Proiectul ordinii de zi 

Dispozitia 214/2020 

 

 

 

Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Preasfințitului Alexandru Mesian, Episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Agenției de Dezvoltare Economico - Socială a Județului Hunedoara;    doc;  

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;     doc;     anexe; anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu privire la proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgenta Deva”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014– 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.158/2019 privind aprobarea dezmembrării unor imobile reprezentând tronsoane de drumuri județene;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2019 ale S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă și periodică drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

9. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul II 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

10. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul II 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean HunedoaraDoc;   anexa1 Biblioteca;   anexa2 Teatrul Petrosani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad pe anul 2020, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la bugetdoc13  anexe  Sanatoriu Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

14. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

 

Puncte suplimentare:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora 

Informaţii în completare