• Formulare potrivit Ordinului 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism:  Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

 AUTORIZATII  DE  CONSTRUIRE  -  CERTIFICATE  DE  URBANISM

  2017

  • Septembrie    AC;     CU;
  • Octombrie     AC;     CU;
  • Noiembrie    AC;     CU;

2016

2015

2014

        

Informaţii în completare