONSILIER JURIDIC,

OLIMPIA EMILIA STANCA

Anunt privind supunerea consultarii publice a proiectului de hotarare privind taxele si tarifele aplicabile in 2015

Anunt pentru dezbatere publica privind harta strategica de zgomot si a planului de actiune pentru DJ 687

Raport privind harta strategica de zgomot;  harta strategica de zgomot - ziua / noaptea

Anunt privind hărţile strategice de zgomot şi a planului de acţiune elaborat cu rapoartele aferente pentru sectorul de drum judeţean DJ 687, km 0+000  - km 10+090

Anunt privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2015Proiect de hotarare

Anunt privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2015Proiect de hotarare

 Proiect de Hotarare privind controlul reproducției câinilor în Municipiul/Orașul Comuna __________

Proiect de hotarare privind preturile medii ale produselor agricole pe anul 2014      

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2013

Proiect de hotarare privind pretul mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2014 

Hotararea CJH 22/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere

 Monitorul Oficial al Judetului trim IV  

Contract linie de credit de investitie  

 Primaria Lupeni - Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative de executare silita

 Primaria Lupeni - Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative

                

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor si tarifelor precum si a altor taxe asimilate acestora din competenta Consiliului Judetean Hunedoara, aplicabile in anul fiscal 2015

 

                              intre orele

De luni pana joi:       7.30 - 16

Vineri:                     7.30 - 13.30

 

                                                                                                   TimesNewRoman11

Hotararea 1 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2015 pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2016

Hotararea 2 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2017

Hotararea 3 privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Nistor Laurențiu – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 4 privind însușirea unui protocol de predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a unor obiective de investiții realizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 5 privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2017” – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km.13+050 – km.22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 7 privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” și a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 8 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.223/2016 privind aprobarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate judeţene – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 9 privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 10 privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2017 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 11 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 12 privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de  Ordine  Publică Hunedoara de către domnul Andronache Daniel Costel, precum și  desemnarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara – adoptat după cum urmează: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31);

Hotararea 13 privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de  membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); art.2 și 3 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor; art.4, 5 și 6 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31);

Hotararea 14 privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru supleant în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30 – doamna consilier Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3, 4 și 5 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (28 – domnul consilier Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar din sala de ședințe; după exprimarea votului secret, domnul consilier Magheru Dan Adrian nu mai participă la ședință);

Hotararea 15 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara – adoptat după cum urmează: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (29 – după exprimarea votului secret, domnul consilier Popa Ovidiu Ioan nu mai participă la ședință);

Hotararea 16 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare – adoptat cu unanimitate de voturi (26 – domnul vicepreședinte Andronache Daniel Costel nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre; domnii consilieri Gligor Dorin Oliviu și Simon Ionuț Lucian nu mai participă la ședință), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 17 privind solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor S.C.  DRUMURI ŞI PODURI S.A. – în faliment – adoptat, atât pe articole, cât și în ansamblu, cu 17 voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Toma Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta,Mârza Florin).

Hotărârea 18  privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian.

Hotărârea 19  privind aprobarea actualizării devizelor generale pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;

Hotărârea 20  privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Parcului Industrial Călan;

Hotărârea 21  privind însușirea unui protocol de predare-primire în domeniul public al județului Hunedoara a unui spațiu imobiliar;

Hotărârea 22  privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

Hotărârea 23  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 24 privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Hotărârea 25 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;

Hotărârea 26 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 27 privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri  în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;

Hotărârea 28 privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru titular în consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 29 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

Hotărârea 30 privind aprobarea statului de funcții al direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;

Hotărârea 31 privind încetarea înainte de termen a Contractului de management nr.8386/10.06.2016 al doamnei Bolcă Nicoleta Lucreția, managerul Teatrului „Ion D Sîrbu” Petroșani – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotărârea 32 privind solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA – în faliment, propunerea de revocare a administratorului special și  de numire a unui alt administrator.

Hotărârea 33 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020;

Hotărârea 34 privind aprobarea  repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020.

Horărârea 35 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului OPRIȘA IOAN FLORIN

Horărârea 36  privind acordarea unei Diplome de ”EXCELENȚĂ”

Horărârea 37 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Horărârea 38 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană

Horărârea 39 privind aprobarea programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă, în condițiile legii nr.350/2005

Horărârea 40 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii

Horărârea 41 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2017

Horărârea 42 privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017

Horărârea 43 privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara

Horărârea 44 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020

Horărârea 45 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017

Horărârea 46 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Horărârea 47 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar

Horărârea 48 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020 ale spitalelor publice de interes județean

Horărârea 49 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2016 ale S.C. APA SERV S.A. Valea Jiului Petroșani

Horărârea 50 privind preluarea în domeniul public al Județului Hunedoara a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea Unitatea Medico-Socială Uricani

Horărârea 51 privind însușirea protocolului de predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a investiției ”Extinderea rețea de canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu” realizată de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Horărârea 52 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ”Colector menajer în Stațiunea turistică Straja – Lupeni” și aprobarea finanțării întregului obiectiv din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Horărârea 53 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții ”Reabilitarea Complexului Sportiv Michael Klein, Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara”

Horărârea 54 privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Horărârea 55 privind aprobarea Regulamentelor pentru finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, acreditați ca furnizori de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap/ persoanei vârstnice

Horărârea 56 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Horărârea 57 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Horărârea 58 privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Horărârea 59 privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”

Horărârea 60 privind aprobarea înființării Centrului de Ingrijire și Asistență Uricani în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Horărârea 61 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Horărârea 62 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, autovehiculele speciale și autoutilitarele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara

Horărârea 63 privind constatarea încetării contractului de mandat nr.8050/15.11.2012 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2012 privind aprobarea remunerației administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – în faliment

Horărârea 64 privind încheierea unui contract de mandat cu administratorul special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – în faliment și stabilirea remunerației lunare a acestuia

Horărârea 65 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan pentru închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan

Hotărârea 66 privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, a contractului de servicii având ca obiect ”Servicii de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Barcea Mare, județul Hunedoara”                   - Anexa 1 - Anexa 2

Hotărârea 67 privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție

Hotărârea 68 privind numirea doamnei Bulz Diana-Nicoleta în funcția contractuală de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 69 Acordarea unor Diplome de ”EXCELENȚĂ” veteranilor de război din județul Hunedoara

Hotărârea 70Analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2017

Hotărârea 71Analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2017

Hotărârea 72 Aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2016

 Hotărârea 73 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva pe anul 2017

Hotărârea 74 Aprobarea participării Teatrului de Artă Deva și Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva la organizarea proiectului de interes județean Festivalul Opera Nights 2017

Hotărârea 75 Aprobarea participării Teatrului de Artă Deva la organizarea proiectului de interes județean Concertul Simfonic Extraordinar – Ziua Europei

Hotărârea 76 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 77 Completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017

Hotărârea 78 Aprobarea unui ajutor de minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de închiriere) și de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria

Hotărârea 79 Aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Hotărârea 80 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva

Hotărârea 81 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Hotărârea 82 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara

Hotărârea 83 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului public județean Salvamont Hunedoara

Hotărârea 84 Aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare în justiție a intereselor Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotărârea 85 Scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în folosința gratuită a Centrului Militar Județean Hunedoara

Hotărârea 86 Aprobarea unui Protocol de colaborare și cooperare între Consiliul Județean Hunedoara și Institutul Național al Patrimoniului cu scopul protejării cetăților dacice din Munții Orăștiei, înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotărârea 87 Actualizarea anexelor la decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”

Hotărârea 88 Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 89 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către Kiszely Fabius-Tiberiu

Hotărârea 90 Numirea domnului Roman Ciprian-Nicolae în funcția de conducere de manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara

Hotărârea 91 Aprobarea încheierii unui protocol cadru de colaborare între Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara

Hotărârea 92 Însușirea contractului de servicii nr.5323/2017 având ca obiect Prestarea activităților componente ale serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare

Hotărârea 93 Aprobarea repartizării și transmiterii către unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara

Hotărârea 94  - partea II - Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor pentru finanțarea furnizorilor privați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu handicap/persoanei vârstnice

Hotărârea 95 Modificare a Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin contectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1

Hotărârea 96 Aprobarea proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791), a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1

 Hotararea 97 Acordarea unei Diplome de ”EXCELENȚĂ”

Hotararea 98 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 99 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 100 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 101 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotararea 102 Aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2016

Hotararea 103 Actualizarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”

Hotararea 104 Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, județul Hunedoara al S.C. APA PROD S.A. Deva

Hotararea 105 Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. APA PROD S.A. Deva

Hotararea 106 Stabilirea prețurilor la apă brută pompată, transportată și distribuită în localitățile Băiești, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Rușor, Silvașu de Jos practicate de S.C. APAPROD S.A. Deva

Hotararea 107 Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara

Hotararea 108 Solicitarea de transmitere din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotararea 109 Aprobarea organizării Festivalului ”Hunedoara Lirică – festival de operă și muzică clasică” de către Teatrul de Artă Deva

Hotararea 110 Aprobarea organizării Festivalului ”Dacfest – Sub semnului lupului” de către Muzeul Civilizației Dacice și Romane

Hotararea 111 Aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2017

Hotararea 112 Rectificarea bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea113 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017

Hotararea 114 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 115 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor de interes județean

Hotararea 116 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

Hotararea 117 Aprobarea proiectului ”Modernizare- Culoar Trafic Mureș Nord: DN (Gelmar) – Geoagiu-Băi – Bobâlna - Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia –Hărău – Bârsău -Soimuș -Brănișca -DN 7 (Ilia)”

Hotararea 118 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare- Culoar Trafic Mureș Nord: DN (Gelmar) – Geoagiu-Băi-Bobâlna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău-Soimuș-Brănișca-DN 7 (Ilia)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2

Hotararea 119 Încheierea convențiilor de parteneriat dintre Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara cu furnizorii privați acreditați de servicii sociale

Hotararea 120 Aprobarea încheierii convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui

Hotararea 121 Aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 122 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.187/2014

Hotararea 123 Numirea domnului Rădescu Cosmin în funcția de conducere de manager al Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani

Hotararea 124 Desemnarea reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situațiilor de Urgență – ADIVEST

Hotararea 125 Aprobarea memoriului tehnic justificativ privind definirea aglomerării Băița și Teliucu Inferior incluse în Anexa 7 din Master Planul pentru ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara ” – programul PNDR 2014 – 2020

Hotararea 126 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:”Extinderea rețelei de apă/apă uzată Petrila-Petroșani”

Hotararea 127 Repartizarea numărului de posturi suplimentate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Hunedoara

Hotararea 128 Hotararea Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrările de reparații curente ale Secției de pneumologie – Corpul II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva

 Horărârea 129 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice-Centrul de Ingrijire și Asistență Petrila”, Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice

Hotărârea 130 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice-Centrul de Plasament Brad”, Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice    

              ANEXA: Planul de Dezvoltare Regionala 2014 - 2020; ...continuare;  Portofoliu de proiecte;

  

Hotărârea 131 Aprobarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014-2020 pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții aferente exercițiului financiar 2014-2020    ANEXA:   Strategia de dezvoltare si Planul de dezvoltare;   Analiza socio-economica; Portofoliu de proiecte.

Hotărârea 132 Incetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Burlec-Martin Ionel

Hotărârea 133 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Mutulescu Marius

Hotărârea 134 Actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016

Hotărârea 135 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara

Hotărârea 136 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 137 Aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului

Hotărârea 138 Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 139 Modificarea prin repoziționare a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitarea conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”

Hotărârea 140 Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 141 Aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență

Hotărârea 142 Aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție

Hotărârea 143 Aprobarea rectificării bugetului județului Hunedoara pe anul 2017

Hotărârea 144 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 145 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Sanatoriului de Pnemoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 146 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și Orașele Petrila, Aninoasa și Uricani în vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”

Hotărârea 147 Stabilirea limitei de viteză superioară pe unele sectoare ale DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara pentru autovehiculele din categoria A și B

Hotărârea 148 Aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop, km.5+100 – 12+275”

Hotărârea 149 Aprobarea modificării și completării Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL) aprobată prin Hotărârea nr.13/2014 a Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 150 Aprobarea deplasării în Republica Populară Chineză a unei delegații a Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani

Hotărârea 151 Solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 152 Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețele de apă/apă uzată Petrila – Petroșani”


 

Hotararea 153 Acordarea unor Diplome de “EXCELENŢĂ” absolvenților din județul Hunedoara care au obținut media generală 10 la examenul de Evaluare Națională 2017

Hotararea 154 Acordarea unor Diplome de ”EXCELENȚĂ”

Hotararea 155 Acordarea unor diplome de excelentă profesorilor coordonatori ai elevilor cu rezultate deosebite la examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională 2017

Hotararea 156 Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2017

Hotararea 157 Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2017

Hotararea 158 Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 159 Aprobarea rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 160 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar 2017 – 2018

Hotararea 161 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 162 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din familia ocupațională ”administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 163 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 164 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 165 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara

Hotararea 166 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrarea a Monumentelor Istorice

Hotararea 167 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 168 Completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.102/2016

Hotararea 169 Aprobarea devizului general revizuit pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 170 Aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, devizului general pentru obiectivul ”Reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență Deva – Secția Pediatrie”

Hotararea 171 Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de servicii nr.5323/2017

Hotararea 172 Aprobarea devizului general pentru obiectivul: ”Reparații curente acoperiș Corp Vechi la clădirea Teatrului Dramatic I.D. Sîrbu Petroșani”

Hotararea 173 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor norme de funcționare a Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea 174 Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Ion D. Sîrbu Petroșani

Hotararea 175 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de urgență Deva

Hotararea 176 Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 177 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 178 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, al Teatrului de Artă Deva

Hotărârea 179 Validarea domnului Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara

Horărârea 180 Aprobarea înființării și a componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara

Hotărârea 181 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 182 Aprobarea statului de funcții la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 183 Transmiterea temporară a dreptului de administrare asupra unui sector de drum județean

Hotărârea 184 Solicitarea de trecere a unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Hunedoara

Hotărârea 185 Stabilirea modului de administrare și utilizare a unor bunuri rezultate în urma derulării de către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a unor proiecte de investiții publice finanțate din fonduri nerambursabile

Hotărârea 186 Aprobarea notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 187 Aprobarea notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru ”Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara”

Hotărârea 188 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrările de Intervenție (DALI) pentru obiectivul:”Reparații la Spitalul Județean de Urgență Deva- Secția pediatrie- etapa a II-a”

Hotărârea 189 Aprobarea rectificării, virărilor de credite bugetare, modificarea repartizării pe trimestre în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget

Hotărârea 190 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017

Hotărârea 191 Aprobarea rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 192 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor publice de interes județean

Hotărârea 193 Stabilirea unor măsuri de gestionare a deșeurilor aparținând UAT-urilor din județul Hunedoara

Hotărârea 194 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 195 Aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva”

Hotărârea 196 Aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare pentru ”Reparație capitală paviment curte interioară a sediului Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara”

Hotărârea 197 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru pentru obiectivul:”Situl arheologic Sarmizegetusa punct Dealu Grădiștii: Restaurare și punere în valoare, sat Grădiște de Munte, comuna Orăștioara de Sus, judeţul Hunedoara”

Hotărârea 198 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2017 – 2018

 Hotararea 199 Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Popa Ovidiu Ioan

Hotararea 200 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Chirilă Ioan-Nicolaie

Hotararea 201 Conferirea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” domnului Marius Avram Iancu

Hotararea 202 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare Culoarul Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Soimuș - Brănișca – DN7 (Ilia)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2

Hotararea 203 Aprobarea proiectului ”Modernizare Culoarul Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Soimuș - Brănișca – DN7 (Ilia)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2

Hotararea 204 Completarea și modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2017 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017

Hotararea 205 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 206 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 207 Aprobarea rectificării, virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2017

Hotararea 208 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2017

Hotararea 209 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 210 Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara

Hotararea 211 Stabilirea modului de administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al județului Hunedoara

Hotararea 212 Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara

Hotararea 213 Aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotararea 214 Aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 215 Modificarea Hotărârii nr.163/2017 a Consiliului Județean Hunedoara privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 216 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara

Hotararea 217 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 218 Aprobarea modificării arondării localităților din Județul Hunedoara la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor

Hotararea 219 Instituirea restricției ”accesul interzis tuturor vehiculelor” pe drumul județean DJ 705A, la km.36+525 – zona pietonală Sarmizegetusa Regia

Hotararea 220 Modificarea Hotărârii nr.195/2016 a Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017

Hotararea 221 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018

Hotararea 222 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 223 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în consiliile de administrație ale unităților școlare cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul şcolar 2017 – 2018

Hotararea 224 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2017 – 2018

Hotararea 225 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliile de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan și al Scolii Generale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2017 – 2018

Hotararea 226 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 227 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017

Hotararea 228 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Soimuș - Brănișca – DN7 (Ilia)”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2

Hotararea 229 Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 230 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea Programului de investiții anexă la buget

 Hotararea 231 Validarea mandatului de consilier județean al doamnei Popescu Viorica

Hotararea 232 Aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara

Hotararea 233 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 234 Completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2017 pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017

Hotararea 235 Trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora

Hotararea 236 Aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2017-2018 pentru drumurile judeţene

Hotararea 237 Aprobarea revizuirii devizului general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 238 Aprobarea Planului de acțiune 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei Antidrog a județului Hunedoara 2013-2020

Hotararea 239 Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 240 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 241 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Reparații și dotări spațiu subsol corp vechi al clădirii Teatrului Dramatic Ion D. Sîrbu Petroșani”

Hotararea 242 Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III 2017

Hotararea 243 Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2017

Hotararea 244 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 245 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 246 Aprobarea rectificării, virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2017

Hotararea 247 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 248 Aprobarea închiderii/restricției temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2017 – 2018

Hotararea 249 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017

Hotararea 250 Solicitarea de transmitere temporară a dreptului de administrare asupra unui drum comunal în vederea realizării unor lucrări de reabilitare

Hotararea 251 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 252 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 253 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 254 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017

Hotararea 255 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017

Informaţii în completare