...

 

Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 16/2020

Minuta

Proces verbal

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Bărbulescu Mariana;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

2. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către doamna Stănescu Vetuța;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2020”;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” a autospecialelor și echipamentelor rezultate în urma derulării proiectului regional comun ”Achiziționarea echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”;     anexe;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

6. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte;     anexa;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și ale Regulamentului de organizare și funcționare ale Consiliului Județean Hunedoara;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe sectorul de drum județean DJ 664 (km 38+300 – km 42+500) până la data de 31.03.2020;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a unui consilier județean și validarea acestuia ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului Hunedoara;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de şef secţie II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;      doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de servicii nr. 20110/2018;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 – Petroșani (Valea Jiului);     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de actiune pe timpul iernii pana la 15.03.2020 pentru drumurile judetene;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Punct suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – Buceș, sector km 30+600 – km 33+ 100 “;    doc;

Informaţii în completare