UEGUVIS

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"

Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”

Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

TITLUL PROIECTULUI

Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul unor unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice - zona 1

Consiliul Județean ca lider de proiect, în parteneriat cu Consiliul Local Baia de Criș, Consiliul Local Beriu, Consiliul Local Brănișca, Consiliul Local Buceș, Consiliul Local Bucureșci, Consiliul Local Criscior, Consiliul Local Geoagiu, Consiliul Local Hărău, Consiliul Local Ilia, Consiliul Local Luncoiu de Jos, Consiliul Local Peștișu Mic, Consiliul Local Șoimuș, Consiliul Local Tomeşti, Consiliul Local Vălişoara, Consiliul Local Veţel, derulează, începând cu data de 23.02.2014, proiectul ,,Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – zona 1”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public” a POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 6.472.000,00 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 5.245.297,12 lei.

Proiectul se implementează pe o durată de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea unui acces facil la serviciile administrației publice din județul Hunedoara pentru cetățeni și organizații publice și private (societăți comerciale, ONG-uri).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

-          implementarea și punerea în funcțiune a unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, în cadrul a 15 UAT din județul Hunedoara, în vederea eficientizării activităților specifice;

-          implementarea și punerea în funcțiune a unor soluţii informatice integrate care să permită urmărirea activităților financiar-contabile și de resurse umane în cadrul a 3 UAT din județul Hunedoara, respectiv urmărirea performanțelor proiectelor din cele 15 UAT partenere.

Sistemele vizate prin prezenta investiție vor fi integrate, în sensul în care toate componentele vor prezenta o interfață unitară utilizatorului, transferul de date și documente între oricare două componente este automatizat, facilitând astfel automatizarea proceselor și fluxurilor de documente și schimbul de informații electronice între direcțiile instituțiilor solicitante/partenere, precum și schimbul de informații interinstituțional între instituțiile partenere în proiect. De asemenea, sistemele vor fi integrate la nivel județean și vor utiliza registre unice.

Sistemele astfel create vor contribui la o dezvoltare regională sustenabilă. Datele vor putea fi astfel consolidate și gestionate agregat la nivel județean și valorificate la nivel național. Proiectul va conduce la optimizarea proceselor și consolidarea datelor critice la nivel județean și funcționarea pe bază de date reale.

Detalii suplimentare puteți obține de la : Dl. Ştefoni Sorin Dumitru – Manager proiect, tel. şi fax: 0254/219227, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

*****

Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice”

,,Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”

,,Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități

administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – zona 4”

 

- proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

Deva, 14 ianuarie 2014

            Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul în Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28, derulează, începând cu data de 4 decembrie 2013, proiectul ,,Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – zona 4”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public” a POS CCE.

            Valoarea totală a proiectului este de 6.724.166,60 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 6.589.683,26 lei.

            Proiectul se implementează în localitățile : municipiul Vulcan, orașele: Aninoasa, Uricani, Simeria și comunele: Băcia, Bătrâna, Bulzeștii de Sus, Cârjiți, Ribița, Romos, Gurasada, Balșa, Orăștioara de Sus, Dobra, pe o durată de 18 luni.

            Obiectivul proiectului este creșterea performanței actului administrrativ prin eficientizaea activităților interne, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului, cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul instituțiilor publice din județul Hunedoara, care să gestioneze Registrul Agricol în format electronic și să realizeze un management intern performant.

            Detalii suplimentare puteți obține de la : Dl. Ştefoni Sorin Dumitru – Manager proiect, tel. şi fax: 0254/219227, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

**********************************************************************

 SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ  ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Proiecte contractate de Consiliul Judeţean Hunedoara ca partener de implementare:

Ø      Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 4 Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local, DMI 4.2,  valoarea totală a proiectului (faza A+B) este de 84.525.307,85 lei;

Ø      Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Valea Jiului, POS Mediu,  Axa 1 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara-  168.500.000 lei ;

Ø      Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, POS Mediu, Axa 1 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 448.074.198,60 lei ;

 

Proiectele cu finanţare nerambursabilă ale Consiliului Judeţean Hunedoara aflate in implementare:

 Proiecte implementate de CJH in calitate de beneficiar:

·  Modernizare DJ 687 D:Teliucu Inferior-Topliţa-Dăbâca-Hăşdău-Lunca Cernii de Sus-Gura Bordului, limită judeţ Caraş Severin, km 15+100-45+380,Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura, valoarea totală a proiectului este de 105.371.103,66 lei;

·  Modernizare DJ 708 D:Veţel-Muncelu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi, km 14+900-25+760, judeţul Hunedoara-Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura, valoarea totală a proiectului este de 29.042.797,06 lei;

·  Parc de afaceri-Simeria, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, valoarea totală a proiectului este de 22.954.570,72 lei;

 

Proiecte depuse de Consiliul Judeţean Hunedoara, evaluate favorabil, aflate pe lista de rezerva in vederea acordarii finantarii:

Ø      Modernizare drumuri de acces pentru integrarea in circuitul turistic european a cetatilor dacice din muntii Orastie,  valoarea totală a proiectului este de 31.705.262  lei;

Ø      Modernizare DJ 707: lim.jud.Arad-Cazanesti-Vata de Jos (DN 76):km 22+700-29+800 si km 32+700-35+200, valoarea totală a proiectului este de 20.386.928  lei;

Ø      Modernizare DJ 668B: Turmas (DJ 668B)- Martinesti  Jeledinti-Magura, km 5+700-11+382 -200, valoarea totală a proiectului este de 6.005.877 lei;

Ø      Modernizare DJ 687E:Hunedoara-Teliucu Inferior-Ghelari Bunila-Vadu Dobrii,km 18+130-29+200 -POR Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura , valoarea totală a proiectului este de 37.927.865 lei;

Ø      Modernizare DJ 707A:lim.jud.Arad-Pojoga-Salciva-Tisa- Grind(intersectia DN 68A),km 10+800-24+028 -200 -POR Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura,  valoarea totală a proiectului este de 17.240.941 lei;

 

Proiectele cu finanţare nerambursabilă ale Consiliului Judeţean Hunedoara finalizate:

·  Modernizare DJ 708 D:Veţel-Muncelu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi, km 14+900-25+760, judeţul Hunedoara-Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura, valoarea totală a proiectului este de 29.042.797,06 lei;

·  Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva-modernizarea şi echiparea cu aparatura de specialitate-Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 3.1 „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, valoarea totală a proiectului este de 5.638.869,46 lei;

·  Eficienţă, calitate, promptitudine în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative , valoarea totală a proiectului este de 827.223,62 lei;

 

Proiecte implementate in parteneriat, in care CJH este partener şi cofinanţator:

·  Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3 Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” , valoarea totală a proiectului este de 49.721.769,92 lei;

·  Reabilitarea Dealului Cetatii Deva, Programul Operaţional Regional2007-2013, Axa 5, valoarea totală a proiectului este de 38.428.182,03 lei;

 

Proiecte depuse de Consiliul Judeţean Hunedoara, evaluate favorabil, aflate în etapa de contractare:

·  Modernizare DJ 664 Pas Vulcan – Vulcan, km 38+000 -41+700”, Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura, valoarea totală a proiectului este de 12.058.010,45 lei;