ÎN ATENȚIA CONSILIERILOR JUDEȚENI

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să completați și să depuneţi o declaraţie de avere şi două declaraţii de interese, actualizate, până la data de 14 iunie 2019, la sediul Consiliului Județean Hunedoara.

Puteți descărca următoarele documente : 1. Formular editabil pentru Declarația de avere ; 2. Formular editabil pentru Declarația de interese ; 3. Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese, elaborat de Agenția Națională de Integritat - 20194. Ghid privind incompatibilitatile și conflictele de interese, elaborat de Agenția Națională de Integritate – 2019. 

----------------------------------------------------------------

Proiect de ordine de zi

Minuta

Proiecte de hotărâri 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2019; Doc
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019; Doc
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC APAPROD SA DEVA; Doc
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru 12 obiective de investiții de modernizare a unor drumuri județene; Doc
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 742A: Buceș - Dupăpiatră – Tarnița – limită județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D); Doc  Anexe: 1; 2; 3;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”; Doc
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș - Groș - Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – km 24+900 și tronson km 25+600 – km 27+400”.  Doc  Anexe: 1; 2; 3; 4; 5;

Proiecte suplimentare:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unor intervenții temporare (adăposturi provizorii, toalete ecologice, montarea a două panouri fotovoltaice, completarea cu pământ a suprafețelor erodate de ploi), montarea unor borne topografice și realizarea unui sondaj geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia;   doc;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea redeschiderii circulației pe drumul județean DJ 685 pe tronsonul cuprins între Baraj Gura Apelor (km 33+290) – Cabana Rotunda – Poiana Pelegii (km 48+700) și restricționarea circulației autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 to.   doc;

 

Proiect de ordine de zi

Proiecte de hotarari

1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul II 2019;   doc;

2. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul II 2019;   doc;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;   doc;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean HunedoaraDGASPC:   Teatrul Deva;   doc;

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019;   doc;

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva;   doc;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;   doc;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686D - tronson km 1+055 (localitatea Brazi) - km2+200 (localitatea Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 686 - tronson km 8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea Suseni);   doc;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 pe sectorul: km 18+250 (zona Suseni) - km 27+700 (zona Râuşor-pârtie);   doc;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 - tronson km 24+900 (zona Râușor-Varaticu) – km 27+700 (zona Râuşor-pârtie);   doc;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Desființare platforma de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Petroșani”;   doc;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”;   doc;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Demolare clădiri anexă în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva”;   doc;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL.   doc;

15. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pârvan Ilie;   doc;

Informaţii în completare