• Formulare potrivit Ordinului 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism:  Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

 AUTORIZATII  DE  CONSTRUIRE  -  CERTIFICATE  DE  URBANISM

 

2018

  • ianuarie    AC;    CU; 
  • februarie     AC;     CU;
  • martie     AC;     CU;
  • aprilie     AC;     CU;
  • mai         AC;     CU;

  2017

  • Septembrie    AC;     CU;
  • Octombrie     AC;     CU;
  • Noiembrie    AC;     CU:
  • Decembrie   AC;     CU;
  • 2016

2015

2014

        

Informaţii în completare