SELECTAȚI LIMBA

ARHITECT SEF Serviciul AVIZARE AUTORIZATII si DISCIPLINA in CONSTRUCTII

Imprimare
  • Formulare potrivit Ordinului 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism:  Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

 

 AUTORIZATII  DE  CONSTRUIRE  -  CERTIFICATE  DE  URBANISM

  2017

2016

 

2015

 

2014

        

 

INDECO
Copyright © 2011 - 2017 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.