publicat in 25.03.2020

.

Proiectul ordinii de zi

Dispozitie 95/2020

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotarari

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Dămian Dana; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu”; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef al Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef Secție urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef Secție pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROȘANI pe anul 2019; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2020 – revizuit;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 668A: Strei Sîngeorgiu(DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km 12+410 – km 15+410” doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind premierea domnului Marius Avram Iancu pentru clasarea pe locul 3 la Maratonul „ULTRA ARCTIC 6633” – ediția 2019;  doc;

            Inițiator: grupul consilierilor județeni PNL

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.40/2020 privind încetarea administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara (ADEH);   doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;   doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;   doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, pe anul 2020;  doc;  Anexe;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;   Anexe;  doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2020;    Anexe: 1;   2;   3;   4;   5;   6;   doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020;  doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

   

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de drum aparținând proprietății publice a Comunei Ribița în vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare;  doc;

                        Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 

 

...

 

Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 50/2020

Minuta

Procesul verbal 


 Proiecte de hotărâri

 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Vlad Ovidiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de Șef secţie Pneumologie, Șef secţie Urologie, Șef Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie, Șef Serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, Șef secţie Oncologie medicală și Șef secţie Boli infecțioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Baia de Criș;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea tronson de aducțiune a apei potabile Baniu – Dobra, comuna Dobra”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023;  Doc;  Doc 1;  Anexă

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  Doc;  ADEH BIBLIOTECA CENTRUL DE CULTURA CJRAE CPC SIMERIA D.LEONIDA PETROSANI DGASPC EVIDENTA PERSOANELOR ID SARBU MUZEU O.DENSUȘEANU CĂLAN R.STEINER HD SALVAMONT SPAMI TEATRUL DEVA UAMS BAIA DE CRIȘ

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 ale spitalelor publice de interes județean;  Doc;  SJU TBC BRAD TBC GEOAGIU

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor şcolare județene în anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă,  sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2019 – 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – sediul Consiliului Județean Hunedoara, Deva, județ Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (ADEH);  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Hunedoara” domnului Marian Boboc, scriitor și publicist;   Doc;

Inițiatori: Bălănesc Doinița Maria și Hirghiduși Ion – consilieri județeni

 

Puncte suplimentare

Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reparații și modernizare a sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara situată în municipiul Deva, Bulevardul Iuliu Maniu nr.18”  Doc;

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției anuale a Consiliului Județean Hunedoara către Asociația SALVITAL Hunedoara pe anul 2020  Doc;

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020

Informaţii în completare